økologisk dansk fiskeopdræt karrebæk

Musholm ser kæmpe potentiale i økologisk dansk fiskeopdræt

Danmarks økologiske akvakulturproduktion skal fordobles, mener Dansk Akvakultur. Musholm ser kæmpe potentiale i økologisk dansk fiskeopdræt.

Redigeret af Felix Stark på baggrund af materiale fra Musholm, medlem i Verdens Bedste Fødevarer. Tekst og fotos kan frit downloades og redigeres efter god journalistisk praksis. Skal vi også fortælle din gode historie?

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

Danskerne er det folkefærd i verden, der køber og spiser flest økologiske produkter. Det er blandt konklusionerne i den internationale rapport ”The World of Organic Agriculture” 2021.

Men økologisk fiskeopdræt udgør under to procent af den samlede produktion af fisk i Danmark. For at følge med efterspørgslen har Dansk Akvakultur et mål om at fordoble den økologiske akvakulturproduktion frem til 2027, og Musholms økologiske havbrug vil bidrage til dette.

– Der er kæmpe potentiale for afsætning af økologiske opdrætsfisk i både Danmark og udlandet. Globalt er akvakulturproduktionen vokset med 6 % årligt i det seneste årti, og akvakultur udgør i dag mere end halvdelen af al spisefisk og skaldyr. Der er al mulig grund til at tro, at vækstpotentialet er mindst lige så stort for økologiske fisk, siger Niels Dalsgaard, direktør, Musholm A/S.

Læs også: Innovativt fiskefoder kan gøre Danmark til pionerer indenfor grønne havbrug

Skærpet fokus på miljø og dyrevelfærd

 

økologisk dansk fiskeopdræt karrebæk
Økologisk dansk fiskeopdræt Karrebæk. Foto: Musholm

Karrebæk havbrug er et økologisk havbrug, der er etableret i 2013 og er placeret i Smålandshavet mellem Skælskør og Næstved. Havbruget drives af Musholm A/S i samarbejde med Bisserup Havbrug, som er pionerer indenfor økologisk havbrug i Danmark.

– Musholms økologiske havbrug producerer årligt ca. 200 ton økologiske ørreder, og med ønsket om nye økologiske havbrug, håber vi, at denne mængde kan øges væsentligt. Det ville dog blive noget lettere, hvis vi fortsat får lov at bruge ”marine virkemidler” for at kompensere for havbrugenes miljøpåvirkning. Det gælder fx opdræt af muslinger, hvor anbefalingerne er detaljerede og effekterne er velbeskrevede, siger Niels Dalsgaard.

Både Karrebæk Havbrug og Bisserup Havbrug er certificeret efter det danske økologimærke (Ø-mærket) og EU´s økologimærke. De to økologimærker stiller en række krav, som fiskeopdrætterne skal efterleve.

– Når man opdrætter økologiske fisk, er der flere forhold, som vi skal tage ekstra hensyn til. Vi må udelukkende anvende økologiske råvarer eller særligt certificerede råvarer i foderet, foderlægemidler skal  overholde de økologiske akvakulturregler, og der er et skærpet fokus på miljø, bæredygtighed, velfærd og minimering af ressourceanvendelsen i produktionen. Derudover skal vi sikre økologisk sporbarhed gennem hele værdikæden fra fiskeæg til slutprodukt, fortæller Niels Dalsgaard, direktør, Musholm A/S.

Læs også: Elendig journalistik om muslingeopdræt i Weekendavisen

Artiklen fortsætter efter videoen

Havbrug er en miljøeffektiv og klimavenlig fødevareproduktion

Fiskenes naturlige egenskaber er blandt årsagerne til, at havbrug er en ressourceeffektiv animalsk fødevareproduktion. Fisk udnytter en meget høj andel af fiskefoderet til tilvækst, fordi de er vekselvarme og ikke bruger energi på at regulere kropstemperaturen. Derudover lever fisk i vand, hvor opdriften i vandet modvirker tyngdekraften og reducerer energiforbruget.

Det lave energiforbrug bidrager til, at havbrugsørreder omsætter en større andel af foderet til protein i form af fiskekød end varmblodede dyr på land. De økologiske ørreder fodres udelukkende med økologisk miljøgodkendt tørfoder, hvor der anvendes ca. 1,2 kg tørfoder til at producere 1 kg ørred. Havbrug er med andre ord en meget miljøeffektiv fødevareproduktion.

Læs også: Kvælstof fra havbrug udgør ca. 0,06 % af kvælstoftransport i danske farvande

Fisk har også ret til god dyrevelfærd

Opdræt i Musholms økologiske havbrug følger ørredens naturlige livscyklus fra fiskeæggene klækkes i kildevand til 1-2 års opvækst på dambrug i ferskvand og til sidst udsætning på havet i april. Fiskene på havbruget høstes fra oktober-december, hvorefter de renses, pakkes og indfryses på fabrikker og leveres videre til fiskeindustrien, som forarbejder ørrederne til færdige produkter såsom røgede skiver eller filet. Fiskens rogn forarbejdes til konsumfærdig saltet ørredrogn.

– Hos Musholm værner vi om fiskenes trivsel, uanset om det er økologisk eller konventionel opdræt. På et havbrug svømmer fiskene i store netbure på havet, hvor de lever så tæt på deres naturlige miljø som muligt. Vi skal hverken tilsætte kunstigt lys eller ilt og strøm. Det, mener vi, sikrer og højner dyrevelfærden, at fiskene er i deres naturlige habitat under åben himmel på åbent hav, udtaler Niels Dalsgaard, direktør, Musholm.

Ørreder på havbrug har god plads, og selvom pladsen naturligvis mindskes en smule i takt med at fiskene vokser, udgør den maksimalt kun ca. 2,5 % pr. m3 vand i havbruget. På det økologiske havbrug er bestandstætheden kun ca. 1 % pr. m3 vand.

Læs også: Ny formand i Verdens Bedste Fødevarer: Danmark er foregangsland for akvakultur

Havet er en del af fremtidens spisekammer

Ferske ørreder fra Musholm
Ferske ørreder fra Musholm. Foto: Musholm

I 2018 anbefalede et uafhængigt ekspertpanel, at EU’s akvatiske produktion bør fordobles inden 2030 for at styrke en mere bæredygtig produktion af fødevarer.

EU’s egen produktion af fisk og skaldyr dækker kun ca. 43 % af behovet, og resten må dækkes med import. Det gav et rekordstort handelsunderskud på 20 mia. € i 2018, og det svækker vores fødevaresikkerhed.

– Ved at øge produktionen i danske havbrug, kan vi mindske afhængigheden af import af fisk og desuden skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i landdistrikterne. Hos Musholm A/S beskæftiger vi i alt ca. 50 årsværk og vores produktion bidrager også til beskæftigelse i en række følgeindustrier i landdistrikterne, fortæller Niels Dalsgaard.

Er det sundt at spise opdrættede ørreder fra havbrug?

Fede fisk som laks og ørred, både opdræt og vildtfanget, har generelt et højt indhold af sunde omega-3, -6 og -9 fedtsyrer, som har en lang række gavnlige effekter på hjertet og kredsløbet. (Kilde DTU fødevareinstituttet). Desuden har danskopdrættede fisk generelt en meget høj fødevaresikkerhed.

– Hvert år udtager Fødevarestyrelsen prøver og analyserer indhold af miljøgifte og medicinrester i danske havbrugsfisk. Analyseresultaterne fra myndighedernes mange års prøvetagninger dokumenterer, at ørreder fra havbrug overholder alle tilladte grænseværdier, og at det er både sikkert og sundt at spise fisk fra danske havbrug, understreger Niels Dalsgaard.

Læs også: Replik: Opdrætsfisk er et sundt og ansvarligt madvalg

Skrappe miljøkrav til danske havbrug

De danske havbrug er underlagt EU’s strammeste regulering af medicin og hjælpestoffer. Det skyldes, at Danmark, som det eneste EU-land, har indført vandrammedirektivets regler på udledning af medicin og hjælpestoffer fra fiskeopdræt.

Love og regler havbrug skal overholde
Love og regler havbrug skal overholde

Det er dermed allerede sandsynliggjort, at havbrugene ikke har en betydende negativ effekt over for havets fisk, skaldyr og alger. Havbrugene overholder ganske enkelt vandkvalitetskriterierne.

For at værne om naturen ved havbrugene, tager Musholm jævnligt prøver fra havbunden under og i nærheden af havbrugene. Eftersom opdrætsanlægget ligger i et afgrænset område, kan havbunden blive påvirket af fiskefækalier i løbet af opdrætssæsonen fra april til oktober. Når havbunden ligger brak om vinteren i 3 måneder fra januar til marts, hvor fiskene er høstet, og opdrætsanlægget er taget ind på land, regenerer havbunden.

– I brakperioden nedbrydes det organiske materiale, og havbunden vender tilbage til den oprindelige tilstand. På blot få måneder kan man ikke længere se, at havbruget har været der, og miljøovervågningen og analyseresultater viser, at der ikke er en varig negativ miljøpåvirkning på havbunden omkring havbruget. Vi mener derfor, at vores økologiske havbrug er et godt bidrag til sunde og klimavenlige fødevarer i fremtiden, siger Niels Dalsgaard.

Skal vi fortælle din gode historie?

Verdens Bedste Fødevarer tilbyder hjælp til at få fortalt de mange gode historier om danske fødevareproducenters anstrengelser for at gøre ting bedre for: Miljø, klima, natur, dyrevelfærd og arbejdsmiljø.

Læs mere om tilbuddet her: “Skal vi hjælpe med at fortælle din gode fødevarehistorie?

Ovenstående Tekst og fotos kan frit downloades og redigeres efter god journalistisk praksis.

Bliv medlem

I Verdens Bedste Fødevarer tror vi på, at danskerne vil støtte massivt op om danske kvalitetsfødevarer. Ligesom vi støtter op om et bæredygtigt og velfungerende fødevareerhverv. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 274 times, 1 visits today)

Del artikel