Kvælstof fra havbrug

Kvælstof fra havbrug udgør ca. 0,06 % af kvælstoftransport i danske farvande

Akvakulturvirksomheden Musholm ærgrer sig over udmelding om danske havbrug fra miljøminister Lea Wermelin. Kvælstof fra havbrug udgør minimal del af samlet udledning.

Af Felix Stark på baggrund af nyhedsbrev fra Musholm A/S, medlem i Verdens Bedste Fødevarer.

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

”Det skal være slut med flere eller større havbrug i Danmark.”

Kvælstof fra havbrug
Udsigterne for danske havbrug er dystre, mener Musholm A/S

Sådan lyder overskriften på en pressemeddelelse fra miljøminister Lea Wermelin. I pressemeddelelsen udtaler ministeren desuden, at ”Det er en sektor, hvor der opdrættes fisk i netbure ude på havet, og hvor der udledes stoffer direkte til vandmiljøet. Uden nogen form for rensning.”

Men miljøministerens kritik af havbrug er helt urimelig, mener Niels Dalsgaard, adm. direktør i Musholm A/S og formand for Dansk Akvakultur.

– Miljøstyrelsens grundige gennemgang af havbrugsområdet i 2019 konkluderede, at alle undersøgte havbrug havde miljøforholdene i orden og alle gældende regler på området er overholdt. Det er dokumenteret, at havbrugenes miljøpåvirkning ikke forhindrer god økologisk tilstand i havet. Jeg synes, det er bekymrende, at Miljøministeren hverken lytter til erhvervet eller Miljøministeriets egne konklusioner i den seneste havbrugsgennemgang. Der mangler fagligt belæg, siger Niels Dalsgaard.

Læs også: “Danmark er foregangsland for akvakultur”

Minimal andel af samlet kvælstofudledning

Udledningen af kvælstof fra danske havbrug udgør i dag ca. 347 ton. Det svarer til ca. 0,06 % af den samlede kvælstoftransport i danske farvande, der er på ca. 600.000 ton N.

Med lovforslaget, som miljøministeren har fremlagt, fjernes muligheden for at bruge såkaldte ”marine virkemidler” for at kompensere for havbrugenes miljøpåvirkning. Det gælder fx opdræt af muslinger, hvor anbefalingerne er detaljerede og effekterne er velbeskrevede.

– Det er besynderligt, at man vil fjerne muligheden for at nye havbrug kan reducere deres kvælstofudledning og dermed bidrage til bedre miljøforhold. Forslaget medfører urimelige rammevilkår, som burde være baseret på fakta fremfor miljøministerens udokumenterede bekymringer, uddyber Niels Dalsgaard.

Læs også: Opdrætsfisk er bedre end deres rygte samt Replik: Opdrætsfisk er et sundt og ansvarligt madvalg

Fjerner grundlag for landbaserede anlæg

Han mener, at miljøministeren overser væsentlige pointer, når hun vil satse på bæredygtigt fiskeopdræt.

– Både ASC-standarden og økologimærket sikrer, at der blevet taget skærpede hensyn til miljø og bæredygtigt opdræt på havet, og flere danske havbrug arbejder efter disse standarder. Med dette tiltag stopper man udviklingen til havs – også for de økologiske brug, understreger Niels Dalsgaard,

Han fortsætter

– Havbrugsvirksomhederne har været førende inden for udvikling af opdræt på teknologiske landbaserede anlæg, som leverer store ørreder (smolt) til havbrugene. Den landbaserede produktion har højere omkostninger, men værdiskabelsen på havbrugene kan retfærdiggøre de højere omkostninger på landanlæggene. Når Miljøministeren forhindrer en bæredygtig udvikling på havet, fjerner ministeren også en stor del af grundlaget for en udvikling på de landbaserede anlæg. Det giver simpelthen ingen mening, siger Niels Dalsgaard.

Havbrugene havde en produktion på 14.388 ton og en omsætning på 558 mio. kr. i 2018 jf. seneste tal fra Danmarks Statistik.

Læs længere version af indlægget ”Miljøministerens kritik af havbrug er helt urimelig. Havbrugene har orden i miljøforholdene.

Bliv medlem

Musholm er blandt medlemmerne i Verdens Bedste Fødevarer. Vi tror på, at danskerne vil støtte massivt op om danske fødevarer. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer.

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 225 times, 1 visits today)

Del artikel