Kokkenborg

”Alle blev høje i stalden”

Medarbejdere og ledere på 3 store landbrug har fået bedre kommunikation og mere ærlighed ud af kursusforløb om mental sundhed i stalden.

Af VBF Medier for konsulentvirksomheden TrinTrin (medlem af VBF). Tekst og fotos kan frit downloades, redigeres og anvendes efter god journalistisk praksis. 

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

”Det gav kæmpe engagement, og alle var helt høje bagefter.”

Sådan siger en af tre ledere i en midtvejsevaluering af projektet ”Kreativitet og mental sundhed ivirksomhedsledelse”, som konsulentvirksomheden TrinTrin er godt i gang med sammen med 3 store landbrug: Kokkenborg på Sydfyn, Go-Gris ved Horsens og Overgaard Gods ved Mariager Fjord.

I projektet, der består af et kursusforløb over 12 måneder, har ledere blandt andet skulle interviewe medarbejderne og inddrage nye kreative metoder til mødeafholdelse. De har arbejdet med papir og tusser, mindmaps, øvelser med fokus på fællesskab, og de er blevet trænet i at se nye perspektiver.

– Alt sammen noget, der skal være med til at starte samtalen om mental sundhed og få øje på den enkeltes særlige kompetencer. Det handler om at få værktøjer til at skabe nyt, se nye løsninger, samle på idéer og sætte dem i spil i det daglige, siger Trine Frøslev fra konsulentvirksomheden TrinTrin, der har ført projektet ud i livet.

Læs også: Kvindesynet hos Danske Svineproducenters formand er ikke til grin

Medarbejdere har ændret adfærd

Ifølge lederne på de tre landbrug låser kreativitet i hverdagen op for mere kommunikation og mere ærlighed i det daglige arbejde.

I midtvejsevalueringen giver lederne desuden udtryk for, at de kreative elementer betyder, at:

1. Medarbejdere, som ofte holder sig tilbage i samtalen, tør stå frem.

2. Udenlandske medarbejdere får udtrykt sig mere, fordi det sproglige fokus fjernes fra dem.

3. Kommunikationen mellem ledere og medarbejdere bliver mere ærlig og ligeværdig, fordi ingens krusedulle er bedre end andres.

– Vi er allermest stolte og glade for, at det undervejs er lykkes for en medarbejder at ændre adfærd. Fra at have været modvillig over for at indgå i de kreative øvelser er medarbejderen, ifølge lederen, nu blevet ”gruppeorienteret” og har øget kommunikationen med sine kollegaer, siger Trine Frøslev fra TrinTrin.

Lederne skal gå forrest

Lederne fra Go-Gris vil fastholde de gode medarbejdere i stalden.
Lederne fra Go-Gris vil fastholde de gode medarbejdere i stalden.

Men selv om midtvejsevalueringen altså viser stor succes på nogle områder, viser den også, at den mentale sundhed i stalden ikke ændres over natten.

– Der skal en vedvarende indsats til, og især i travle perioder har det vist, at det kan være svært. Derfor er det afgørende, at lederne i de 3 landbrug går forrest og holder fast i fokus, siger Trine Dueholm, fra TrinTrin.

Det er direktør Jonas Würtz Midtgård, Go-Gris, enig i:

– Vi skal være med i front, hvis vi skal kunne drive moderne landbrug og tiltrække og fastholde de gode medarbejdere. Vi skal stå sammen som team, og vi skal kunne snakke om de ting, der er behov for, siger Jonas Würtz Midtgård.

På Overgaard Gods forventer direktør Kasper Henricksen, at landbrugsvirksomheden gennem projektet bliver i stand til at tackle forskellige udfordringer og problematikker, som i dag kan være svære at tage op.

– Vi skal have fælles fodslag og bliver bedre til at kommunikere med hinanden på tværs af hele virksomheden, siger Kasper Henricksen.

Læs også: Leder i grisestalden: “Man husker bedst den dårlige ledelse”

Alle har ret til et mental sundt arbejdsliv

For Trine Dueholm og Trine Frøslev, der driver virksomheden TrinTrin, er det motiverende ved projektet, at medarbejdere og ledere gennem de kreative opgaver får øje på hinanden på nye måder. På den måde ser de ifølge konsulenterne nye kompetencer hos hinanden, får nye idéer sammen og oplever øget tillid til hinanden.

Overgaard Gods
På Overgaard Gods forventer direktør Kasper Henricksen, at landbrugsvirksomheden gennem projektet bliver i stand til at tackle forskellige udfordringer og problematikker, som i dag kan være svære at tage op.

– Vi mener, at alle har ret til et arbejdsliv med trivsel, udvikling og mental sundhed. Vores mission er at få eksperimenter, kreativitet og nytænkning til at blive en naturlig del af arbejdslivet og at give ledere og medarbejdere fornyet tro på sig selv, deres idéer og deres faglighed, siger Trine Dueholm.

Det vækker genklang hos direktør og landmand Dorte Himmelstrup, Kokkenborg:

– På Kokkenborg har vi en kultur om at løfte i flok. Mental sundhed handler om at drage omsorg for både sig selv og hinanden i arbejdslivet. Vi ser fokus på mental sundhed som en vigtig del af at være en attraktiv arbejdsplads, hvor både medarbejdertrivsel og dyrevelfærd er en kerneværdi, siger Dorte Himmelstrup.

I starten af 2023 bliver erfaringerne fra projektet samlet i en pixibog, der bliver tilgængelig på landbrugsinfo.dk 

Fakta om projektet

Trine Dueholm og Trine Frøslev driver virksomheden TrinTrin.
Trine Dueholm og Trine Frøslev driver virksomheden TrinTrin.

Projektet består af et kursusforløb over 12 måneder, hvor der undervises der i mental sundhed, kreativitet som værktøj, inddragende og udviklende mødeformer, forskning om kreativitet og hjerner, organisations- og ledelsesteorier og inddragelse af filosofiens syn på mennesker. Virksomhederne skal undervejs finde på konkrete handlinger og eksperimenter, der kan sættes i spil i dagligdagen.

Forløbet er finansieret med en bevilling fra Velliv Foreningen på 762.208 kr.

Deltagerne er: Kokkenborg på Sydfyn, Go-Gris ved Horsens og Overgaard Gods ved Mariager Fjord.

Projektet samler viden og værktøjer sammen og udgiver primo 2023 en pixibog. Pixibogen vil blive tilgængelig på landbrugsinfo.dk og kan både fastholde arbejdsmetoderne for de deltagende landbrug og virke som inspiration for andre virksomheder.

Sparringspartner er Landbrug & Fødevarer, der ligeledes arbejder med mental sundhed i landbrugene. Evalueringsfirma INEVA følger og evaluerer hele projektet.

TrinTrin arbejder med udvikling af mennesker og organisationer med særligt fokus på mental sundhed via kreativitet.

Mere info om projektet ”Kreativitet og mental sundhed i virksomhedsledelse

Bliv medlem

Denne nyhed er lavet som en del af medlemspakken for TrinTrin. Vi kan også fortælle din gode historie. Læs mere under VBF Nyheder

I Verdens Bedste Fødevarer tror vi på, at danskerne vil støtte massivt op om danske kvalitetsfødevarer. Ligesom vi støtter op om et bæredygtigt og velfungerende fødevareerhverv. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Mindre virksomheder 1000 kr.
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 310 times, 1 visits today)

Del artikel