2 nye medlemmer valgt til VBF’s bestyrelse

Ved Verdens Bedste Fødevarers generalforsamling 2021 blev 2 nye medlemmer valgt til VBF’s bestyrelse. Dertil vedtog generalforsamlingen nye vedtægter.

Af Felix Stark, stifter og talsmand i Verdens Bedste Fødevarer

Verdens Bedste Fødevarers besyrelse
Dorthe Kappel er nyt bestyrelsesmedlem i Verdens Bedste Fødevarer.

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

Verdens Bedste Fødevarer afholdt digital generalforsamling den 8. juni 2021. På dagsordenen var:

Beretning samt kommentering/godkendelse heraf.

Fremlæggelse af Verdens Bedste Fødevarer årsrapport 2020 samt kommentering/godkendelse heraf

Fremlæggelse af Vedtægstsændringer samt afstemning herom.

Valg til Verdens Bedste Fødevarers bestyrelse – nye kandidater til supplering af bestyrelsen er Steffen Andersen og Dorthe Kappel.

Alle punkter blev vedtaget enstemmigt af de knap 20 deltagende medlemmer, hvorfor foreningen pr. 8. juni 2021 har opdateret foreningens vedtægter og er blevet beriget med to nye bestyrelsesmedlemmer.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uden ændringer i eksisterende poster.

Bestyrelsen er derfor nu sammensat af: Mette Cristine Schou Frandsen (formand), Louise Bünemann (kasserer), Kristian Kølln, Naja Thomsen, Steffen Andersen, Dorthe Kappel.

Se også foreningens nye vedtægter under siden ”Hvad er det vi laver

Ni ud af ti landbrug er forsvundet om 10 år

Verdens Bedste Fødevarers bestyrelse
Fødevaredirektør Steffen Andersen er nyt bestyrelsesmedlem i VBF.

Ved generalforsamlingen holdt Steffen Andersen oplæg under overskriften ”Kan Danmarks ildsjæle stå i spidsen for verdens 4. madrevolution?” Han fortalte blandt andet, at der om ti år kun vil være 10 procent af de eksisterende danske landbrug tilbage. Ikke mindst fordi de danske landmænd for en stor dels vedkommende nærmer sig pensionsalderen, og kapitalbehovet for de efterfølgende generationer er så stort, at det naturlige generationsskifte i langt de fleste tilfælde ikke er muligt.

– Det betyder, at finansieringen bag stordriftslandbrug ikke længere vil være bundet op på enkelte landmænd med hjerte og sjæl i forvaltningen af bedrifterne. I stedet vil det være finansielle aktører, der i mange tilfælde står for ejerskabet af hastigt voksende landbrug. Det er der ikke nødvendigvis noget galt med, men det er en udvikling, der bør tages stilling til, sagde Steffen Andersen.

Læs også: LandboNord har meldt sig ind i Verdens Bedste Fødevarer

Uddan dem, der præsenterer maden for os

Han bakkede i den forbindelse op om det forslag, som landmanden Tom Axelgaard for nylig fremførte i netværket FarmVision. Han foreslog her, at danskerne skal have muligheden for at kunne købe aktier i danske landbrug for at bevare ejerskabet på danske hænder.

– De næste ti års forandringer i fødevareindustrien vil blæse alle bagover. Det går så sindssygt stærkt, og hvis vi ikke er vakse ved havelågen, sker der en udvikling helt af sig selv, som verden ikke nødvendigvis er tjent med, sagde Steffen Andersen.

Som løsning peger han blandt andet på uddannelse af danske madindkøbere, marketingsfolk og sælgere.

– De ved nærmest intet om mad og kvaliteten af den. Deres fokus er på pris, og det har også bidraget til, at de fleste forbrugere har pris som et af de vigtigste parametre i deres madindkøb. Danskere bruget i gennemsnit kun ni procent af deres indkomst på mad. Med uddannelse af dem, der har ansvaret for de fødevarer, vi som forbrugere får som udvalg, kan vi flytte fokus fra pris til sundhed, miljø, klima, dyrevelfærd og andre kvalitetsparametre, sagde Steffen Andersen.

Læs også Steffen Andersens indlæg i mediet POV International: Uvidende forbrugere lader sig bespise af uvidende sælgere 

Skal vi fortælle din gode historie?

Verdens Bedste Fødevarer tilbyder hjælp til at få fortalt de mange gode historier om danske fødevareproducenters anstrengelser for at gøre ting bedre for: Miljø, klima, natur, dyrevelfærd og arbejdsmiljø.

Læs mere om tilbuddet her: “Skal vi hjælpe med at fortælle din gode fødevarehistorie?

Bliv medlem

I Verdens Bedste Fødevarer tror vi på, at danskerne vil støtte massivt op om danske kvalitetsfødevarer. Ligesom vi støtter op om et bæredygtigt og velfungerende fødevareerhverv. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Mindre virksomheder 1000 kr.
Større virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

 

(Visited 33 times, 1 visits today)

Del artikel