Hvad er det vi laver?

Verdens Bedste Fødevarer er et græsrodsprojekt, der skal sikre, at Danmark får verdens bedste fødevareerhverv. Tanken er, at almindelige danskere, skal kunne give et frivilligt bidrag til en fond, når de køber ind eller går på restaurant. Også virksomheder skal kunne bidrage. Midlerne skal gå til forskning og udvikling, der giver: Mere dyrevelfærd, mindre klima-, natur- og miljøbelastning og bedre arbejdsmiljø.

Vision

Vi vil gennem dialog og viden engagere danskerne i en visionær og bæredygtig fødevareproduktion

Mission

Vi vil styrke kendskabet til dansk mad og fødevareproduktion samt højne kvaliteten, bæredygtigheden, dyrevelfærden og arbejdsmiljøet i produktionen.

Det vil vi gøre ved at være et forum for faktabaseret dialog og ved at:

Værdier

Vi er dialogbaserede, transparente, optimistiske, visionære og redelige.

Hvis danskerne giver det samme til forskning i bedre fødevarer, som de betaler for plastposer i supermarkedet, vil fonden kunne indsamle mellem en halv og en hel milliard årligt. Disse penge skal doneres til forskning og udvikling, der kan hjælpe med de områder, du kan se herunder:

(Visited 407 times, 1 visits today)