oplyse om natur og afledt produktion

Naturgræssere vil oplyse om natur og afledt produktion

oplyse om natur og afledt produktion
Morten Maigaard og Niels Belling driver naturpleje. Blandt andet i Hellebæk Kohave

Maigaard & Belling – Naturpleje & Afgræsning vil gerne oplyse om natur og afledt produktion. Derfor er de nye medlemmer i Verdens Bedste Fødevarer.

Af Maigaard & Belling – Naturpleje & Afgræsning, medlem i Verdens Bedste Fødevarer.

Tilmeld nyhedsbrev!

I 2015 startede Morten Maigaard og Niels Belling med naturpleje af 104 ha strandeng på Vestamager, på Kalvebod Fælled.

Niels har en kandidatuddannelse i Jordbrugsøkonomi fra Københavns Universitet og har nu fuldtidsbeskæftigelse i ejendomsbranchen. Morten er tæt på at færdiggøre sin kandidat i Husdyrvidenskab på Københavns Universitet (tidligere Landbohøjskolen). Vi mødte hinanden på Gråsten Landbrugsskole, hvor vi tog landbrugsuddannelse, inspireret af fritidsjob i malkekvægsbesætninger. Efter landbrugsskolen rejste vi ud i verden for at arbejde med landbrug i henholdsvis Canada og New Zealand.

Under vores studier har vi udvidet vores naturpleje. I dag plejer og afgræsser vi ca. 500 hektar naturarealer, fordelt på 6 lokationer øst for Lillebælt. Besætningen tæller i dag ca. 190 ammekøer plus kalve.

Naturplejen foregår ved afgræsning med kødkvæg, primært moderdyr med kalv, hvor kalven sælges videre til levebrug eller viderefedning når den fravænnes. Virksomheden driver også en økologisk enhed, hvor der produceres slagtedyr på naturarealer. Kødet afsættes til lokalt supermarked.

Kompromisløst hensyn til natur og dyr

oplyse om natur og afledt produktion
Naturplejen foregår ved afgræsning med kødkvæg, primært moderdyr med kalv, hvor kalven sælges videre til levebrug eller viderefedning når den fravænnes.

Grundprincipperne bygger på, at vi bestræber os på at intensivere udnyttelsen af ekstensive naturarealer under et kompromisløst hensyn til naturplejemål og dyrevelfærd. På den måde vil vi gerne bidrage til en ressourceeffektiv og hensynsfuld fødevareproduktion, der tager sit videre udgangspunkt i den kalv, som vi producerer på naturarealerne. Derfor har vi store krav til vores naturplejedyrs produktivitet, da den, foruden naturplejen, er et bærende element i vores virksomhed.

Naturpleje kan foretages og udføres på mange måder og efter utallige principper, mere eller mindre systematiske. Vi mener, at vi på vores måde driver en sund og stabil forretning, der bidrager til en ressourceeffektiv og hensynsfuld fødevareproduktion i Danmark. Med synlighed, åbenhed og ærlige fortællinger vil vi gerne bidrage til en indsigt i og stolthed for det danske landbrugserhverv som helhed.

Læs også: Skal vi afvikle Europas bedste landbrug?

Forbliv optimistiske, visionære og redelige

Landbrugs- og fødevareproduktion er ikke sort/hvid, uanset om det er i Danmark eller i udlandet. Der er masser af nuancer, der er vigtige at fremføre for den brede befolkning. Først når fakta er på plads og nuancerne er kendte, kan man tage et standpunkt. Landbrug og fødevareproduktion er fuld af hardcore videnskab og vi glæder os over, at erhvervet til stadighed kan samle mange mennesker, også holder fokus på de blødere værdier og er åbent for debat.

For os er dialog, vidensdeling og formidling vigtigt. At oplyse om vores tilgang og bidrag til naturen og afledt produktion er vigtigt. Det er vigtigt at vi forbliver optimistiske, visionære og redelige, for dermed at sikre vores plads og forsatte udvikling.

Derfor er Verdens Bedste Fødevarer et initiativ, vi er glade for at bakke op om.

Maigaard & Belling – Naturpleje & Afgræsning er blevet iværksættermedlemmer og slutter sig til andre medlemmer som Foreningen for reduceret jordbearbejdning i Danmark, Anne Sofie Vestergaard PoulsenFood Innovation HouseSøren IlsøeKaj StjernholmFarmbackup Ryegaard og Trudshold Godser Nature EnergyDI Fødevarer,  KiselgårdenDansk PlanteværnStorkedalMichael NielsenKim Kjær Knudsen og flere andre.

Men vi skal være mange flere. Vi tror på, at også danskerne vil støtte massivt op om danske landmænd. Derfor håber vi, du også vil blive medlem

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

 

 

 

(Visited 347 times, 1 visits today)

Del artikel