køer sandvasker stjernholm

Sandvasker vil lægge rent sand i amerikanske køers senge

Kaj stjernholm sandvasker køer dyrevelfærd
Kaj Stjernholm er manden bag sandvasker, der kan give rent sand i båsen hos køer.

Halte køer er og har længe været et stort problem for danske køer. Med sand i sengebåsene forsvinder problemet ikke, men det bliver væsentligt mindre, og køerne giver mere og bedre mælk. Så skulle man jo tro, at de fordele var så store, at der var sandvasker i alle danske kostalde, men så nemt er det desværre ikke.

– Sandet kommer med ud i gylletanken, når gyllen pumpes fra stalden til gylletanken. Det giver slid på maskineriet og det er dyrt at køre ud på marken, hvor det ikke gør nytte, der er omkostninger til nyt sand, og gyllen kan ikke afsættes til biogasanlæggene da sandindholdet er for højt, forklarer direktør Kaj Stjernholm fra virksomheden Stjernholm A/S.

Rensningsanlæg var forlæg for sandvasker

Men det har han heldigvis råd for. Virksomheden har nemlig udviklet et sandvaskeanlæg, der fjerner sandet fra gyllen og renser det, så det kan genbruges i stalden.

– Vores anlæg sørger for, at mere end 90 procent af sandet kan genbruges, og at gyllen bliver så anvendelig at det kan leveres til bioforgasning, fortæller Kaj Stjernholm.

Udviklingen af anlægget er sket på baggrund af de sandvaskere, som Stjernholm i forvejen leverede til mange rensningsanlæg. Men det kunne ikke være sket, hvis ikke virksomheden havde kunnet trække på den eksisterende danske ekspertise i staldanlæg hos Danske landmænd.

– Vi har samarbejdet med landmændene og konsulenterne i Danmark og Nederlandene, og lanceret sandvaskeren til kostalde under navnet Opicon. Det er installeret i en række danske kvægstalde. Men hvor der i Danmark er 575.000 køer, er der i USA 8,7 mio. køer, og det marked går vi nu målrettet efter, siger Kaj Stjernholm.

Mange fordele ved Danmark

Han har meldt sig ind i Verdens Bedste Fødevarer, da han ser forskning og udvikling som helt afgørende for, at virksomheder som Stjernholm kan udvikle sig i mindst samme takt som virksomheder i andre lande.

– Der er mange fordele ved at operere fra Danmark. Vi har et højt vidensniveau, gode traditioner for samarbejde på tværs af sektorer og en høj grad af tillid. Det er de kvaliteter, Verdens Bedste Fødevarer bygger videre på, og det vil jeg meget gerne være med til at understøtte, siger direktøren.

Han arbejder målrettet på at udvikle virksomheden, så den i endnu større udstrækning kan bidrage til at verden når FN’s 17 verdensmål i tide. Det sker blandt andet gennem projektet ”Fra filantropi til forretning”, hvor 21 danske virksomheder skal fungere som pionerer på området.

FN’s Verdensmål går hånd i hånd med cirkulær økonomi og bæredygtige løsning som Opicon sandvaskeranlægget fra Stjernholm A/S forsøger at synliggøre og værdisætte.

– Verdens Bedste Fødevarer kan hjælpe os og Danmark med at udvikle teknologi og viden, der afhjælper nogen af verdens største problemer. Og deltagelse i løsningen af dem bliver et uundgåeligt konkurrenceparameter for virksomheder i fremtiden. Derfor giver det rigtig god mening, at vi arbejder sammen om det på tværs af fødevaresektoren, siger Kaj Stjernholm.

Kaj Stjernholm slutter sig til andre medlemmer som Farmbackup Ryegaard og Trudshold Godser Nature EnergyDI Fødevarer,  KiselgårdenDansk PlanteværnStorkedalMichael NielsenKim Kjær Knudsen, COOP, Teknologisk Institut og Aalundgaard.

Bliv medlem af Verdens Bedste Fødevarer:

Studerende og pensionister (150 kr)
Privat (300 kr)
Virksomheder (5000 kr)
Iværksættervirksomheder under 5 år (500 kr)
Unge under 18 år (Gratis – 0 kr)

Klik her for at melde dig ind

(Visited 238 times, 2 visits today)

Del artikel