vejret på Bregentved gods

Skal vi afvikle Europas bedste landbrug?

Jens G. Friis, Europas
Jens G. Friis, næstformand i Verdens Bedste Fødevarer, skriver om Europas dygtigste landmænd.

Debatten i Danmark kan give det indtryk, at en afvikling af den danske landbrugsproduktion vil redde os alle. Det ry og rygte fortjener Europas bedste bønder ikke. 

Gæsteindlæg af næstformand i Verdens Bedste Fødevarer Jens G. Friis, indehaver af Strat & Co.

”Danske bedrifter inden for alle driftsgrenene er generelt dygtige driftsledere med en i gennemsnit bedre udnyttelse af deres produktionsmuligheder end de tilsvarende producenter i de andre lande.”

Sådan lyder det i konklusionen i en rapport udarbejdet af forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Den konkluderer, at danske landmænd er blandt de dygtigste i EU – men samtidig også dem, der har de værste rammevilkår.

Rapporten har set nærmere på 80.000 bedrifter i hele EU. Den går under navnet ”Landbrugsbarometer 2019: En vurdering af dansk landbrugs relative konkurrenceevne udtrykt ved forskelle i produktionsmuligheder og udnyttelsen af disse”, og er udarbejdet i henhold til aftalen mellem Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Miljø- og Fødevareministeriet om forskningsbaseret myndighedsberedskab.

Rapporten fik ved offentliggørelsen meget lidt presseomtale og på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside leder man forgæves, hvis man kigger efter rapporten under ”nyheder”.

 

Nye toner fra landbruget

Rapportens konklusioner går alene på danske bedrifters økonomiske formåen. Men på andre området har der på det seneste lydt nye toner fra Axelborg og dets medlemmer – toner som bør få både danskerne og danske politikere til at spidse ører.

I begyndelsen af februar lancerede Landbrug & Fødevarer (LF) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) et fælles udspil, der sætter miljø og klima i fokus. Alene det, at DN og LF går sammen om et udspil, bør vække positiv undren og nysgerrighed; selv blandt de mest hardcore modstandere af landbruget – eller af DN.

 

Klimavision fra jord til bord

Udspillet blev senere fulgt op af en ny vision for LF, hvor organisationen og dets medlemmer forpligter sig til, at det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Det betyder, at erhvervet ikke skal udlede flere klimagasser, end det optager. LF’s ambition er – i tæt partnerskab med resten af Danmark og i overensstemmelse med FN’s Verdensmål – at vise verden, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion, hedder det blandt andet i udspillet.

Adm. direktør i Landbrug & Fødevarer Anne Lawaetz Arhnung er ganske klar i mælet:

”Befolkningstilvæksten, fødevareefterspørgslen og klimaforandringerne rejser en enorm udfordring. Der er brug for innovative løsninger og ny teknologi, hvis vi skal mætte alle munde og samtidig tage vare på verdens klimaudfordringer. I 2050 vil der være næsten 10 milliarder mennesker på jorden, og efterspørgslen på såvel animalske som vegetabilske fødevarer vil stige kraftigt. Af samme årsag er der intet at vinde for hverken klimaet eller danskerne, hvis vi afvikler produktionen i Danmark og i stedet overlader fødevareefterspørgslen til lande, der er mindre klimaeffektive.

Derfor tager vi nu et historisk skridt, der skal sikre danske løsninger på globale udfordringer: Vores erhverv skal være klimaneutralt senest i 2050. Hele vejen fra jord til bord.”

Læs også: “Årtusindets forretningsmulighed

Udvikling eller afvikling

Det er nok ikke tilfældigt, at LF-direktøren – lidt underspillet – siger, at der ”intet er at vinde ved at afvikle produktionen i Danmark…” For lytter man til debatten om landbruget i bredeste forstand, så får man indtrykket af, at landbruget stort set er skyld i alle landets problemer, og at en afvikling af erhvervet faktisk vil redde os alle. Det ry og rygte fortjener danske bønder ikke – velvidende at de også er en del af problemet. Men spørgsmålet er, om deres andel af problemet er større end deres andel af en mulig (fælles)løsning?

 

Så måske skulle både politikerne og danskerne som sådan tage LF’s vision til sig og sige: ”Tak – nu løfter vi i flok”. Alternativt bør vi i respekt for de samme bønder lade forskerne fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet lave den ultimative analyse med overskriften:

”De samfundsøkonomiske konsekvenser af en total afvikling af dansk landbrug”.

Se i filmen herunder, hvordan vi i Verdens Bedste Fødevarer vil løfte i flok og bliv medlem

(Visited 167 times, 1 visits today)

Del artikel