Gulerødder plast

Genanvendelse af plast i landbruget

Dorthe Hamann, plast
Dorthe Hamann, faglig leder på Teknologisk Institut

Jord- og halmrester er hvert år skyld i, at landbruget må sende store mængder plast til forbrænding i stedet for til genanvendelse. Teknologisk Institut bistår med idéer til, hvordan plasten kan renses og gøres klar til genbrug.

Gæsteindlæg af Dorthe Hamann, faglig leder på Teknologisk Institut, medlem af Verdens Bedste Fødevarer

DanRoots, en af Danmarks største producenter af rodfrugter, har en klar vision om at blive Europas foretrukne og dygtigste leverandør af økologiske rodfrugter – med en nulspildsproduktion. Gartneriet bestræber sig på at kunne levere friske danske rodfrugter i ca. 10 af årets 12 måneder.

Halm holder rodfrugterne frostfri


Det er muligt gennem effektive produktionsmetoder, hvor markerne i efteråret dækkes med et tykt lag halm for at holde jorden fri for frost. Rodfrugterne kan således holde sig friske i jorden, og kunderne kan få friskopgravede rodfrugter hver eneste dag det meste af året. Ingen rodfrugter opbevares i længere perioder på kølelagre.

Plast for snavset til genanvendelse


I forbindelse med halmafdækning og kuldebeskyttelse benytter gartneriet også et lag plastfolie. Når folien indsamles om vinteren, følger der i dag en stor del jord- og halmrester med, som på grund af deres høje vægt kan tredoble vægten af den endelige mængde plastfolie.

Da indholdet af jord og halm er så markant, er der ingen genbrugsvirksomheder, der vil tage imod den overskydende plast. Bortskaffelse af den forurenede folie udgør derfor en betydelig omkostning, da afsætningsmulighederne typisk er forbrænding.

Konkret bortskaffer dette gartneri ca. 500 ton plastaffald til en udgift på 800 kr./ton, svarende til en årlig omkostning på ca. 400.000 kr.

Fokus på økologi og bæredygtighed


Gartneriet har et skarpt fokus på økologi og bæredygtighed og ønsker en nulspildsproduktion. Plastaffaldet er i dag den primære forhindring for at opnå nulspild. Målet er derfor, at plastaffaldet skal udnyttes som en ressource og ikke som nu udgøre et spild.

Plast skal forberedes til genbrug


Hvis den overskydende plast skal genanvendes, kræver det, at plasten er tilstrækkeligt rengjort. Nogle anlæg har tidligere forsøgt at sortere stærkt tilsmudsede plastfolier, men uden succes. Derfor skal landbrugsfolien renses for at kunne afsættes.

Hvis det lykkes at rense plasten, så den indeholder mindre end 5 % urenheder, er det muligt at sende plasten til genanvendelse.

Kvalitetsplast kan sælges til høj pris


Landbrugsfolien er en kraftig kvalitetsfolie i forhold til fx den folie, der indsamles fra husstande. Derfor er genbrugsvirksomhederne interesserede i plastressourcen, hvis den altså er tilstrækkeligt ren.

Når det gælder genanvendelse af plast, er der en klar sammenhæng mellem renhed og pris: Jo renere et materiale er, desto højere en pris er det muligt at få for det. En anden prisdriver er olieprisen, som lige nu er opadgående, hvilket også hæver prisen på plastfolier og på genbrugsplast.

Løsning på vej fra Teknologisk Institut


Teknologisk Institut har bistået gartneriet med ideer til, hvordan plasten kan renses. I 2019  afslører vi, om det lykkes. Er projektet en succes, vil det have stor betydning for andre gartnerier og landmænd med lignende udfordringer. Hertil kommer, at betydelige plastressourcer vil blive genanvendt til gavn for miljøet og samfundet.

I videoen herunder kan du se, hvordan DanRoots arbejder med at forbedre mulighederne for at opnå nulspild i produktionen. 

(Visited 111 times, 1 visits today)

Del artikel