Skrevet den 15. jul 2013

Hvordan får landmænd noget på den dumme?

14-dan-joergensen-f-pressefoto-v
Det kræver enorme nosser at gå ind i animalsk produktion, og det forslag, som Dan Jørgensen fremsætter, er med til at gøre det endnu sværere for ressourcestærke unge mennesker at gå ind i erhvervet.

Henrik Nielsen skriver på http://verdensbedstefodevarer.dk i en kommentar til min kritik af Dan Jørgensens nylige forslag om skræmmebilleder på pakker med burhønseæg: “Går du nu efter manden eller bolden? Hvis din blog har til formål at virke for bedre dyrevelfærd, ser det ud til at du går efter manden og har glemt dyrevelfærden”

Jeg forstår argumentet, for det kunne se ud som om, Dan Jørgensen arbejder ihærdigt for at forbedre dyrevelfærden.

Jeg vil dog hævde, at han gør det stik modsatte. Jeg tror, det største problem for dyrevelfærden i Danmark er, at rigtig mange velmenende mennesker, som f.eks. Dan Jørgensen, sætter erhvervet i et dårligt lys. Det kræver enorme nosser at gå ind i animalsk produktion, og det forslag, som Dan Jørgensen fremsætter, er med til at gøre det endnu sværere for ressourcestærke unge mennesker at gå ind i erhvervet.

Hvordan vælger unge mennesker karriere? Tor Nørretranders hævdede på et tidspunkt, at liderlighed er roden til alt godt. Hvor meget får man på den dumme, hvis man i sin ungdom siger, man vil være landmand? Jo jo, hvis man vil være økolog, skal der nok være noget i det, men hovedparten af dansk landbrug er ikke økologisk, så hvis vi virkelig skal gøre en forskel for mange dyrs velfærd, er det i den konventionelle produktion, der skal ske forandringer.
Så hvordan får vi ændret verden, så konventionelle landmænd kan få noget på den dumme? Det gør vi ved at fremhæve alt det gode, det konventionelle landbrug gør. Så det bliver et attraktivt erhverv. Så ressourcestærke unge vælger det til. Så landmændenes døtre og sønner ikke bliver mobbet i skolen, fordi de kommer fra en gård, der producerer mad til mange mennesker. Så byboere kan blive stolte af at leve i land, der har verdens bedste fødevareproduktion.
Jeg hævder ikke, at konventionel dansk fødevareproduktion er problemfri. Det er den økologiske heller ikke. Men vi har i Danmark en fødevareproduktion, som på langt de fleste områder er bedre, end den er i udlandet. Det skal vi være stolte af, og vi skal rose landmændene for det. Det vil gøre fremtidens fødevareproduktion endnu bedre.
Det betyder ikke, at vi ikke skal tage emner som burhøns, næbtrimning, trædepudesår, halekupering, kastrering, bidsår, halte køer, rullepølsesøer,slagmærker, mavesår, overdødelighed og andre prekære emner op til debat og bede om, at det bliver gjort bedre. Selvfølgelig skal vi det. Men lad os gøre det med respekt for de mennesker, der laver vores mad! Og lad os støtte udviklingen mod bedre dyrevelfærd ved selv at spytte i kassen og støtte forskning, der kan gøre forholdene bedre for dyr og mennesker.
Støt tanken ved at synes godt om http://verdensbedstefodevarer.dk. Se mere om http://verdensbedstefodevarer.dks formål her http://verdensbedstefodevarer.dk – åbent brev

Følg os!