dansk landbrugs klimaregnskab

Henrik Høegh: Prutter i andre lande belaster dansk landbrugs klimaregnskab

Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark, påpeger, at prutter i andre lande belaster dansk landbrugs klimaregnskab.

Af Felix Stark, kommunikationsansvarlig for netværket Farmvision og stifter af VBF. Artikel og billede kan frit downloades og gengives efter god journalistisk presseskik og med behørig kildeangivelse.

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

dansk landbrugs klimaregnskab
Henrik Høegh er formand for Biogas Danmark. Foto: Biogas Danmark

Når udledningen af CO2 fra danske landbrug udgør så stor en del af Danmarks samlede klimabelastning, skyldes det, at Danmark producerer mange fødevarer til eksport.

Det påpegede Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark, da han holdt oplæg for netværket Farmvision, som Farmbrella faciliterer.

Udmeldingen kom, fordi netværkets stifter, Tom Axelgaard, påpegede, at intensiv planteavl giver en stor CO2-reducerende effekt, når planterne optager CO2 under væksten.

– Det er jo rigtigt. Men optaget bliver ikke talt positivt med i klimaregnskabet, fordi den CO2, planterne har optaget, frigøres igen, når planterne bliver spist. Dansk landbrugs produkter bliver eksporteret i stor stil, så CO2’en genopstår i andre lande, når forbrugerne der prutter den ud igen, sagde Henrik Høegh.

Han henviste til, at Kyotoaftalen medførte, at der blev sat en osteklokke ned over alle landes respektive CO2-udledning fra produktion.

– Derfor er det fx ikke Danmarks problem, når der udledes CO2 fra produktionen af de biler, vi importerer. Men det er danskernes problem, at kinesere, englændere, amerikanere og andre af dansk landbrugs internationale forbrugere, udleder CO2, når de spiser danske fødevarer, forklarede Henrik Høegh.

Læs også: Concito: “Vi skal belønne intensiveret landbrug

For gråhåret til at ændre Kyoto-aftalen

Henrik Høegh har som mangeårig folketingspolitiker (V) og tidligere fødevareminister været dybt involveret i klimadiskussionen. Men han har opgivet at få ændret Kyotoaftalen, så den får fokus på udledning fra forbrug fremfor produktion.

– Det er jeg blevet for gråhåret til. Men det er vigtigt at få fortalt, for det er jo åbenlyst tåbeligt at skære ned på klimaeffektiv fødevareproduktion alene for, at Danmark opnår sine reduktionsmål, sagde Henrik Høegh.

Han var dog mest af alt inviteret til netværket for at give sit perspektiv på udsigterne for dansk biogasproduktion. Og her var formanden anderledes positiv.

– Vi har biomasse i Danmark til at kunne producere 90 Petajoule om året, hvilket er mere end nok til at dække Danmarks gasforbrug, forsyne energitunge virksomheder som Aalborg Portland, Rockwool Nordic Sugar med grøn gas til deres produktion og hjælpe transportsektoren med grønt brændstof. Kort sagt kan biogas yde et meget væsentligt bidrag til at gøre Danmark uafhængig af russisk gas og olie og, sagde Henrik Høegh.

Han tror på en gylden fremtid for sektoren. Ikke mindst på grund af den ellers tragiske krig i Ukraine.

– Da Rusland invaderede Ukraine kom der pludselig meget stort fokus på vores produktion. Blandt andre fra SF der sammen med Venstre er gået ud med en udmelding om, at vi bør fremrykke de i forvejen planlagte udbud, der kommer med støtte til etablering af biogasanlæg. Derfor tror vi på, at det kommer med gennem de kommende forhandlinger om grøn skattereform, sagde Henrik Høegh.

Læs også: René Christensen synes ikke, bulk bør være et negativt ladet ord

Afgift sender produktion til Sverige og Tyskland

Det ærgrer dog formanden, at regeringens netop lancerede udspil til skattereformen pålægger virksomheder afgift på biogas fremført gennem gasnettet.

– Virksomheder, der bruger biogas til produktionen, betaler allerede for oprindelsescertifikater. Oveni det får de nu en afgift, som de ikke får i Sverige og Tyskland. Så fx Arla skal konkurrere med deres egen – langt billigere – produktion i disse lande, hvor de ikke skal betale CO2-afgift for produktion med biogas. Så ved jeg nok, hvor jeg ville vælge at lægge produktionen, siger Henrik Høegh.

Disse vanskeligheder til trods tror han på, at biogassen bliver en central del af den grønne omstilling.

– Vi kan prise os lykkelige for, at store udenlandske selskaber har set de store muligheder i dansk biogasteknik og investeret i det. Det er ikke til at sige, hvor vi ville have stået i dag, hvis de ikke havde gjort det, sagde Henrik Høegh.

Han opfordrede i den forbindelse flere af de store danske andelsselskaber til at investere i udbygningen af biogassen.

– Stor ros til Vestjysk Andel for deres beslutning. Jeg håber, at flere ser mulighederne. Pensionsselskaber og kapitalfonde står klar med risikovillig kapital, men de ved godt selv, at de ikke har kapaciteten til at styre leverandørkæderne, og det kan andelsselskaberne hjælpe med, sagde Henrik Høegh.

Læs også: Danish Crown præsenterer livscyklusvurdering af deres køds klimabelastning

Biogasanlæg med hang til planter på vej

Henrik Høegh henviste i sit oplæg desuden til opgørelser, der kan findes på Biogas Danmarks hjemmeside, der blandt andet viser, at biogas giver bedre gødning og reduceret udledning af kvælstof og metanudslip og skaffer mange permanente arbejdspladser – også i landdistrikter.

– Så er der nogen, der vil skyde branchen i skoene, at vi kun er her for at sikre en stor dansk husdyrproduktion. Og det er jo rigtigt, at gyllen udgør en væsentlig bestanddel af indholdet i danske biogasanlæg. Men gyllens værdi kommer mest fra væsken, for den giver ikke det store gasafkast. Og vi er ved at etablere tre biogasanlæg på Lolland, hvor hovedbestanddelene er vegetariske i form af halm og roepulp. Og vi skal have meget mere materiale ind fra plantebaseret produktion og rester fra fx græs efter proteinudvinding og bioraffinering, sagde Henrik Høegh.

Læs også: Vi skal lave 10.000 års mad de næste 40 år – tal mere om det!

Afkast til leverandører

Henrik Høeghs oplæg gav anledning til spørgsmål om, hvordan biogas kan bidrage til kulstofopbygning i landbrugsjord og sikre økonomisk gulerod til landmændene, der leverer materiale til anlæggene.

– Der er ingen tvivl om, at biogasudvindingen betyder, at der bliver mindre kulstof tilbage i det afgassede materiale. Men det er stadig væsentligt bedre end handelsgødning, og jeg ser gerne på mulighederne i at tilføre mikroorganismer, der kan hjælpe kulstofbindingen på vej i jorden, sagde Henrik Høegh.

Han var desuden særdeles optimistisk omkring økonomien for leverandører til danske biogasanlæg.

– Nature Energy har jo netop lavet en aftale, der giver landmænd en del af den betaling, der kommer fra grønne certifikater, og jeg vil tro, at andre af energiselskaberne også vil gå den vej. Og med de nuværende gaspriser, er der udsigter til rigtig god betaling for gylle og andre råvarer. Derfor er mulighederne gyldne lige nu, og jeg vil tror, at vi ved årsskiftet er nået rigtig langt med udviklingen af dansk biogas og teknologi, der også kan eksporteres. Nature Energy er allerede godt etableret i blandt andet USA og Frankrig, og jeg ser ingen grunde til, at det ikke kan udvides til mange andre lande, sagde Henrik Høegh.

Læs også: Nature Energy er nyt medlem i Verdens Bedste Fødevarer

Skal vi fortælle din gode historie?

Verdens Bedste Fødevarer tilbyder hjælp til at få fortalt de mange gode historier om danske fødevareproducenters anstrengelser for at gøre ting bedre for: Miljø, klima, natur, dyrevelfærd og arbejdsmiljø.

Læs mere om tilbuddet her: “Skal vi hjælpe med at fortælle din gode fødevarehistorie?

Bliv medlem

I Verdens Bedste Fødevarer tror vi på, at danskerne vil støtte massivt op om danske kvalitetsfødevarer. Ligesom vi støtter op om et bæredygtigt og velfungerende fødevareerhverv. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Mindre virksomheder 1000 kr.
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 209 times, 1 visits today)

Del artikel