Danish Crown Horsens

Danish Crown præsenterer livscyklusvurdering for deres køds klimaaftryk

Jais Valeur, Danish Crown
Jais Valeur, adm. direktør i Danish Crown (medlem i Verdens Bedste Fødevarer).

Danish Crown er klar med ny model, der viser deres produkters klimaaftryk i detaljer. Men for at forbrugerne kan få glæde af det, kræves en europæisk standard, skriver Jais Valeur, adm. direktør i Danish Crown.

Af Jais Valeur, adm. direktør i Danish Crown (medlem i Verdens Bedste Fødevarer). Teksten må frit downloades og anvendes efter god journalistisk praksis. Billeder kan findes i Danish Crowns billeddatabase.

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

Den globale fødevaresektor står overfor mange udfordringer i denne tid, en af dem er, at skabe et fælles sammenligningsgrundlag for fødevarers CO2-afttyk. I Danish Crown er vi stolte over, at vi endnu en gang går forrest blandt globale producenter af kød, når vi som et led i vores nye bæredygtighedsrapport kan præsentere en ny model til livscyklusvurderinger (LCA). Dermed får vi datagrundlaget til at sikre fuld gennemsigtighed for vores klimaaftryk og dermed konkludere, hvor bæredygtigt vores kød er, og hvad der skal til for, at det bliver endnu mere bæredygtigt.

Læs også: Niras: Krav om rapportering af kødproducenters klimabelastning kan være på vej

Hvordan skal forbrugere sammenligne med udenlandsk kød?

Der findes i dag to videnskabelige retninger for livscyklusvurderinger: A-LCA og C-LCA. Den største forskel på de to er, hvorvidt man inkluderer indirekte arealanvendelse i forbindelse med fødevareproduktionen – det dækker primært over produktion af foder til dyrene. I Danish Crown har vi valgt at opgøre vores produkters CO2-aftryk på baggrund af begge modeller.

Vores livscyklusvurderinger dækker dermed over direkte CO2-udledninger fra aktiver direkte ejet af Danish Crown, indirekte emissioner fra aktiver ejet af virksomheden og indirekte emissioner fra virksomhedens værdikæde. Det sidste dækker især Danish Crowns ejere, idet det inkluderer de udledninger, der er på gårdene – også fra landmænd i de andre lande, hvor vi har produktion af kød.

Et fuldstændigt og videnskabeligt baseret datagrundlag er første skridt for at kunne sammenligne produkters CO2-aftryk og dermed give forbrugerne et ensartet og transparent grundlag, som de kan træffe deres beslutninger på. Samtidig skal vi sikre, at alle varer måles på samme vægt. Det nytter jo ikke noget, hvis et dansk klimamærke eksempelvis betyder, at forbrugerne vælger udenlandsk kød frem for dansk kød, fordi klimaaftrykket ikke fremgår på det udenlandske kød.

Læs også: Klimamålinger er det vilde vest, mener dataindsamler

Fælles europæiske standarder er nødvendige

I Danish Crown har vi nu et fuldt datagrundlag for vores produkters CO2-aftryk. Men før alle fødevareproducenter og dermed alle produkter kan blive sammenlignet på et ensartet og transparent grundlag, står vi tilbage med ét vigtigt ubesvaret spørgsmål; hvordan skal forbrugerne sammenligne produkterne, når de står ved køledisken og skal træffe deres beslutninger? Det er ét af de dilemmaer, man bliver mødt med, når man går forrest, og ofte går alene.

At vi ikke har et sammenligningsgrundlag på tværs af producenter og produkter, er en af de største udfordringer for samtalen om bæredygtigt kød lige nu. Skal vi give forbrugerne det bedste grundlag for at træffe det mest bæredygtige valg, skal vi have fælles europæiske standarder for, hvordan vi måler udledningen af drivhusgasser i fødevareproduktionen.

Læs også: Asger Christensen: Vi kommer til at prikke lidt til vores landmandskolleager

Hvert ton tæller

Danish Crown Horsens
Danish Crown slagteriet i Horsens – foto: Red Star Photography

92 pct. af danskerne spiser kød dagligt eller flere gange om ugen. I Danish Crown har vi længe talt om, at vi danskere skal spise mindre, men bedre og mere bæredygtigt kød. Vi hilste de nye kostråd velkommen, hvor planter fylder mere og kød fylder mindre. Det ændrer dog ikke på, at danskerne stadig ønsker at spise kød, og at den globale efterspørgsel efter kød vil stige i de kommende år.

Når hvert ton CO2 tæller, tæller valgene i hverdagen. Og vælger man det mest bæredygtige alternativ, gør det en positiv forskel for klimaet.

Så giver det mening at tale om bæredygtig kødproduktion?

I Danish Crown mener vi, at svaret er simpelt: Ja, det gør det – og det er vigtigere end nogensinde før. Vi har i Danmark før gået forrest og vist vejen til fremtidens fødevarer.

Med vores nye LCA-vurderinger gør vi det igen.

 

Skal vi fortælle din gode historie?

Verdens Bedste Fødevarer tilbyder hjælp til at få fortalt de mange gode historier om danske fødevareproducenters anstrengelser for at gøre ting bedre for: Miljø, klima, natur, dyrevelfærd og arbejdsmiljø.

Læs mere om tilbuddet her: “Skal vi hjælpe med at fortælle din gode fødevarehistorie?

 

Bliv medlem

I Verdens Bedste Fødevarer tror vi på, at danskerne vil støtte massivt op om danske kvalitetsfødevarer. Ligesom vi støtter op om et bæredygtigt og velfungerende fødevareerhverv. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Mindre virksomheder 1000 kr.
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 169 times, 1 visits today)

Del artikel