antiobiotika højner dyrevelfærd

Dyrlæge og V-mand vil højne debat om dyrevelfærd

Der er for mange, der ved for lidt om, hvordan dyrene har det i dansk husdyrproduktion, mener dyrlæge og Venstremand Tue Villebro, der vil højne debat om dyrevelfærd. 

Af Felix Stark, stifter og talsmand 

Tilmeld nyhedsbrev!

Tue Villebro er ”bonde født og kvajet opdraget”. Som barn slog han sine folder på en kvægbedrift på Fyn, og valget af kvæg som speciale i dyrlægestudierne faldt derfor naturligt.

højne debat om dyrevelfærd
Tue Villebro, dyrlæge og Venstrepolitiker, vil arbejde for bedre viden om dyrevelfærd.

Siden har livets veje ført ham til et nedlagt landbrug i Nordsjælland, hvorfra han driver en dyrlægeklinik, der – som stadig færre klinikker tilbyder – kan henvende sig, hvad enten man har bøvl med hesten, koen, grisen, hønen, katten, hunden eller andre kæledyr.

– Køerne er min passion og mit speciale, men jeg har set i øjnene, at der næppe bliver flere af dem her i området. I dag udgør kæledyrene ca. 60 procent af min omsætning, og det tal kommer nok til at vokse, siger Tue Villebro.

Hvis han er ærgerlig over udviklingen, skjuler han det godt. Selv om kærligheden til landbruget er udtalt, er dyrlægen nøgternt konstaterende. Hans landbrugskunder – konventionelle som økologiske – lukker ned eller går konkurs, og det er der ikke så meget at gøre ved.

– Jeg nyder den brede kontakt, og livet som selvstændig giver mig mulighed for også at prioritere mit politiske liv som Venstremand. Grænserne mellem mit privatliv og arbejdsliv er flydende, som det også er for de fleste landmænd. Og det kan jeg godt lide, siger Tue Villebro.

Læs også: Bekymrede dyrlæger: Er vi klar hvis Afrikansk Svinepest rammer Danmark?

Har økodyr det bedre end konventionelle?

Til gengæld er han ærgerlig over, at udviklingen i landbruget mod færre og større besætninger betyder, at mange danskere ikke ved så meget om, hvordan deres mad bliver produceret.

– Det er jo ikke fordi, danskerne ikke gerne vil vide noget om landbrug. Det kan man blandt andet se på de tusinder og atter tusinder af familier, der kommer, når der holdes Åbent Landbrug, eller når økokøerne lukkes på græs. Men det giver kun overfladisk kendskab, og jeg oplever, at uvidenheden om de faktiske forhold på landbrugene vokser, siger Tue Villebro.

medicinering dyrevelfærd
Rigtig medicinering er en vigtig bestanddel af god dyrevelfærd, mener Tue Villebro.

Det oplever han fx i forholdet mellem økologi og konventionel produktion, hvor han oplever, der hos mange er opbygget en forestilling om, at dyrene har det godt hos økologerne og dårligt hos de konventionelle.

 

– Som dyrlæge ved jeg, at der er udfordringer med dyrevelfærden i begge produktioner. Fx er det i økologisk mælkeproduktion et problem, at syge dyr ikke behandles i bund med antibiotika. Det er synd for dyrene, og det bidrager desværre også til udvikling af resistens. Det er et mindre problem hos de konventionelle, der har adgang til selv at medicinere syge dyr. Her er der til gengæld udbredte problemer med fejlbehandling, siger Tue Villebro.

Læs også: Replik: Økologer skylder en omgang

Vil bidrage til mere viden

Dyrlægen understreger, at han mener, der er stor grund til at være stolt af den danske husdyrproduktion.

– Danske landmænd er utvivlsomt blandt verdens bedste. Vi har stor grund til at være stolte af den måde, produktionen foregår i Danmark. Selvfølgelig er der ting, der kan blive bedre, men overvejende er der et fokus på dyrevelfærd, som ikke mange andre lande kan prale af, siger Tue Villebro.

Han melder sig ind i Verdens Bedste Fødevarer for at være med til at give danskerne mere viden om forholdene i husdyrproduktionen og få dem mere engageret i udviklingen af dansk fødevareproduktion i almindelighed.

– Foreningens fokus på at forbedre produktionens indvirkning på natur, miljø, klima, arbejdsmiljø og dyrevelfærd er vigtig for verden og for mange danskere. Vi skal være bedre til at arbejde sammen om at gøre tingene bedre, siger dyrlægen.

Artiklen fortsætter under videoen. 

Søger andre der vil hjælpe

Han vil gennem foreningen arbejde for, at Nordsjælland og Gribskov Kommune får styrket kendskabet til lokal fødevareproduktion og naturtiltag i blandt andet naturparken ”Kongernes Nordsjælland”.

– Jeg oplever, at borgerne i Gribskov Kommune har et stort ønske om at bakke op om både naturtiltag og fødevareproduktion i lokalområdet. Gennem Verdens Bedste Fødevarer kan vi forhåbentlig få samlet interesserne og tale om udvikling, der tilgodeser både det ene og det andet. Jeg opfordrer derfor andre i lokalområdet til også at melde sig ind i foreningen, så vi i fællesskab kan sætte gang i fx arrangementer, hvor parter med interesser på området sætter sig sammen og udvikler tiltag, alle får glæde af, siger Tue Villebro.

Vil du være med?

Tue Villebro hører til blandt andre medlemmer som

Foreningen “Abildgaardkredsen”

Kiselgården – økologisk grøntsagsavler 

Klimaforsker Jørgen E. Olesen

Svinebaronen Kim Kjær Knudsen

Forhenværende øko-formand Uffe Bie

Rikke Pape Thomsen, selvstændig projektleder og kommunikatør

Journalist Lotte Malene Ruby

Biogasselskabet Nature Energy

Landmand og driftsleder Jesper Fredslund Davidsen

Og en hel masse andre!

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

Tilmeld nyhedsbrev!

(Visited 129 times, 1 visits today)

Del artikel