Lad danske landmænd selv udvikle landbruget

Regenerativt landbrug har gigantisk potentiale for dansk landbrug, men lad landmænd selv bestemme deres egen vej, opfordrer VBF og FRDK

Af Steffen Andersen, formand for Verdens Bedste Fødevarer – VBF og Kaare Larsen, næstformand i Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark – FRDK og landmand.

Iltsvind i de indre farvande, som bl.a. skyldes udvaskning af kvælstof fra landbruget, diskussioner om dyrevelfærd og debatten om en CO2-afgift på landbruget har fået nogen til at tro, at en total omlægning af dansk landbrug i een bestemt retning er vejen frem. 

Vi foreslår derimod, at man styrker mangfoldigheden af dansk landbrug, så vi til stadighed bliver klogere på at producere bæredygtigt og få sunde og velsmagende fødevarer ud af det.

Regenerativt landbrug er én af vejene frem for et mangfoldigt dansk landbrug. På sigt undgår regenerativt landbrug insekticider og reducerer fungicider. Og man pløjer og vender ikke jorden. Man lader biologien arbejde på marken i stedet for maskinerne. 

Et miljøvenligt landbrug

I regenerativt landbrug eller reduceret jordbearbejdning arbejder landmændene hver dag med at få et sundt sædskifte med dyrkning af forskellige afgrøder hen over en årrække. Eller med at flytte kreaturerne regelmæssigt til nye græsningsområder. Metoder, som desuden er med til at forbedre jordens frugtbarhed. Regenerativt landbrug er samtidig med til at løse problemer på miljø- og klimaområdet. Denne type landbrug lagrer nemlig også kulstof i jorden, øger biodiversiteten, hindrer erosion af jorden og fastholder næringsstoffer i rodzonen. Alt sammen noget, som er med til at give et miljøvenligt landbrug. 

Forskning viser samtidig, at fødevarer, der er dyrket i en sund jord, også er sundere. De har et større indhold af næringsstoffer, vitaminer, mineraler og antioxidanter. Med en let omskrivning af et kendt udtryk bliver dette til: Fra sund jord til et sundt bord.

Senest har Carlsberg meldt ud, at der fra 2030 ikke længere bliver produceret øl med byg fra pløjede marker. Og ifølge tal fra Danmarks Statistik udgør de pløjefri arealer tæt på 25 pct. af de landbrugsarealer i Danmark, som aktivt dyrkes og skifter afgrøder gennem sædskifte. Og tallet er stigende.

Kom selv og se

Der er fortsat behov for forskning i regenerativt landbrug, men den foreløbige lære er, at danske landmænd er de bedste til selv at udvikle landbruget. Der er nemlig mange måder at behandle sin jord på, og en landmand kender sin jord; Fra gammel tid rent intuitivt til dagens droneoveflyvninger. Generelt vil vi jo gerne have mange typer private virksomheder i Danmark, og det er også vigtigt at have mange typer landbrug. Vi skal ikke gamble vores fine arv om forskning inden for animalsk produktion og planteproduktion væk til fordel for en total omlægning af landbruget i én bestemt retning. Vi skal hellere forstå landbruget og udvikle det.

Til alle, der nyder godt af sommerens lange aftener med en enkelt øl, majs, bøffer og pølser på grillen; Kom selv ud og se, hvad dansk landbrug er for en “fisk”. Oplev ved selvsyn, at landmænd rent faktisk går op i sund mad, slagtemetoder, fodermetoder, investeringer i staldanlæg, dyrlægekontrol, jordbundsanalyser og andre ting; At de faktisk bekymrer sig om marker, dyr og en bæredygtig fremtid.

Velbekomme.

(Visited 26 times, 1 visits today)

Del artikel