Gylling vil sætte stopper for nedslidning

Bjarne Gylling vil sætte stopper for nedslidning i landbruget

Gylling vil sætte stopper for nedslidning
Bjarne Gylling Andersen, nyt medlem i Verdens Bedste Fødevarer

”I 2050 må ingen der arbejder i primærlandbruget blive fysisk eller psykisk nedslidt af deres arbejde.” Bjarne Gylling vil sætte stopper for nedslidning i landbruget.

Af Bjarne Gylling Andersen, Jordbrugsteknolog, Agro Business Economist, tidligere mælkeproducent og nyt medlem i Verdens Bedste Fødevarer på baggrund af blog om netværket Farmvision.

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

Jeg har en vision om at i 2050 må ingen, der arbejder i primærlandbruget, blive fysisk eller psykisk nedslidt af deres arbejde.

Det kan lyde som en stor udfordring, men med dette i tankerne kan vi sætte fokus på nye teknologier og arbejdsmetoder, der kan minimere fysisk og psykisk nedslidning. Jeg synes, at nedslidning er lige så vigtigt at fokusere på, som det, at vi som branche skal være CO2 neutrale i 2050.

Jeg har selv viden og erfaringer med nedslidninger inden for kvægbruget. Igennem min opvækst har jeg oplevet de fysiske nedslidninger min far fik af det fysiske arbejde i landbruget. Han fik ny hofte fem gange og to nye knæ på grund af slidgigt. Det skete, selvom han har var ret opfindsom i forhold til at reducere mængden af fysisk arbejde.

Læs også: LandboNord har meldt sig ind i Verdens Bedste Fødevarer

Teknik fylder mere

Jeg har ikke selv været så hårdt belastet af fysisk arbejde som min far var eller mange andre i hans generation. Generelt har ny viden og nye teknikkers indtog gjort arbejdet mindre fysisk på de danske gårde, og i takt med at databehandling og teknik fylder mere, er det vigtigt, at vidensniveauet i stalde og førerhuse bliver højnet – ikke mindst hvis de økonomiske og faglige gevinster af de nye tiltag skal høstes.

De nye behov for at højne vidensniveauet i landbruget er også årsagen til, at jeg selv har valgt at supplere min viden som landmand ved at uddanne mig til jordbrugsteknolog.

Jeg har nemlig selv oplevet at befinde mig i dårlige psykiske og fysiske arbejdsmiljøer på arbejdspladser i landbruget. Heldigvis er der sket store forbedringer inden for områderne, men der er plads til yderligere forbedringer.

Læs også: Leder i grisestalden: “Man husker bedst den dårlige ledelse”

Arbejdsmiljøet har ikke været i fokus

Ser vi på et bestemt område inden for kvægbruget, malkningen, er der sket en stor udvikling -og så alligevel ikke.

Over en periode på 50 år udviklede min families landbrug sig fra 18 køer og to spande-maskiner til 40 køer og rørmalkningsanlæg – og videre til 125 køer og malkestald. De arbejdsmæssige belastninger blev reduceret fra at skulle sætte sig ned ved hver ko og bagefter bære mælken ud i tankrummet, til at man kunne stå op og malke og mælken blev pumpet ud i mælketanken.

Princippet, som kendes fra malkestalden, bruges stadigvæk. Forskellen er, at kvægbrugene er blevet meget større, og der er mange flere køer, der skal malkes. og kravene til den tekniske indsigt i arbejdet er blevet højnet væsentligt.

Det medfører mere ensartede bevægelser og dermed nedslidning på grund af dette. Her har man udviklet og effektiviseret produktionen uden at have særlig meget fokus på arbejdsmiljøet. Heldigvis er der en hastig udvikling inden for malkerobotområdet og udvikling af automatisk malkning i malkestalde og karruseller.

Jeg forestiller mig, at alt malkning i 2050 foregår ved brug at malkerobotter og automatisk malkning i malkestalde og karruseller.

Læs også: Tom Axelgaard vil forene landbruget i en moderniseret andelsbevægelse

Leverandører skal hjælpe med bedre teknologi

Fokus på arbejdsmiljøet – både det fysiske og det psykiske – skal tænkes med i udviklingen af fremtidens landbrug, og det er noget af det, jeg gerne vil bidrage med at sætte fokus på i netværket FarmVision, når vi skal udvikle en samlet plan for fremtidens landbrug i Danmark. En plan, der skal være et pejlemærke, for hvordan landbruget skal udvikles over hele kloden.

I FarmVision skal vi udarbejde strategien og sætte delmål for, hvordan vi i 2050 når målet om ingen fysisk og psykisk nedslidning. Vi skal i den forbindelse i landbruget blive bedre til at dele de gode idéer, man bruger i det daglige arbejde med hinanden. Idéer der kan reducere fysisk og psykisk nedslidning.

Vi skal også igennem samarbejde have virksomheder, der er leverandører til landbruget, til at fokusere mere på at udvikle teknologier, der også reducerer nedslidning af arbejdsstyrken i landbruget.

Læs hele Bjarnes indlæg hos Farmbrella

Skal vi fortælle din gode historie?

Verdens Bedste Fødevarer tilbyder hjælp til at få fortalt de mange gode historier om danske fødevareproducenters anstrengelser for at gøre ting bedre for: Miljø, klima, natur, dyrevelfærd og arbejdsmiljø.

Læs mere om tilbuddet her: “Skal vi hjælpe med at fortælle din gode fødevarehistorie?

Bliv medlem

I Verdens Bedste Fødevarer tror vi på, at danskerne vil støtte massivt op om danske kvalitetsfødevarer. Ligesom vi støtter op om et bæredygtigt og velfungerende fødevareerhverv. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Mindre virksomheder 1000 kr.
Større virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 73 times, 1 visits today)

Del artikel