VBF

Året der gik – og det der kommer – i VBF

Året der gik, har været godt for Verdens Bedste Fødevarer. Men året, der kommer, bliver endnu bedre, viser referatet af foreningens generalforsamling.

1. Beretning om året der gik ved Louise Dolmer

Bestyrelsen har i det forgangne år gennemført en række workshops for at skærpe foreningens formål. Processen har ført til et navneskifte fra ”Verdens Rigeste Landmænd” til ”Verdens Bedste Fødevarer” samt udarbejdelse af vision, mission og værdier, der kan læses her.

Bestyrelsen har endvidere truffet beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med fundraiser Henriette Varming. Aftalen indebærer et analysearbejde udført at Henriette Varming med henblik på afsendelse af ansøgninger om fondsmidler til udvikling af foreningen. For dette arbejde er Henriette blevet betalt 20.000 kr., og det har efterfølgende ført til afsendelse af en række ansøgninger til et bredt felt af fonde og offentlige kasser.

Foreningen har i det forløbne år (inkl. foråret 2018) afholdt to debatarrangementer.

Et om landbrugspakken, som der kan læses mere om i blogindlægget Treretters menu i løvens hule – uden løve

Og et om pesticider og kød under overskriften ”Fremtidens mad”, som der kan læses mere om i blogindlægget COOP: Vi kan (desværre) ikke undvære pesticider

Vi har haft godt pressedækning i en række medier i forbindelse med begge arrangementer. Desuden har talsmand Felix Stark afgivet interview til Politiken om foreningens formål i artiklen Når hippier og kapitalister forenes er fremtiden lys for landbruget

I samme avis har foreningen efter navneskift haft en fælles kronik med DI Fødevarer, CARE Danmark og Dansk Planteværn som medafsendere: Her hos Politiken og her er den fulde tekst “Kan økologiske kyllinger redde verden?” på vores egen blog.

Året der gik i Verdens Bedste Fødevarer
To medlemmer (Anette Riis og Torsten Arendrup) er udtrådt af bestyrelsen i Verdens Bedste Fødevarer.

Vi har haft en god tilgang af medlemmer, så vi i dag tæller 61 privatmedlemmer (inkl studerende og pensionister) samt 17 virksomhedsmedlemmer. Sidstnævnte er: Allindemaglegaard, Axel Månsson, Dansk Planteværn, Food From Denmark, Kiselgården, De 5 Gårde, Tilsbæk, Radikal Ungdom (gratis), Storkedal, DI Fødevarer, DI transport, Nature Energy, Nordsjællands Landboforening, AGROVI, CARE Danmark samt Ryegaard og Trudsholm godser.

Desværre har to bestyrelsesmedlemmer, Torsten Arendrup og Anette Riis, valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Af forskellige årsager men i god tone. Vi takker begge for deres bidrag til foreningen og især Torstens hjælp med it og webløsninger fortjener særlig tak.

Det konkursramte virksomhedsmedlem Landmad er blevet købt af De 5 Gårde (nu medlem) og er under rekonstruktion og genopbygning. Vi har indgået en samarbejdsaftale med virksomheden, som foreløbig indebærer samarbejde om kommunikation.

2. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Louise Bünemann

Bestyrelsen har godkendt regnskabet, der afspejler, at foreningen er i en opstartsfase. Beløbsmæssigt kommer den største del af foreningens ressourcer fra virksomhedsmedlemmer (40.000 kr.), men der er også en del personlige medlemsskaber (7.350 kr.). Omkostningerne i løbet af året har primært været til at komme ud med foreningens budskaber i reklamer og ved at deltage i en messe samt ikke mindst foreningens hjemmeside og webhotel. Betalingen for konsulenthjælp til fondsansøgninger afholdes næste år

3. Suppleringsvalg til bestyrelse

Torsten Arendrup og Anette Riis er udtrådt af bestyrelsen. Ind er trådt Amy Rasmussen: samt Cath Mersh (journalist og fødevarekommunikatør – mere om hende senere)

4. Planer for året der kommer ved Felix Stark

Medlemsakkvisition er fortsat hovedprioritet. Ikke mindst af hensyn til foreningens drift og mulighed for at arrangere eksempelvis debatter. Til arrangementet på Ryegaard havde vi utrolig god hjælp fra Dansk Planteværn, der stod for mange praktiske detaljer, som vi i mange andre tilfælde vil være nødt til selv at stå for. I det kommende år vil det være nødvendigt at indgå aftaler med leverandører, der håndterer disse. Enten gennem betaling eller ved større inddragelse af frivillig arbejdskraft. Eller en kombination af disse.

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister om afholdelse af flere fælles debatarrangementer, som det vi holdt med dem i efteråret om Landbrugspakken. I støbeskeen er arrangement med bioetiker Mickey Gjerris om etikken i at arbejde med kommunikation om og for en branche, der lever af at slå dyr ihjel. Det vil finde sted i foråret 2019, og vi ideudvikler på flere.

Vi har også indgået aftale om udvikling af arrangementer i samarbejde med Nordsjællands Landboforening. Første planlægningsmøde finder sted i juni 2018.

Forlaget Gyldendal har vist interesse for bestyrelsens plan om produktion af videoer om forskellige produktionsgrene til undervisningsformål. Opfølgning er påkrævet, ligesom det vil kræve en særlig finasieringsindsats at sætte gang i produktionen.

Vi har indgået aftale med Foodpod Denmark (ved Cath Mersh) om udvikling af et samarbejde. I første omgang kommer det til udtryk ved, at podcastens kommende produktion om dansk produktion af vegetabilske fødevarer kommer på bloggen sammen med et gæsteindlæg af Generalsekretær for Dansk Vegetarisk Forening Rune-Christoffer Dragsdahl.

På kommunikationssiden har vi indgået en uformel aftale med Altinget om, at vi bliver første afsendere på et debatfokus om bedre dialog om dansk fødevareproduktion. Forventeligt med begyndelse efter sommer.

5. Status på fondsansøgninger ved Henriette Varming

Der er i foråret indsendt en række ansøgninger til fonde og offentlige puljer om midler. 13 af disse har meddelt afslag. Vi afventer fortsat positive tilkendegivelser.

 

Om bestyrelsen:

Louise Dolmer, Formand

Louise og hendes familie driver landbrug med velfærdskalve på deres slægtsgård på Djursland, og Louise er grundlægger og udvikler af virksomheden Landmad.dk, der sammen med lokale producenter i hele landet udvikler produkter og afsætter dem igennem Landmads afsætningsplatforme

Jens G. Friis, Næstformand

Jens G. Friis ejer konsulentvirksomheden Strat & Co, som leverer ydelser indenfor strategi, kommunikation og coaching. Endvidere har Jens mange års erfaring fra ledende stillinger indenfor fødevareindustrien

Louise Bünemann, Kasserer

Louise Bünemann er chefkonsulent i DI. Hun har blandt andet rådgivet danske virksomheder i, hvordan de anskaffer ansvarlig palmeolie, uden at det er til skade for miljøet.

Amy Rasmussen, Bestyrelsesmedlem (ny)

Amy Rasmussen er partner i den økologiske og biodynamiske grøntsagsproduktion Kiselgården.

Cath Mersh, Bestyrelsesmedlem (ny)

Cath Mersh er journalist og stifter af podcasten Foodpod Denmark, der søger et internationalt publikum til fortællinger om det danske fødevareerhverv.

Kristian Kølln, Bestyrelsesmedlem

Kristian Kølln har i 14 år ledet virksomheden AgroNatur fra Svendborg, der tilbyder pasning af grønne arealer og rådgivning til landmænd, der ønsker at anlægge mere natur på deres arealer.

(Visited 31 times, 1 visits today)

Del artikel