kan sænke

Potente bakteriekulturer kan sænke antibiotikaforbrug

Af Dorthe Sandvang, dyrlæge, PhD, Animal Health Innovation, Chr. Hansen A/S
Dorthe Sandvang er dyrlæge og ansat i Chr. Hansen A/S.

Forskning viser, at probiotika kan sænke dødeligheden hos smågrise og øger deres vækst med 3-5 procent. Chr. Hansen er på vej med nye bakterier, der forhåbentlig kan forebygge diarré.

Af Dorthe Sandvang, dyrlæge, PhD, Animal Health Innovation,  Chr. Hansen A/S

Dorthe Sandvang er blandt oplægsholderne til debatten “Kan antibiotikaresistens forebygges i landbruget?“. Mere om begivenheden i bunden af artiklen. Bemærk tilmeldingsfrist 18. februar. Sendes også live på vores facebookside.

 

Tilmeld nyhedsbrev!

Hvordan kan man sænke forbruget af antibiotika til både mennesker og dyr?

Vi ved, at der er sammenhæng mellem antibiotikaforbrug og forekomsten af antibiotikaresistens, og derfor er det ønskværdigt at være restriktiv i alt antibiotikaforbrug.

Det skønnes, at en tredjedel af antibiotikarecepter er unødvendige – for eksempel kurerer antibiotika udelukkende bakterielle infektioner, men udskrives ikke desto mindre ofte til at behandle virusinfektioner, som ikke responderer på antibiotika. Mange faktorer bidrager til den globale stigning i forekomsten af antibiotikaresistens. Selv om antibiotikaforbruget hos mennesker er lavere i volumen end hos landbrugsdyr, på grund af det langt større antal dyr og disses totale vægt, så kan det stadig vende den tunge ende nedad i antibiotikaregnskabet.

Læs også: Danske husdyr er årsag til meget få resistensproblemer hos danskerne

Kan naturlige hjælpemidler mindske forbruget?

Hvad kan vi som globalt samfund gøre for at imødegå denne udfordring?

Interessen i at forbedre dyrevelfærd og reducere brugen af antibiotika i fødekæden er stigende, især i Europa. Mange landmænd, for eksempel i Danmark og Holland, fokuserer på sådanne initiativer, og det har bragt forbruget ned i de lande.

Kan probiotika for eksempel forhindre fravænnings diarré hos smågrise ?

Er der sammenhæng mellem tarmens mikrobiota og antibiotikaresistens?

I Chr. Hansen udfører vi forskning i probiotiske bakteriekulturer til dyr og mennesker. Dette arbejde udføres i samarbejdsprojekter med erhvervsorganisationer, universiteter og under myndighedernes bevågenhed.

Danmarks forbrug af antibiotika til husdyr er lavt sammenlignet med mange andre lande, men kan vi ved hjælp af viden og naturlige hjælpemidler minimere forbruget i vores produktion?

Klinisk syge dyr skal naturligvis behandles  – også med antibiotika – og probiotika kan ikke erstatte et virksomt antibiotika til helbredelse af sygdom, men kan probiotika være medvirkende til at forhindre frekvensen eller sværhedsgraden af sygdom?

Læs også: Brug mine 44 års forskning i resistens opfordrer 76årige Jette Kristiansen

Lavere dødelighed og øget tilvækst

Mave/tarminfektioner og inflammation er en væsentlig årsag til antibiotikaforbrug i husdyrsproduktion, både i Danmark og specielt mange steder i udlandet. Gentagne forskningsforsøg med brug af probiotika har vist, at dyrenes vækst øges med 3-5 procent, og at dødeligheden blandt smågrise med fravænningsdiarré mindskes.

Vores målsætning i Chr. Hansen (og især for Animal Heath Innovation) er at finde og afprøve probiotiske bakterier, som gennem foder kan influere på husdyrs tarmflora og forhindre diarré.

Dette arbejde inkluderer alt fra identifikation of nye probiotiske bakterieisolater, screening i ” high throughput” systemer, afprøvning i foderforsøg og myndighedsgodkendelser.

Vi arbejder i laboratoriet for at finde og afprøve nye bakteriestammer i forhold til deres inhibition af veterinære patogener, deres påvirkning lokalt af tarmkanalens sundhed og dyrets generelle immunforsvar. Derudover undersøger vi probiotikas indflydelse på fordøjelighed af foder og dermed også dyrets tilvækst.

Vi afprøver de kommende probiotiske produkter under produktionsforhold, og når de færdige produkter er godkendt, har Chr. Hansen et veludviklet net af sælgere og distributører, som informerer og samarbejder med virksomheder og landmænd i det meste af verden.

Kan antibiotikaresistens bekæmpes i landbruget?

Hør Dorthe Sandvang uddybe, når foreningerne Verdens Bedste Fødevarer, Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister og Abildgaardkredsen i samarbejde med studenterrepræsentanter for VMF Event og Husdyrbrugsgruppen på Københavns Universitet inviterer til debat om antibiotikaresistens med en række eksperter på området.

Det sker 20 februar klokken 17-19 på Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg. Lokaleinformation følger ved tilmelding.

Tilmelding til debatten skal ske senest d. 18.02.2020 og skal ske via dette link ”Kan antibiotikaresistens bekæmpes i landbruget?

Øvrigt panel:

Anders Rhod Larsen, sektionsleder i Statens Serum Institut giver en status på omfanget af MRSA-problemer og behovet for indsats til bekæmpelse af problemet.

Jan Dahl, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer med ansvar for fødevaresikkerhed, veterinære forhold & risikoanalyse fortæller om udviklingen i danske svineproducenters brug af antibiotika og status på bekæmpelse af CC398.

Michael Nielsen producerer grise i Nordsjælland. Han fortæller om sine erfaringer med sænket antibiotikaforbrug. Læs artikel fra New York Times om ham og svineproducent Søren Søndergaard: Denmark raises Antibiotic-Free Pigs. Why can’t the U.S.?  

Jette E. Kristiansen, overlæge, dr. med. og specialist i klinisk mikrobiologi fortæller om sin forskning, der har påvist, at mikrobiel resistens kan reverseres.

Tilmelding til debatten skal ske senest d. 18.02.2020 og skal ske via dette link ”Kan antibiotikaresistens bekæmpes i landbruget?

(Visited 96 times, 1 visits today)

Del artikel