Skrevet den 27. jan 2020

Nu kommer den friske forårsstank af gylle

Gylle – det lugter af penge. Men ikke når det havner i åen.

Så snart jorden er til at køre på for vand, kommer vi til at mærke den friske forårsstank af gylle. Det kan vise sig at blive senere, end mange landmænd med fyldte gylletanke havde håbet.  

Af Felix Stark, stifter og talsmand i Verdens Bedste Fødevarer.

Tilmeld nyhedsbrev!

Nu glædes vi i vore hjerter, thi foråret står for døren, vintergækker og eranthis pibler op, og diverse maskinstationer markerer gyllesæsonens start med en parade af gyllekøretøjer. For lige så sikkert som julen falder i  december, lige så sikkert er det, at landmændenes gylletanke er overfyldte. Derfor kommer vi, så snart jorden er til at køre på for vand, til at mærke den friske forårsstank af gylle.

Det plejede at være lugtens faste følgesvend, at aviserne skrev historier om uheld, hvor tonsvis af gylle er havnet andre steder end der, hvor det var tiltænkt.

Jeg synes ikke, jeg har set historierne i samme omfang de sidste par år. Det er dejligt. Til gengæld er der desværre en del historier om overløb fra kommunale rensningsanlæg.

Det er slemt. Men slemt er det også, at landmændenes gylletanke er fyldte, og at al den regn, vi har fået, betyder, at landmænd mange steder får svært ved komme af med gyllen, når de fra på lørdag må køre den ud på markerne. Især måske fordi det varme vejr kan give os en tidlig start på vækstsæsonen, så planterne har brug for gødningen.

Del maskinerne

Alle paradebillederne af gyllevognene giver anledning til en lille reklame for vores gode medlem “Farm Backup“. På deres hjemmeside er gyllekørsel blandt de mest populære kategorier, så hvis man står og mangler nogen til at køre sin gylle ud, er deres services en overvejelse værd.

Ifølge den ene af de to stiftere, Anders Bram Knudsen, mangler mange landmænd indsigt i, om der er økonomi i deres maskindrift.

– Der er stor maskinkapacitet hos mange bedrifter. Men holdningen er lidt, at når man har maskinen, skal den også ud at køre. For den koster penge at have til at stå stille, siger Anders Bram Knudsen.

Derfor er ambitionen i FarmBackup både at give landmænd og maskinstationer bedre redskaber til at udnytte den eksisterende maskinpark mere optimalt. Men også at give dem et redskab til at holde styr på maskinernes drift og indtjening.

– Vi har udviklet en maskinomkostningsberegner, der hjælper landmænd og maskinstationer med at træffe de rigtige beslutninger ved indkøb af maskiner og prissætning af deres services, fortæller Anders Bram Knudsen.

30 mio tons gylle skal ud

Der spredes i Danmark omkring 30 millioner tons gylle hvert år, og det er i hovedsagen ikke så tosset.

For selvom gylle stinker, sparer udbringningen landmændene for en hel del kunstgødning.

Desværre er husdyrspredningen skidt fordelt, så i Jylland har de for meget lort, mens planteavlerne på Sydsjælland må købe kunstgødning.

Det ville være mægtigt, hvis vi kunne finde ud af at behandle gyllen, så  den gavnlige kvælstof og fosfor i lortet kunne gavne hele Danmarks planteavl.

Biogas kan give job til 20.000 i Danmark

Sukkerproduktion hos Nordic Sugar
Det meste af året kan overproduktion af biogas fra Nordic Sugar sendes ud i det landsdækkende gasnet. Foto: Nordic Sugar/Ingrid Riis, så andre gaskunder kan få gavn af den klimavenlige gas.

Der er mange andre gode ting, man kan med gylle. Biogas f.eks. Selv om jeg har ladet mig fortælle, at gylle ikke er helt optimalt til den produktion, kan det nok udnyttes endnu bedre, end det sker i dag (grafik fra 2015).

En af Danmarks helt store udledere af CO2 – Nordic Sugar – kan fx bruge naboernes gylle sammen med planterester fra sukkerproduktionen og dermed spare sig selv for op til 70 procent af deres udledning, skriver erhvervsmediet DI Business.

Ifølge brancheorganisationen “Grøn Gas Danmark” kan biogas til den tunge transport også give Danmark store dele af den CO2 reduktion,  Danmark frem mod 2030 skal levere indenfor biler, bolig og landbrug.

Det kunne man passende forske i, når vi bliver tilstrækkelig mange, der er medlem i Verdens Bedste Fødevarer ligesom biogasvirksomheden Nature Energy er det.

Det er der store muligheder i for Danmark, for “Rådden gylle, kaffegrums og halm kan omsættes til 20.000 job i Danmark“.

Bliv medlem i Verdens Bedste Fødevarer

I Verdens Bedste Fødevarer er vi store fortalere for bedre udnyttelse af den danske husdyrgødning. Vi håber, du vil være med til at hjælpe os med at sætte skub i udviklingen ved at blive medlem i foreningen.

Her kan du læse om andres grunde til at blive medlem:

BASF betaler medlemskab for deres medarbejdere

“Vi landmænd ønsker en bedre verden nøjagtig som alle andre”

VU’er: Derfor er jeg medlem af Verdens Bedste Fødevarer

Visionær landmand vil vise “den tredje vej”

Sandvasker vil lægge rent sand i amerikanske køers senge

 

Følg os!