dansk hjælpsomhed er uovertruffen

Andelsbevægelsen anno 2013

Jeg har sagt det før: Verden rigeste landmænd er en øvelse i at tænke stort. Det historiske forbillede er andelsbevægelsen, som i hovedsagen er årsagen til, at vi i dag har et ekstremt stærkt dansk funderet fødevareerhverv.

I 2010 skrev Henning Otte Hansen rapporten “Andelsbevægelsens evne til forandring og omstilling i landbrugets udvikling fra den lokale til ”den globale landsby” som en besvarelse på en prisopgave, som Landbrugets Kulturfond og Andelsfonden udskrev i sommeren 2010. I den kan man læse: “Inspirationen for landmændene til at slå sig sammen i andelsforeninger kom i betydelig grad fra de grundtvigianske folkehøjskoler, hvor en stor del af den danske landboungdom lærte vigtigheden af diskussion og samfundsdebat, samt at tage ansvar for deres egen fremtid. Samtidig havde landmændene en stor interesse i at nedbryde de allerede eksisterende slagterier og mejeriers dominerende markedspositioner.”

Formålet med https://verdensbedstefodevarer.dk er ikke at nedbryde de eksisterende slagteriers og mejeriers markedsposition. Det ville være at smide barnet ud med badevandet. Men det er projektets klare formål at skabe en solidarisk samarbejdsordning, der understøtter det danske demokrati og

Væk ham ved at synes godt om https://verdensbedstefodevarer.dk!
Væk ham ved at synes godt om https://verdensbedstefodevarer.dk!

uddannelsen af de unge.

Når en stor del af det danske folk slutter sig sammen om at støtte udviklingen af et stærkere og på alle måder mere bæredygtigt landbrug, vil det ikke alene sende et kraftigt signal om den retning, danskerne ønsker, fødevareerhvervet skal bevæge sig. Det vil også skabe fællesskabsfølelse, give danskerne større viden, styrke stoltheden over Danmark som foregangsland og øge solidariteten i det danske samfund.

Når danskere under daglige indkøb vælger at give et par kroner til forskning i udviklingen af en fødevareproduktion med større fokus på hensyn til miljø, dyr, klima, arbejdsmiljø og natur, bliver det en folkelig bevægelse, som vi ikke har set længe. En dannelsesbevægelse og en frigørelsesbevægelse. En bevægelse som er demokratisk funderet og kan give reel forandring og forbedring. Jeg ville sætte pris på dit like på https://verdensbedstefodevarer.dk, hvis du vil være  med til at sætte skub i andelsbevægelsen anno 2013. For mere information om projektet læs https://verdensbedstefodevarer.dk – åbent brev

(Visited 46 times, 1 visits today)

Del artikel