Verdens Bedste Fødevarer

Verdens Rigeste bliver til Verdens Bedste

En enstemmig bestyrelse har vedtaget at ændre navn på foreningen ”Verdens Rigeste Landmænd” til ”Verdens Bedste Fødevarer”. Det sker efter en række workshops i efteråret 2017, der også har affødt en ny mission, vision og værdier for foreningen (se bunden af dette indlæg).

Felix Stark, stifter og talsmand for foreningen, er også enig i beslutningen om det nye navn, om end det er med et vist vemod, han vinker farvel til især ordet ”landmænd” i navnet.

– Jeg har et blødt punkt for landbruget og landmænd, og jeg oplever også, at det ofte er dem, mere end fødevareerhvervet som sådan, der kommer i klemme i den hårdkogte offentlige debat om vores madvarer. Derfor kunne jeg godt lide, at de var repræsenteret i navnet. Men vi er jo en forening, der sigter meget bredere end bare landbrug, og derfor giver det god mening, at vi også udvider rammen via navnet, siger han.

Samtidig erkender han, at mange har været skeptiske overfor det hidtidige navn.

– Sjovt nok er kritikken kommet fra begge sider. Landmænd synes ikke, de er rige, og erhvervets kritikere synes, landmænd er rige nok i forvejen. Tanken var jo, at det skulle sætte en ny ramme om debatten, men når det står i vejen for folks forståelse af projektets ambition, er det jo klart uhensigtsmæssigt.

Læs også: Hvad er det vi laver?

Nye medlemmer glade for Verdens Bedste

Foreningen har også fået et par nye medlemmer, der er glade for, at navnet bliver skiftet. Blandt dem er COOP, De Fem Gaarde og DI Fødevarer.

Formand Louise Dolmer glæder sig både over de nye medlemmer og over navneskiftet. Men hun påpeger samtidig, at landmændenes vilkår stadig er ekstremt vigtige for foreningen.

– Vi vil lægge meget vægt på at prøve at sætte en prop i den heksejagt, landmændene i mine øjne er udsat for. Og så skal vi støtte op omkring alle iværksættere, producenter og især landmænd, der mangler nogen, der kan bakke dem op og fortælle, hvor svært det er at få nogen form for økonomi til at være nyskabende, siger Louise Dolmer.

Læs også: Økologisk og konventionel landmand slutter sig til Verdens Bedste Fødevarer

Bestyrelsen bakker op

Bestyrelsen i Verdens Bedste Fødevarer
Bestyrelsen i Verdens Bedste Fødevarer er (fra venstre) Louise Bünemann (kasserer) Kristian Kølln, Felix Stark (stifter og talsmand), Jens G. Friis, Louise Dolmer (formand), Anette Riis og Torsten Arendrup (næstformand)

Næstformand Torsten Arendrup mener at, fødevarer i dag er en sammensat størrelse, som kræver meget af debattørerne på området.

– Der sker i disse år store ændringer i, hvordan fødevarer produceres og hvordan de forbruges. Den medfølgende debat om klima, bæredygtighed, sundhed, ansvarlighed, brug af tilsætningsstoffer og pesticider er vigtig. Vi har i Danmark potentiale til at tage debatten på en seriøs og faktabaseret måde og dermed komme i mål med gode løsninger. Verdens bedste fødevarer vil gerne bidrage til konstruktiv debat og dialog, så Danmark både bliver anerkendt for produktion af gode fødevarer og knowhow, Siger Torsten Arendrup.

For bestyrelsesmedlem Jens G. Friis er det vigtigt, at foreningen – også gennem navnet – både signalerer hvad det handler om: nemlig fødevarer og dernæst en ambition: verdens bedste.

– Den ambition kan vi kun opnå, såfremt vi sikrer en dialog mellem de mange aktører. Lige fra landmanden til forbrugeren. Lidt drilsk sagt skal vi bygge bro mellem bondeland og speltland, siger Jens G. Friis.

Også bestyrelsesmedlem Anette Riis glæder sig over navneskiftet.

– Vi har i denne proces skærpet ikke blot vores navn men også vores mål. Nu har vi fået et godt udgangspunkt for at skabe en frugtbar dialog, som forhåbentlig gør fødevarer og fødevareproduktion til et positivt emne for endnu flere, siger Anette Riis.

Kristian Kølln, foreningens fynske bestyrelsesmedlem ser frem til at udvikle samarbejdet med DI’s nye og kommende medlemmer.

– I takt med at vi vokser og får nye medlemmer, kan vi styrke vores bidrag til udviklingen af en positiv og konstruktiv dialog imellem danske fødevareproducenter og forbrugere.

Og endelig mener bestyrelsesmedlem Louise Bünemann, at Verdens Bedste Fødevarer kan hjælpe med at holde Danmark i verdens spydspids på fødevareområdet.

– Danmark står stærkt, når det gælder fødevarer – høj kvalitet og tanke for miljøet. Men vi skal gøre en indsats for at fortsætte i front. Med udgangspunkt i navnet ‘Verdens bedste fødevarer’ vil vi arbejde for det, fordi vi er overbeviste om, at forskning og dialog på området er afgørende for Danmark som fødevarenation.

Læs også: Verdens bedste udvider sit formål

Vision

Vi vil gennem dialog og viden samle danskerne om en visionær og bæredygtig

fødevareproduktion

Mission

Vi vil styrke kendskabet til dansk mad og fødevareproduktion samt højne kvaliteten,

bæredygtigheden, dyrevelfærden og arbejdsmiljøet i produktionen.

Det vil vi gøre ved at være et forum for faktabaseret dialog og ved at:

  • Identificere, fremskaffe og facilitere viden om fødevarer
  • Skabe transparens om alle dele af fødevareproduktionen
  • Være debatskabende
  • Arrangere Åbenhus arrangementer – vise de gode eksempler
  • Formidle viden
  • Facilitere netværk

Værdier

Vi er dialogbaserede, transparente, optimistiske, visionære og redelige.

Meld dig ind i Verdens Bedste Fødevarer her

(Visited 44 times, 1 visits today)

Del artikel