Undervisningsmateriale om dyrevelfærd

Undervisningsmateriale om dyrevelfærd skal gøre børn til bevidste forbrugere

Undervisningsmateriale om dyrevelfærd til skolebørn gør op med forkert og gammeldags billede af livet for danske produktionsdyr. Brug det!

Inger Anneberg er seniorrådgiver ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. På det store billede ovenfor ses Mette S. Herskin, medlem i Verdens Bedste Fødevarer.

Af Inger Anneberg, seniorrådgiver og Mette S. Herskin, seniorforsker, Institut for Husdyrvidenskab. Mette S. Herskin er medlem af Verdens Bedste Fødevarer.

Tilmeld nyhedsbrev!

Mange af os kender nok tv-reklamer som viser landbrugets dyr fra en meget idyllisk side. Se f.eks. aktuel reklame for Kærgården (Arla svarer i bunden af artiklen), hvor kalvene står omgivet af halmballer på en gårdsplads ved et bindingsværkshus, mens koen står og gumler hø og kigger på dem.

Den form for introduktion til de dyr, vi spiser, er imidlertid langt fra, hvordan livet er for virkelighedens produktionsdyr. Det forkerte og meget gammeldags billede af gårdens dyrs liv har Fødevarestyrelsen forsøgt at gøre op med i et undervisningsmateriale til skolebørn, som udkom sidste år.

Læs også: Forskere: Dyrs velfærd kan måles – mennesker vægter forskelligt

Hvorfor afliver vi dyr, der er i overskud?

Materialet tager fat i nogle af de etiske dilemmaer som findes i dansk og international husdyrproduktion. Et eksempel er aflivning af dyr, der er i overskud, f.eks. nyfødte tyrekalve eller daggamle hanekyllinger, fordi der ikke er økonomi i at lade dem vokse til slagtevægt.

I materialet skal de ældste skoleelever, ud fra forskellige etiske tilgange, diskutere om det kan forsvares at aflive tyrekalven og hanekyllingerne og diskutere, om der er grænser for, hvad man må gøre mod dyr.

Materialet fortæller også om de valg, der træffes i produktionen. Fx at kalven tages fra koen for at lette og fremme produktionen af mælk til konsum, selv om det er stressende for dyrene at blive skilt fra hinanden.

Viden er vigtigt

Mange skoleelever og deres forældre kommer aldrig i landbruget og deres viden stammer derfor ofte fra medierne.

Nogle børn er næppe klar over sammenhængen mellem levende dyr og den mad de spiser.

Vi har bidraget til materialet med det formål at pege på viden, som er forskningsbaseret og sikre, at det er faktuelt rigtigt, hvad der står i bøgerne.

Vores motivation for at gå ind i arbejdet var også, at vi lever i det postfaktuelle samfund, hvor alle har en mening om alting. Derfor ønsker vi at udbrede den viden vi har om dyrevelfærd i Danmark – også til børn.

Vi synes det er en styrke ved materialet, at det nuancerer husdyrproduktionen, så det hverken er et Morten Korch billede eller ensidig negativt, sådan som meget materiale på de sociale medier er i dag.

Læs også: Medier giver Pia Andersen tilbagevendende mavepustere

Synlighed er vigtigt

En del af dansk landbrug, der faktisk er synligt for mange af os i hverdagen er lastbiler med dyr. Alle, der færdes på E45, kender de store lastbiler med kyllinger og grise i flere etager.

I skolebogsmaterialet har man valgt også at inddrage dyrevelfærd under transport og ved slagtning. På den måde får man fortalt, at det ikke kun er livet i besætningen, der er relevant for dyrene, men også deres sidste tid.

Herunder inddrager bøgerne forskellige professionelle grupper beskæftiget i landbruget – for eksempel chauffører af dyretransporter – og fremstiller flere af de dilemmaer, som danske landmænd oplever i deres hverdag.

Fra vores synsvinkel er det vigtigt for skoleelever at få mulighed for at få viden om hele kæden fra dyr til mad, og derved mulighed for at forholde sig til den mad, de spiser.

Samarbejde på tværs

Materialet, som består af bøger og filmklip, er udviklet med opbakning og kommentarer fra en række organisationer, herunder Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Den Danske Dyrlægeforening og Det Dyreetiske Råd. Også Aarhus Universitet og Københavns Universitet har haft fagfolk til at kommentere på de to bøger, hvor den første henvender sig til 4. – 6. klassetrin, mens en lidt sværere er rettet mod elever i 7.-9. klasse.

Skriftligt materiale og film kan ses her og det kan bestilles gratis som klassesæt: Dyrevelfærd i skolen

Svar fra Arla

“Kærgården universet “Naturligt enkelt” har været i luften et års tid med meget blandede tilbagemeldinger. Vi har selv – på bagkant – gjort os de samme tanker som forskerne gør i blogindlægget. Som følge deraf er universet også under udfasning.”

Bliv medlem

Vi tror på, at danskerne vil støtte massivt op om danske fødevarer. Derfor håber vi, du også – ligesom Mette S. Herskin vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer.

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 141 times, 1 visits today)

Del artikel