Stjernholm har vasket sand i 25 år

Stjernholm har vasket sand i 25 år – nu også i USA

Redigeret af Felix Stark for Stjernholm A/S (medlem i VBF). Artikel og billeder kan downloades og redigeres efter god journalistisk praksis.

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

Kaj Stjernholm med EU-pris for bæredygtighed
Kaj Stjernholm modtog i 2020 EU’s miljøpris indenfor kategorien ”Bæredygtige Produkter og Serviceydelser” for virksomhedens sand-gylle separationssystem. Foto: Stjernholm

Den 30. september 2022 er det 25 år siden Kaj Stjernholm startede egen virksomhed som enkeltmandsfirma. I starten som ”forhandler og sælger af produkter til rentvands- og spildevandsbehandling”, som der står i den oprindelige forretningsplan.

Kajs idé var at tilbyde markedet ”produkter og løsninger, som er forudsætninger for at forbedre produktivitet, spare på energien og forbedre miljøet”.

I de 25 år, der er gået, har Stjernholm arbejdet for at flytte fokus fra købspris til TCO og bæredygtighed. Det gælder både på produktsortiment, produktudvikling og samarbejdsform.

– Vores sandvasker har næsten fra dag ét været det vigtigste produkt i vores sortiment. Allerede i 1998 producerede vi den første sandvasker, som blev solgt til Dragsholm Renseanlæg. Denne sandvasker er stadig i drift og er dermed et lysende bevis på, at det betaler sig at tænke i ”Total Cost of Ownership” frem for købspris – siger Kaj Stjernholm.

Hertil kommer de sparede deponeringsomkostninger og den optimering af processen, Dragsholm Renseanlæg har fået som ekstra miljøgevinst i hele 24 år!

Læs også: Sandvasker vil lægge rent sand i amerikanske køers senge

EU’s Miljøpris i 2020

Den erfaring Stjernholm har fået fra de mange installationer rundt i landet kommer nu også udenlandske renseanlæg til gode, ligesom både danske og udenlandske mælkeproducenter er begyndt at nyde godt af sandvaskerens kvaliteter. Foto: Stjernholm

Der står i dag en Stjernholm sandvasker på rigtig mange danske renseanlæg. Den erfaring Stjernholm har fået fra de mange installationer rundt i landet kommer nu også udenlandske renseanlæg til gode, ligesom både danske og udenlandske mælkeproducenter er begyndt at nyde godt af sandvaskerens kvaliteter.

– Det har nemlig i mange år været almindelig anerkendt, at malkekøer trives bedst og yder mest, når de har sand i sengebåsene, siger Kaj Stjernholm.

En væsentlig ulempe har imidlertid været, at sandet løbende forsvinder fra båsene og bliver blandet med gyllen.

– På den måde bliver gyllen uegnet til biogasproduktion. Ligesom landmanden tvinges til hele tiden at indkøbe nyt lejesand, fordi det oprindelige sand bundfældes i gylletanken. Eller spredes ud på marken sammen med gyllen.

– Vi har nu – med vores sandvasker som omdrejningspunkt – udviklet et system, som kan separere mere end 90 procent af sandet fra gyllen. Det betyder, at sandet kan genbruges i stalden og gyllen kan anvendes til biogas, siger Kaj Stjernholm.

Han fortsætter med stor entusiasme i stemmen:

– Faktisk modtog vi i 2020 EU’s miljøpris indenfor kategorien ”Bæredygtige Produkter og Serviceydelser” for vores sand-gylle separationssystem, idet dommerkomitéen fandt, at vores anlæg ”er et flot eksempel på cirkulær økonomi med stor råstof-besparelse og en væsentlig CO2 reduktion til følge”.

Verdensmålene som fundament for øget eksportindsats

De første mange år af Stjernholms levetid koncentrerede virksomheden stort set indsatsen om hjemmemarkedet. Men efterhånden som tiden gik, voksede interessen for en salgsindsats uden for Danmarks grænser også. Men først efter vedtagelsen af FN’s Verdensmål i 2015, besluttede Stjernholm at gå helhjertet ind i en eksportsatsning.

– Vi kunne se, at Verdensmålene flugtede rigtig godt med vores filosofi og tankegang. Da vi så fik mulighed for at deltage i DI-projektet, ”Fra Filantopi til Forretning”, som kort fortalt drejede sig om at gøre FN’s Verdensmål til en forretningsmæssig fordel, slog vi straks til, siger Kaj Stjernholm.

Deltagelsen i projektet blev en øjenåbner for virksomheden.

– Vi fik bekræftet, at flere af vores produkter pegede lige ind i Verdensmålene, hvilket gav os endnu mere mod til at prøve kræfter med eksporten. Hurtigt fandt vi stor interesse for vores sandvasker i USA. Og vi har allerede leveret 4 sandvaskeranlæg til store, amerikanske renseanlæg. Vi oplever desuden stor interesse for sand-gylle separation hos større kvægbrugere i USA. Det har resulteret i ordrer på flere af disse anlæg, som netop nu er i produktion, siger Kaj Stjernholm.

Virksomheden samlet på én adresse i Randers

Sideløbende har Stjernholm fundet et interessant marked for virksomhedens OXxOFF måleinstrument i Kina. OXxOFF er en klimavenlig måleenhed, som via målinger på overfladen i et renseanlægs procestank, kan optimere beluftningen. Herved spares helt op til 40 procent af energiforbruget. Ligesom lattergas og CO2 emissionen til omgivelserne reduceres meget væsentligt.

Begge de to eksportprodukter kendetegnes ved, at de bidrager til at forbedre produktivitet, spare på energien og forbedre miljøet. Stjernholm holder således fortsat fast ved forretningsgrundlaget fra 1997. Til gengæld har virksomheden solgt sit domicil i Ringkøbing og samlet aktiviteterne i Randers, hvor produktionen er foregået.

– Jeg er selv født og opvokset i Højmark ved Ringkøbing, så det var fra starten helt naturligt for mig at placere min egen arbejdsplads her, siger Kaj Stjernholm.

Men det har ofte været svært at finde de rigtige medarbejdere lokalt.

– Under Corona’en – hvor mange af vores medarbejdere i stort omfang kunne arbejde hjemmefra – fandt vi ud af, at vi faktisk ikke længere havde behov for en stor afdeling med salg og administration. Placeringen i Randers har givet meget kortere transporttid for det store flertal af vores medarbejdere og har vist sig at være en rigtig god beslutning, siger Kaj Stjernholm.

Det er derfor i de ny-renoverede omgivelser i Randers’ sydlige udkant, firmaets 25års jubilæum skal fejres med åbent hus og reception.

– Der er god gang i produktionen for tiden, så der bliver rig lejlighed til ”at sparke dæk” og tage de nye kontorfaciliteter i øjesyn. Derfor håber vi, at rigtig mange af vores kunder, leverandører og øvrige forretningsforbindelser kan finde tid til at komme og få lidt at spise og drikke og hygge sig sammen med os i nogle timer, siger Kaj Stjernholm.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Kaj Stjernholm på mail kss@stjernholm.dk eller mobil 21 62 28 15

Om Stjernholm

MILJØ:

Vores produkter skal være optimale for miljøet, fordi vore kunder i fremtiden vil lægge vægt på, at hverken de fremmede komponenter, der indgår i produktet eller selve produktet belaster miljøet.

Vi er indstillet på at leve op til de miljøkrav, der stilles os.

TEKNIK:

Inden for alle vores produktområder, arbejdes der på at udvikle ny teknologi.

Vores fremtid afhænger af, at vi hele tiden er på forkant med udviklingen.

MENNESKESYN:

Vi behandler hinanden ordentligt og med respekt. Det gælder kunder, samarbejdspartnere og kolleger.

Vi skal turde at begå fejl – men lære af dem.

Vi er åbne overfor nye idéer, og vi opfatter forandringer som nye muligheder og ikke som trusler.

SALG:

Vi vil fastholde vore kunder ved at skabe et partnerskab (tillid) mellem dem og os.

Vi sælger ikke kun komponenter/produkter, men rentable og dokumenterede løsninger.

Bliv medlem

I Verdens Bedste Fødevarer tror vi på, at danskerne vil støtte massivt op om danske kvalitetsfødevarer. Ligesom vi støtter op om et bæredygtigt og velfungerende fødevareerhverv. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Mindre virksomheder 1000 kr.
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 395 times, 1 visits today)

Del artikel