René Christensen

René Christensen vil udrydde gamle myter om opdrætsfisk

Som ny direktør i Dansk Akvakultur vil René Christensen skaffe de stemmer til Akvakulturen, han ikke selv fik nok af til Folketingsvalget.

Af VBF Medier for Musholm. Tekst og fotos kan frit downloades, redigeres og gengives efter god journalistisk praksis

CV for René Christensen:

52 år gammel, Uddannet automekaniker. Medlem af kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune fra 2006.Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti fra 2008, formand for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2009-2015. Formand for Miljø- og Fødevareudvalget, 2019-2022.Klimaordfører, energiordfører og forsyningsordfører, 2022.Miljøordfører, 2022.

Direktør for Dansk Akvakultur fra 1. februar 2023

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

Det tidligere folketingsmedlem René Christensen har kun lige sat sig til rette i direktørstolen hos brancheforeningen Dansk Akvakultur.

Ved Folketingsvalget i efteråret 2022 opnåede hans parti, Dansk Folkeparti, kun et mandat i Sjællands Storkreds. Det gik til partiets stifter Pia Kjærsgaard, og dermed stod næstformanden uden både mandat og job.

– Jeg fik hurtigt tilbudt job i partiet, som jeg var glad for. Men da jeg fik tilbuddet om at blive direktør i Dansk Akvakultur, var jeg ikke i tvivl. Jeg er jo ikke den eneste politiker på det seneste, der har fået job i organisationslivet, og jeg tror, det bliver en rigtig spændende opgave, jeg får med at varetage interesserne for Dansk Akvakultur. Forhåbentlig kan jeg være med til at skabe vækst for organisationens medlemmer, siger René Christensen.

Nye toner i regeringsgrundlaget

Den nyudnævnte direktør forventer, at han kan have stor gavn af det politiske netværk, han har skabt, siden han i 2008 første gang blev valgt til Folketinget.

– Min viden om akvakultur er på helikopterniveau. Men jeg har været miljøordfører i mange år og også været med til at lave vækstplaner for opdrætsfisk, som desværre ikke er blevet til så meget. Den tidligere miljøminister Lea Wermelin var meget kategorisk afvisende overfor havbrug, men jeg ser nye toner i regeringsgrundlaget, som kan og skal komme opdrætserhvervet til gode, siger René Christensen.

Han mener, at det i sidste ende handler om, hvilke erhverv der skal have lov til at udlede de mængder kvælstof og fosfor, som der er hjemmel til.

– Det er lige meget, om du producerer fisk eller trillebøre, så har din produktion en påvirkning. Vi skal ikke have – og får heller ikke – større udledningskvoter, for vi skal passe på vores vandmiljø. Derfor er akvakulturen selvfølgelig i konkurrence med andre erhverv om de kvoter, der er til rådighed. Der skal vi blive bedre til at indgå i dialoger på tværs af og finde de løsninger, der giver bedst mening for samfundet, for miljøet, for klimaet, for naturen og for økonomien, siger René Christensen.

Læs også: Melorm eller ferskrøget ørred – for miljø og klima er det lige fedt

Der er brug for naturens vogtere

Til det formål vil René Christensen først og fremmest arbejde for at få udryddet gamle myter og forestillinger om fiskeopdrættet.

– Erhvervet lever under en bredt udbredt – men forældet – forestilling om produktionsforhold og miljøpåvirkning fra fiskeopdræt i hav- og dambrug. Der har været en ide om, at det hele bare skulle op i landbaserede anlæg, så var alt godt. Sådan er det ikke, og det skal vi og vores medlemmer sørge for at få fortalt, siger direktøren.

Han vil i den kommende tid ud og besøge organisationens medlemmer og have interessenterne på Christiansborg og i NGO’erne med ud .

– Vi skal vise virkeligheden frem. Også gennem en rigtig god skoletjeneste, så den kommende generation også får viden om opdræt i vand, siger direktøren.

Han forventer dog ikke, at det kan føre til enighed om alle punkter.

– Jeg har stor respekt for eksempelvis Danmarks Naturfredningsforening, for der er brug for, at der er nogle, der engang imellem fortæller os, der næsten kun har vækst i hovedet, at der også er andre væsentlige hensyn at tage. Jeg kender organisationens præsident Maria Reumert Gjerding særdeles godt, og det er mit indtryk, at hun også har drevet organisationen i en retning, hvor man kan samarbejde med andre om de ting, man kan blive enige om. Det har både Fiskeriforeningen og Landbrug & Fødevarer været gode til, og det vil jeg også gøre mit til, at vi kan gøre mere af også med andre parter, siger René Christensen.

Verden vil spise mere fisk

En af de positive historier, René Christensen rigtig gerne vil fortælle mere om, er den lave klimapåvirkning, animalske proteiner fra opdrætsfisk giver i sammenligning med andre former for animalske fødevare.

– Det er en meget vigtig pointe, for med den globale befolkningstilvækst og en heldigvis voksende middelklasse, skal og vil verdens forbrug af fisk vokse stærkt. Det kan de naturlige fiskebestande slet ikke levere, og derfor skal opdrættet udvikles globalt. Den danske akvakultursektor er ekstremt stærk og langt fremme i hele kæden fra forskning til forarbejdning, og det skal vi have fortalt og udnyttet bedre, så den danske ekspertise kan komme verden til gode og skabe arbejdspladser og skatteindtægter herhjemme, siger René Christensen.

Han glæder sig nu til i den kommende tid at besøge så mange som muligt af Dansk Akvakulturs 70 medlemsvirksomheder, der tilsammen omsætter for omtrent halvanden milliard kroner årligt.

– Det bliver en stejl læringskurve, og jeg glæder mig til at høre mere om den dybe faglighed, de repræsenterer. Det er den, vi skal have ud at leve og jeg er sikker på, at medlemmernes faglige stolthed vil være et stærkt kort for udviklingen af hele den danske sektor for akvakultur. Der er heldigvis flere muligheder end udfordringer, og jeg glæder mig til arbejdet, siger René Christensen.

Læs også: Tidligere formand for Verdens Bedste Fødevarer: Danmark er foregangsland for akvakultur

Fakta om Dansk Akvakultur:

Brancheorganisation for medlemmer, der opdrætter fisk, skaldyr, tang og foder i international topklasse.

Danmark har fra begyndelsen af 1900-tallet haft tradition for akvakultur, og har siden 1980’erne udviklet moderne teknologi og viden, både på landbaseret og marint opdræt, herunder foder.

Akvakulturerhvervet har de senere år gennemgået en omfattende strukturændring med øget konsolidering og færre, men større aktører. Erhvervsstrukturen er fortsat mangfoldig med både mindre, mellemstore og globale virksomheder.

Læs mere: Dansk Akvakultur

Bliv medlem

Denne nyhed er lavet som en del af medlemspakken for Dansk Akvakultur. Vi kan også fortælle din gode historie. Læs mere under VBF Nyheder

I Verdens Bedste Fødevarer tror vi på, at danskerne vil støtte massivt op om danske kvalitetsfødevarer. Ligesom vi støtter op om et bæredygtigt og velfungerende fødevareerhverv. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Mindre virksomheder 1000 kr.
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 353 times, 1 visits today)

Del artikel