Pakkelegen

Pakkelegen uden vindere

Vandløb med bevoksede kanter. Foto Lisa Risager (flickr)
Vandløb med bevoksede kanter. Foto Lisa Risager (flickr)

Mit facebook- og twitterfeed flyder i disse dage over af mennesker, der ærgrer sig over den siddende regering, landbrugspakken og den afgåede miljø- og fødevareminister. Der er tilsyneladende ingen ende på, hvor galt det står til med landbruget og de sorte sataner, der i tiden sidder for bordenden i Folketinget.

Det har ikke været et kønt forløb, og selv om venstrefløjen og miljøforkæmperne måske kan glæde sig over, at regeringens troværdighed har lidt et knæk, kan de alligevel ikke tillade sig at glæde sig alt for meget, for den landbrugspakke, som (tilsyneladende) er stridens kerne, gennemføres alligevel.

Så hvem har tabt og hvem har vundet?

I mit perspektiv har pakkelegen ingen vindere.

Landbruget har vundet en landbrugspakke, der giver dem lov til at gøde lidt mere. Men erhvervet har samtidig tabt tillid i en stor del af befolkningen, der i stigende grad opfatter det som bagstræberisk og miljøfjendtligt.

Den siddende regering har vundet opbakning fra de landmænd og landbrugsstøtter, der ser landbrugspakken som vital for deres overlevelse. Men den har tabt troværdighed i store dele af resten af befolkningen, fordi pakken har så snævert et flertal bag sig, og fordi den stod og faldt med stemmer fra regeringsfløjens mindste parti, der gør en dyd ud af at markere sig som regeringens grønne stemme.

Landbrugspakkens mange kritikere har vundet en væltet minister. Sjældent har man set de Radikale og Enhedslisten være så bandsat enige og målrettede om fortrædelighederne fra den nu forhenværende minister. Til gengæld har de tabt slaget om landbrugspakken og ikke fremtvunget det valg, de for en kort stund kunne vejre i morgenluften.

Sandheden om en elefant af Martin Balscheit og Christoph Mett.
Sandheden om en elefant af Martin Balscheit og Christoph Mett. God bog!

Forskerne har ingenting vundet. De er blevet brugt og misbrugt i et politisk spil, der har fremtvunget en (tiltrængt) erkendelse af, at forskning ligesom statistik fortolkes og præsenteres, så det passer til det billede, man gerne vil vise. Og man kan altid finde en forsker, der vil levere det, man gerne vil have.

Medierne har vundet læsere, der for en kort bemærkning har svælget i hashtagget #dkpol, men den kritiske sans er sat over styr i jagten på læsertal og den journalistiske drøm om en væltet minister og regering. Dermed har medierne tabt rollen som den femte statsmagt og vundet rollen som politikernes marionetdukker.

Tilbage står den danske befolkning med et billede af en politisk børnehave, hvor beslutninger ikke træffes på baggrund af ønsket om en positiv udvikling men snarere jagten på magten efter et folketingsvalg, hvor endnu flere vil lede med lys og lygte efter nogen, der med nogen troværdighed i behold kan hævde at ville et politisk projekt.

De er svære at finde!

Alligevel er det svært at kritisere nogen af ovenstående. Landbruget SKAL tale for bedre rammevilkårr til deres egne. Den siddende regering SKAL levere på erhvervsfremme (og Løkke skal klinke skårene efter hans bemærkninger om motorveje til svineproducenter). Landbrugets kritikere SKAL fremhæve dårligdommene ved en af snævert vedtaget landbrugspakke. Forskerne SKAL levere til ministeren (og ja det materiale, de præsenterer, bliver altid sendt frem og tilbage, til billedet passer). Medierne SKAL gå efter en blødende minister.

Og så er der kun tilbage for os andre at sige, at de alle SKAL gøre det bedre!

Du kan blive medlem af Verdens Bedste Fødevarer, der forsøger at gøre det bedre. Ligesom disse er blevet det:

Kiselgården – økologisk og biodynamiske grøntsagsvirksomhed 

Klimaforsker Jørgen E. Olesen

Svinebaronen Kim Kjær Knudsen

Forhenværende øko-formand Uffe Bie

Kemigiganternes talerør – Dansk Planteværn

Og en hel masse andre!

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 38 times, 1 visits today)

Del artikel