Læserbrev

På folkets præmisser – læserbrev fra Weekendavisen

Læserbrev
Mon Landbrug & Fødevarer reelt søger løsninger? Eller tænker de hovedsageligt i medlemspleje og- tiltrækning?

Weekendavisen har bragt nedenstående læserbrev 26. februar som reaktion på avisens  artikel ”På landbrugets præmisser”, der satte tiltrængt lys på problemet med dansk forskning i dyrevelfærd, der for en stor dels vedkommende foregår på produktionens præmisser og midler.

Undervejs kan det dog ikke andet end undre mig, at alle partskilder i historien har kendskab til et projekt, der kan skaffe midler til netop den type forskning, der efterspørges, uden at de af den grund har lyst til at bakke op om det.

Projektet hedder Verdens Bedste Fødevarer og går i al sin enkelthed ud på lade befolkningen og virksomheder give frivillige bidrag til forskning i fem punkter inden for fødevareproduktion. Miljø, klima, natur, arbejdsmiljø og dyrevelfærd. Projektet vil kunne indsamle 1 mia. kr. årligt til formålet, hvis vi vil give det samme, som vi giver for plastikposer, og midlerne vil blive fordelt af en bestyrelse med repræsentation fra organisationer, der bakker op om det, men altid med flertal af lægmænd valgt ind fra regionale foreninger.

Læs også “https://verdensbedstefodevarer.dk – åbent brev

Foreløbig har det ikke været mig muligt at få opbakning til projektet fra hverken Dyrenes Beskyttelse eller Landbrug & Fødevarer. Det forekommer mig sært, al den stund, at projektet vil kunne løse mange af begge organisationers problemer, samtidig med at Danmarks befolkning kommer til at tjene på at give de frivillige donationer.

”Hvad skulle få folk til at ville give de frivillige bidrag?” er en indvending, jeg ofte støder på. Men rigtig meget tyder på, at befolkningen gerne giver frivillige bidrag til en bedre fødevareproduktion, der giver dansk fødevareproduktion fordele. Supermarkedskæderne COOP og Rema1000 har forsøgt sig med ordninger, hvor en merpris skulle gå direkte til landmænd. Ordninger, der så vidt jeg ved, blev godt modtaget hos mange danskere.

Jeg har også selv forsøgt mig med en miniudgave af et spørgeskema. Ved et foredrag, jeg holdt om projektet, stillede jeg spørgsmålet ”Ville du give en femmer oveni prisen på dit samlede indkøb i supermarkedet, hvis du vidste, den gik til at udvikle fødevareproduktionen til fordel for dyrevelfærd, arbejdsmiljø, natur, klima og miljø?”

95 pct. af tilhørerene svarede ja, og selv om det langt fra er noget, der siger noget om befolkningens generelle indstilling eller kan bruges til at afgøre, om de rent faktisk ville give bidraget ved køledisken, indikerer det dog, at projektet har mulighed for at få succes. Især hvis organisationer som Dyrenes Beskyttelse og Landbrug & Fødevarer og en række andre ville medvirke til at fortælle, hvorfor pengene ville være givet godt ud.

Det takker de altså foreløbig nej til, og det får mig til at spekulere i, om de respektive organisationer reelt leder efter løsninger, eller om de i hovedsagen tænker i medlemspleje og – tiltrækning.

Læs også: “Monsters II

Du kan bakke op om Verdens Bedste Fødevarer ved at blive medlem i foreningen ligesom disse har gjort det:

Kiselgården – økologisk og biodynamiske grøntsagsvirksomhed 

Klimaforsker Jørgen E. Olesen

Svinebaronen Kim Kjær Knudsen

Forhenværende øko-formand Uffe Bie

Kemigiganternes talerør – Dansk Planteværn

Og en hel masse andre!

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 40 times, 1 visits today)

Del artikel