Pia Schmidt Knudsen, Griseunderviser på Lundbæk Landbrugsskole, har været med til at starte Grisekorps i Nordjylland

Nordjysk grisekorps skal trække elever til griselinjen

Et succesfuldt Grisekorps Fyn har inspireret underviserne på Lundbæk Landbrugsskole til også at oprette en nordjysk version.

Af Pia Schmidt Knudsen (Griseunderviser på Lundbæk Landbrugsskole og medlem i VBF)

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

 

Siden 2019 har Dalum Landbrugsskole haft et grisekorps bestående af griseproducenter, der giver plads i staldene til 2 dages obligatorisk praktik på landbrugsuddannelsens grundforløb.

Det har været en succes, der i 2021 gav ”en eksplosion” i interessen for griselinjen på den fynske landbrugsskole.

Det er ikke gået ubemærket hen her på Lundbæk, hvor jeg hørte et oplæg om den fynske succes på grisekongressen i 2019 og straks blev inspireret til at bruge samme metode til at få flere elever til vores griselinje.

Der mangler elever på griselinjen, og det vil vi som skole naturligvis gerne forsøge at ændre på. Det har stor betydning for vores samarbejdspartnere – nemlig landmændene – at vi kan levere elever fra griselinjen.

31 engagerede landmænd mødte op

Desværre kom Corona i vejen og forsinkede processen. Men med hjælp fra SEGES-innovations projektmidler og AUB-midler, er processen nu sat i gang. I første omgang med en drejebog omkring hvordan projektet skulle startes.

Derefter oprettede vi en begivenhed på Facebook, hvor alle interesserede – landmænd, driftsledere og ansvarlige medarbejdere blev inviteret ind på Nordjyllands Landbrugsskole en aftenstund. Her skulle vi finde ud af, om landmændene synes, det var en god ide med Grisekorps Nordjylland – og om de kunne se sig selv i det.

31 engagerede landmænd mødte op og efterspurgte ERFA grupper for elever og faglige sociale netværks dage. Foto: Pia Schmidt Knudsen.

Vi annoncerede for begivenheden på facebook og fik desuden god hjælp af bestyrelsen og andre interessenter, der delte begivenheden. 31 engagerede landmænd mødte op, og aftenen forløb meget succesfuldt med mange gode diskussioner på kryds og tværs. Landmændene efterspurgte heldigvis det, som vi allerede har på tegnebrættet: ERFA grupper for elever og faglige sociale netværks dage.

Den aften fik vi blandt andet besøg af Dorte Himmelstrup, som er en af ophavs-landmændene bag grisekorps Fyn.

Dorte holdte et meget inspirerende indlæg omkring arbejdsprocessen og hvilke aspekter, der er vigtige at have med, når formålet som vores er at tilbyde alle skolens elever to dages praktik med grise.

Dernæst holdt Jens Krogsgaard Jørgensen fra Kipsdal svineavl et kort oplæg, om hvorfor det er vigtig vi i Nordjylland, ser om vi kan skabe den samme succes.

Aftenen gik så godt, at det endte med, at der blev nedsat en styregruppe af 5 landmænd, som sammen med skolens undervisere og SEGES-innovation, skal sørge for at få grisekorpset helt rigtigt forankret.

De fem landmænd i styregruppen er:

Kåre Skårhøj, Rasmus Gramkow, Pernille Sloth Christensen, Erik Hvelplund og Jens Krogsgaard Jørgensen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Pia Schmidt Knudsen, psk@njylls.dk eller en af de 5 fra styregruppen

Bliv medlem

I Verdens Bedste Fødevarer tror vi på, at danskerne vil støtte massivt op om danske kvalitetsfødevarer. Ligesom vi støtter op om et bæredygtigt og velfungerende fødevareerhverv. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Mindre virksomheder 1000 kr.
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her (lidt nede på siden): Tilmelding

(Visited 609 times, 1 visits today)

Del artikel