Mejeriforeningen

Mejeriforeningen: Lad os finde løsninger i fællesskab

Jørgen Hald Christensen, direktør i Mejeriforeningen
Jørgen Hald Christensen, direktør i Mejeriforeningen.

Gæsteindlæg af Jørgen Hald Christensen, direktør i Mejeriforeningen.

Fremtidens bæredygtige fødevarer er et emne, som vækker mange reaktioner og følelser. Det er klart, for det er et vigtigt emne, der rører ved vores livsgrundlag – vores føde og vores fremtid. Og med et så vigtigt emne, er det også afgørende, at vi slår koldt vand i blodet, så vi kan lytte til hinanden og finde løsningerne sammen.

Derfor samlede vi i Mejeriforeningen i slutningen af november fødevareproducenter, politikere, ngo’er og forskere til en konference på Christiansborg om fremtidens bæredygtige kost. Det gjorde vi, fordi vi gerne vil bygge bro mellem de forskellige aktører og tage initiativ til forandringer i fællesskab. For vi kan ikke gøre det alene – det kan hverken forbrugerne, politikerne eller fødevareproducenterne – og derfor er det afgørende, at vi søger dialog og partnerskaber om fremtidens løsninger.

Det vil vi også gerne bidrage med her på Verdens Bedste Fødevarer. Og hvis vi skal lykkedes med denne ambition, så må vi sænke paraderne og lytte til hinanden. For forbrugerne er klar til forandringerne. Det viser en ny undersøgelse, som vi har fået lavet i samarbejde med Userneeds. 74 procent af danskerne mener, at vi skal ændre den måde, vi producerer og forbruger fødevarer på. Og 68 procent mener, at det er vigtigt at spise bæredygtigt. Og det skal vi som fødevareproducenter tage alvorligt og arbejde for at skabe en mere bæredygtig fødevareproduktion.

Læs også: Københavner: Landmænd burde være sure på deres organisationer

Mejerisektoren bidrager til FN’s Verdensmål

Vi anerkender derfor også vores forpligtelse til at bidrage med at skabe en bæredygtig udvikling. I 2016 underskrev den internationale mejeriorganisation (IDF) og FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) Rotterdamerklæringen, som anerkender mejerisektorens centrale rolle i at brødføde verdens voksende befolkning på en bæredygtig måde, og som samtidig forpligter mejerisektoren til at arbejde for en bæredygtig udvikling og bidrage til FN’s Verdensmål.

Særligt i forhold til mål nr. 1: ”Afskaf fattigdom” og mål nr. 2: ”Stop sult” kan mejerisektoren bidrage. Ifølge FN vil vi i 2050 være op mod 10 milliarder mennesker i verden. Det betyder flere munde at mætte og en større efterspørgsel efter sunde, næringsrige og sikre fødevarer. På den baggrund er det oplagt at stille følgende spørgsmål: Hvilken rolle spiller mejeriprodukter i fremtidens bæredygtige kost?

Læs også: Verdens Bedste Verdensmål

En bæredygtig kost indeholder både plantebaserede og animalske fødevarer

Ifølge FN’s Landbrugs- og Fødevareorganisation (FAO) skal en bæredygtig kost både være klimavenlig, sund, økonomisk tilgængelig og kulturel acceptabel. Den anerkendte forsker i bæredygtig kost Nicole Darmon, fra det fanske forskningsinstitut INRA, peger på, at det vigtigste man kan gøre, er at spise mindre. Cirka 200 kalorier mindre om dagen. Og så skal man spise mere grønt, flere kornprodukter og mindre kød. Forbruget af mejeriprodukter skal forblive på nogenlunde samme niveau som i dag, da det er afgørende for at få en række vigtige næringsstoffer.

En bæredygtig kost kan altså godt indeholde både plantebaserede og animalske fødevarer. Men samtidig skal vi gøre, hvad vi kan for at gøre produktionen af alle fødevarer mere klimavenlig. Derfor arbejder vi i mejerisektoren med en række initiativer hos de danske mælkeproducenter og på de danske mejerier.

Læs også: Vegetarisk forening: Bliv en del af det plantebaserede erhvervseventyr

Der er gang i mange initiativer i mejerisektoren

I hele værdikæden fra mark til middagsbord arbejder vi for at reducere vores påvirkning, genanvende ressourcer og effektivisere. På gårdene arbejder mælkeproducenterne med forskellige typer af gårdprogrammer, som giver dem værktøjer til at reducere forbrug af vand og energi, få en bedre udnyttelse af jorden og reducere udledningen af drivhusgasser. Der er en stor vilje blandt de danske mælkeproducenter til at arbejde med bæredygtighed og bidrage til at vores fødevarer bliver mere bæredygtige.

På mejerierne arbejder man også fokuseret med at lave nye typer af emballager, som er mere miljøvenlige, og man arbejder på at reducere udledninger fra transporten og klimapåvirkningen fra forarbejdningsprocesserne.

Derudover understøtter både Mejeriforeningen og vores mejerier forskningen i nye løsninger. Overordnet forskes der i nye teknologiske løsninger til staldene, nye fodringsstrategier, avlsprogrammer, som kigger på udvælgelse af den optimale arvemasse hos malkekøerne og løsninger til lagring af kulstof i skov og græs i Danmark.

Læs også: Sandvasker vil lægge rent sand i amerikanske køers senge

Vi inviterer til dialog om fremtidens løsninger

Mejerisektoren arbejder altså seriøst med at blive mere bæredygtige. Og vi mener, at mejeriprodukter har en vigtig rolle at spille i fremtidens bæredygtige kost. Vi skal fortsat arbejde med at finde nye løsninger, der kan hjælpe os til at reducere vores påvirkning af klima og miljø og øge vores bidrag til udfordringerne med at frembringe sunde, sikre og næringsrige fødevarer til den voksende befolkning.

Men vi kan ikke gøre det alene. Så vi håber, I vil være med på rejsen og bidrage til at finde fremtidens løsninger. For vi må skabe en forandring i fællesskab. På vores konference i sidste uge lancerede vi også en ny publikation om mejerisektoren og bæredygtighed. Med denne publikation håber vi, at vi kan fortsætte den konstruktive dialog og bygge bro – for vi kommer ingen vegne med skyttegravskrig. Vi har alle et ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid.

Læs også: “Vi landmænd ønsker en bedre verden nøjagtig som alle andre”

Se video herunder om Verdens Bedste Fødevarers ambitioner og bliv medlem:

(Visited 36 times, 1 visits today)

Del artikel