hønebesøg hos henrik pihl Winterø, aalundgaard

Verdens Bedste hønebesøg

Ægproducent Henrik Pihl Winterø, Aalundgaard på Fyn
Ægproducent Henrik Pihl Winterø, Aalundgaard på Fyn, er nyt virksomhedsmedlem i Verdens Bedste Fødevarer.

Der var begejstring hele vejen rundt i Verdens Bedste Fødevarers bestyrelse, da flokken var på hønebesøg hos Henrik Pihl Winterø, skrabeægsproducent på Aalundgaard og medlem af foreningen.

– Det har været en fornøjelse at besøge en dygtig dygtig ung mand, der har skabt dyrevelfærdsforbedringer i sin besætning på en måde, så han er et forbillede for sine kolleger i en grad, der kan skabe forandring i hele branchen, siger formand for Verdens Bedste Fødevarer, Louise Dolmer.

Problemer med e-coli

De forandringer, hun fortæller om, gav Henrik Pihl Winterø meget synlige beviser på. Hans skrabeægsproduktion er kun 2 år halvt år gammel, og i de første hold var der store problemer med e-coli, der gav høj dødelighed, og fjerpilning, der førte til højt foderforbrug. For at forbedre dyrenes velfærd har Henrik lavet en række tiltag, der i nogle tilfælde også går imod generel praksis.

– Jeg har blandt andet arbejdet meget med at etablere mange siddepinde i både opdrætsbesætningen og hos de æglæggende høner. F.eks. bruger der drikkevandsrørene som siddepinde, som en del af mine kolleger forhindrer dem i. Det er helt forkert. Det er min oplevelse, at hønerne har utrolig meget gavn af siddepindene, og jeg får meget tid til at gå med at tænke på, hvordan jeg kan etablere endnu flere, fortalte Henrik Pihl Winterø.

Negative holdninger præget af uvidenhed

Han håber på, at det hold høner, han har i stalden nu, vil være det første hold, der stadig har alle fjer på kroppen, når deres tid som produktionsdyr er forbi, og de bliver indfanget, aflivet, kværnet til pulp og brugt som minkfoder (se video om processen i bunden af dette indlæg).

– Der kan hele tiden skabes forbedringer hos både mig og alle mine kolleger. Men vi kan også blive bedre til at lukke folk ind og se, hvordan forholdene faktisk er i staldene. Jeg tror, mange negative meninger om dansk landbrug er baseret på uvidenhed, og det er kun os selv, der kan gøre noget for at komme den uvidenhed i møde, siger Henrik Pihl Winterø.

Under videoen er der info om kommende generalforsamling (31. maj) i Verdens Bedste Fødevarer og mere info om bestyrelsesmødet efter besøget på Aalundgaard. 

Generalforsamling 31. maj

Efter besøget hos Henrik Pihl Winterø tog bestyrelsen hjem til bestyrelsesmedlem Kristian Kølln, der bor på den fredede gård ”Brillegård”. Her var dagsordenen især, hvordan foreningen skal udvikle sig fremover.

Felix Stark har i samarbejde med fundraiser Henriette Varning udarbejdet en projektbeskrivelse til brug for fondsansøgninger, der nu vil blive ført ud i livet. Blandt andet til produktion af informationsvideoer om forskellige driftsformer inden for landbruget og til produktion af en ”minibeskrivelse” af foreningen, der kan bruges som informationsmateriale ved arrangementer og af foreningens medlemmer til at fortælle andre om os.

Det blev besluttet, at der skal udsendes nyhedsbrev ca. en gang om måneden, eller hvis der sker noget særligt, og at vi vil afholde generalforsamling 31. maj. Nærmere detaljer om dette vil der blive arbejdet på i den kommende tid.

Se video om aflivning af udtjente høner herunder

 

(Visited 38 times, 1 visits today)

Del artikel