Bestyrelsen i Verdens Bedste Fødevarer

Louise Dolmer ny formand i Verdens Bedste Fødevarer

Louise Dolmer, direktør for Landmad, blev formand for foreningen Verdens Bedste Fødevarer ved generalforsamling 23. maj i Odense. Efter valget af en ny bestyrelse, fortsatte foreningen med en åben debat om pesticider i grundvandet.

 

Af Esben Holst Harboe

Verdens Bedste Fødevarer arbejder på at skabe en bedre debatkultur om udviklingen af det danske fødevareerhverv. Nu går foreningen for alvor ud med en ny seks mand stor bestyrelse og med nye mål for, hvad Verdens Bedste Fødevarer vil opnå for dansk fødevareproduktion.

Bestyrelsen i Verdens Bedste Fødevarer
Bestyrelsen i Verdens Bedste Fødevarer er (fra venstre) Louise Bünemann (kasserer) Kristian Kølln, Felix Stark (stifter og talsmand), Jens G. Friis, Louise Dolmer (formand), Anette Riis og Trosten Arendrup (næstformand).

Louise Dolmer, direktør for Landmad, blev tirsdag 23. maj ved foreningens generalforsamling valgt som formand for Verdens Bedste Fødevarer, og hun glæder sig til at gå mere aktivt ombord i projektet, siger hun:

– Jeg er glad for at være valgt som bestyrelsesformand for Verdens Bedste Fødevarer, for det er virkelig en forening, der går efter forandring i landbruget. Danmark er måske et lille land, men vi har enorme ressourcer indenfor fødevarer; både når det kommer til viden og råvarer, siger Louise Dolmer.

– Jeg tror på, at danskerne har et meget stort ønske om at have en fødevareproduktion, vi kan være stolte af, og som den danske befolkning føler, de har både kendskab og medejerskab i, siger den nye bestyrelsesformand.

Danva: ”10.000 ha sprøjtefri zoner løser problemerne”

Efter generalforsamlingen åbnede Verdens Bedste Fødevarer og Erhvervsakademi Lillebælt for en åben debat omkring pesticider i det danske grundvand. Debatten blev modereret af medstifter af Tænketanken Frej Iben Krog Rasmussen, og deltagerne var blandt andre studerende og medlemmer af foreningen, som kom langvejs fra for at deltage i debatten. Claus Vangsgård fra DANVA holdt første oplæg, hvor han redegjorde for omfanget af pesticidfund i grundvandet. Han gjorde tydeligt opmærksom på, at fundene er baseret på målinger efter bestemte stoffer, som man har en formodning om, der kan være problemer med.

– Jeg er meget glad for at være her i dag. Jeg har været i Danva i mange år, og i den tid har landbruget kun en gang mere inviteret mig til at holde oplæg. Det er ærgerligt, for der er behov for, at vi mødes og taler om tingene i stedet for, at vi kun diskuterer via medierne, sagde Claus Vangsgård.

Derudover påpegede han, at pesticidrester i grundvandet er et reelt problem, som dog i langt de fleste tilfælde kan løses med begrænsede midler.

– Jeg er ikke fortaler for, at vi helt skal undvære pesticider i Danmark, og det er heller ikke realistisk. Men langt langt hovedparten af risikoen for nedsivning kan elimineres, hvis vi holder ca. 10.000 hektar i Danmark sprøjtefri, sagde Claus Vangsgaard.

Jens Carl Streibig, københavns Universitet
Jens Carl Streibig, professor emeritus, Københavns Universitet, holdt oplæg på debatmødet om pesticider i grundvandet.

Han blev afløst af professor emeritus Jens Carl Streibig, Københavns Universitet, der mener, at pesticiddebatten er skabt af en i hovedsagen ubegrundet frygt.

– Alt er giftigt. Det er mængden, der afgør det. Men den måde medierne fremstiller det på, får det til at se ud som om, selv helt ubetydelige mængder af nogle af verdens mest gennemtestede kemiske stoffer er ekstremt sundhedsskadeligt. Og at landmænd bruger dem helt uden omtanke for miljøet. Miljøorganisationer har en interesse i at fastholde det billede. Jeg afviser ikke, at det kan være problematisk med pesticider i grundvandet, men problemerne i Danmark er blæst helt ud af proportioner, sagde Jens Carl Streibig.

Laser fanger blodårer

Sidste mand på programmet var Mikkel Jensen fra virksomheden FaunaPhotonics, der fortalte om deres laser apparat, der kan tælle og artsbestemme insekter og på den måde give landmænd redskaber til at minimere sprøjtning med insekticider.

– I dag foregår optælling af insekter meget håndholdt. Vores apparat kan give et meget nøjagtigt billede af, hvor mange og hvilke insekter, der er på en mark. F.eks. er der en type insekter i rapsmarker, hvor det kun er en enkelt type, der er skadelig for rapsen. Men den eneste måde, man kan kende forskel på dem og andre er ved at kigge på deres blodårer. Det har landmænd selvfølgelig ikke mulighed for, men laserapparatet kan se det, og på den måde kan man undgå at sprøjte, hvis den skadelige slags ikke er i marken, fortalte Mikkel Jensen.

Apparatet er som prototype dog for dyrt for landmænd i forhold til udgifterne til at sprøjte og derfor arbejder virksomheden ihærdigt på at nedbringe produktionsomkostningerne, så det kan blive et attraktivt redskab for landmænd.

– Det er slet ikke vores indtryk, at landmænd sprøjter unødvendigt. Men hvis man står til at miste en stor del af sine afgrøder på grund af insektangreb, er det nødvendigt at begrænse omfanget af skaderne. Men der er stor vilje fra både landmand og f.eks. vores samarbejdspartner Bayer til at finde metoder, der begrænser brugen, sagde Mikkel Jensen.

Se hele videoen med oplægsholderne via facebook (beklager den dårlige lydkvalitet)

Ny bestyrelse i Verdens Bedste Fødevarer

Ved generalforsamlingen blev følgende valgt til bestyrelsen, som nu snarest vil samles for at lægge planer for udbredelsen af foreningen.

 • Louise Dolmer:           Formand
  • Louise Dolmer er stifter og direktør af Landmad, en forretningskæde med fokus på at samle og sælge lokale fødevarer rundt omkring i danske lokalsamfund. Hun driver 10 virksomheder alt i alt.
 • Torsten Arendrup:    Næstformand
  • Landsrådmedlem hos COOP Danmark og har arbejdet som konsulent med forskellige it virksomheder rundt omkring i Danmark.
 • Louise Bünemann:    Kasserer
  • Louise Bünemann er chefkonsulent i DI. Hun har blandt andet rådgivet danske virksomheder i, hvordan de anskaffer ansvarlig palmeolie, uden at det er til skade for miljøet.
 • Jens G. Friis:                Bestyrelsesmedlem
  • Jens G. Friis leder og ejer konsulentvirksomheden Strat & Co, som i 25 år har ydet bistand til strategiudvikling og kommunikation til specielt virksomheder i fødevareindustrien.
 • Anette Riis:                  Bestyrelsesmedlem
  • Annette Riis er kommunikationsansvarlig ved Center for Olie og Gas – DTU og tidligere pressekonsulent hos Landbrug & Fødevarer.
 • Kristian Kølln:             Bestyrelsesmedlem
  • Kristian Kølln har i 14 år ledet virksomheden AgroNatur fra Svendborg, der tilbyder pasning af grønne arealer og rådgivning til landmænd, der ønsker at anlægge mere natur på deres arealer.

 

 

(Visited 85 times, 1 visits today)

Del artikel