Kyllinger

Tidligere Danpo-direktør går om bord i Verdens Bedste Fødevarer

Jens G. Friis er indehaver af Strat & Co og tidligere Danpo-direktør. Han melder sig ind i Verdens Bedste Fødevarer og melder sig klar til at indgå i bestyrelsen.

Jens G. Friis, Strat & Co
Jens G. Friis, indehaver af Strat & Co, melder sig klar til bestyrelsen i Verdens Bedste Fødevarer.

Af cand. merc. Jens G. Friis, indehaver af Strat & Co

Hvorfor meldte jeg mig ind i Verdens Bedste Fødevarer , lød spørgsmålet? Det var i hvert fald ikke på grund af navnet (foreningen hed Verdens Rigeste Landmænd, da artiklen blev skrevet). Det syntes jeg umiddelbart var misvisende. Men som tiden er gået, har jeg nok fået navnet lidt mere ind under huden, og grundlæggende er det måske bare min egen forforståelse, der står i vejen – for det er måske alligevel et godt navn. Ganske enkelt fordi rigdom kan være mange ting.

Og for mig bliver det mere og mere meningsskabende at have en mangfoldig tilgang til tidens udfordringer.

Flere sandheder

Der er ikke kun én sandhed, der er mange sandheder, samtidig med, at der er mange holdninger om alt mellem himmel og jord. Herunder hvordan vi behandler vores jord. De mange sandheder skal frem i lyset, og de skal måles og vejes af fagpersoner og efterfølgende inkorporeres i den politiske samtale.

I nævnte rækkefølge, hvis jeg nu skal være lidt direkte. Dialogen bliver sjældent ringere af at blive ført på en oplyst grundlag. Og her kommer Verdens Bedste Fødevarer for alvor ind i billedet, al den stund, at et af de vigtigste formål med foreningen er at tilvejebringe viden om vores landbrug og fødevareproduktion, så vi forhåbentlig kan aflevere jorden i en bedre stand, end vi modtog den.

Ganske enkelt. Om det så fordrer økologi, bæredygtighed eller noget helt tredje, som vi måske i dag ikke ved, hvad er – er en hel anden sag.

Den sunde fornuft

Jeg er ikke fanatisk økofreak eller bæredygtighedsapostel – men begge dele giver i mit hoved god mening, og er langt hen af vejen sund fornuft. Og jeg vil gerne udfordres på min sunde fornuft, men jeg vil det på et oplyst og fagligt grundlag. Ikke (udelukkende!) baseret på følelser, selvom jeg anerkender, at der er stærke følelser på spil, når vi taler landbrug og fødevarer. Jeg har været en del af erhvervet i over 20 år. Bl.a. som direktør i Danpo med ansvar for kommunikation og for de 120-130 landmænd, der årligt leverede over 40 millioner kyllinger til Danpo.

Det var tilbage i slutningen af halvfemserne, hvor salmonella var reglen snarere end undtagelsen, og hvor man stadig brugte antibiotiske vækstfremmere i kyllingefoderet. Da Danpo, med svenske ejere i ryggen, dengang gik i krig mod salmonellaen, rystede både branchen og resten af fødevareindustrien lidt på hovedet. Og man fornam en nærmest overbærende attitude fra både Axelborg og langt ind i Christiansborgs gemakker.

Og da vi efter mere end et års intensiv kamp mod salmonellaen bad fødevaremyndighederne om lov til at fortælle forbrugerne, at nu kunne de faktisk købe en salmonellafri kylling, blev vi mødt med lige dele skepsis og sympati. Resten er historie og i dag er salmonella faktisk udryddet i hele den danske kyllingebranche.

Næste raid fra Danpos side var et ønske om at udfase de antibiotiske vækstfremmere frivilligt i kyllingefoderet. Igen blev vi mødt med en stor skepsis – ja vel nærmest en foragt. ”I ødelægger jo erhvervet, det kan simpelthen ikke lade sig gøre.” Lød parolen – også fra flere fagfolk, der mente at de antibiotiske vækstfremmere var nødvendige. Ikke kun fordi kyllingen voksede hurtigere, men også fordi de var en forebyggende foranstaltning i forhold til det generelle sygdomstryk – forårsaget af den intensive produktionsform.

Men igen viste det sig, at det kunne godt lade sig gøre – og i dag er antibiotiske vækstfremmere faktisk forbudt. Og med et slag reducerede man hos Danpos daværende landmænd det årlige rene antibiotikaforbrug fra 1.500 kilo til 24 kilo. De 24 kilo blev udelukkende brugt til egentlig sygdomsbekæmpelse.

Min morale…

Og hvorfor nævner jeg så lige de to eksempler med salmonella og de antibiotiske vækstfremmere? Af flere grunde.

Primært fordi de repræsenterer en tid – og et paradigme(skifte), hvor visionære og modige ejere, landmænd og ledelse i Danpo gik forrest, fordi de var overbeviste om, at vi (tilbage i slutningen af halvfemserne) stod foran et paradigmeskifte, hvor dét, der før var ”god latin” ikke længere ville være god latin. Forbrugerne ville ikke længere risikere at blive syge af at spise kylling på grund af salmonella, og de ville ikke acceptere, at vi tilsatte antibiotika til kyllingernes foder. Fordi det simpelthen ikke var i orden.

Det var grundlæggende blevet – undskyld udtrykket – en syg tankegang, der lå bag begge problematikker. Men tankegangen var fostret i en anden tid, hvor den gav god mening i forhold til datidens syn på vækst og udvikling. I dag og i morgen er synet blot et andet. Og det er lige præcis dette ”andet”, Verdens Bedste Fødevarer skal have blik for og skabe dialog omkring. Vi skal sammen med en masse kloge mennesker spotte, hvad dagens og morgendagens forbruger vil spise og er villig til at betale for – uden at vi sætter det hele over styr.

Og i min optik er det bedre at helheden – den kritiske masse – løftes, i stedet for at løftet kun foregår i nicher. Velvidende at nicher faktisk kan være firstmovers. Derfor gav det gevaldig mening at udrydde salmonellaen i hele kyllingeproduktionen og tilsvarende fjerne al antibiotika i foderet – i stedet for at salmonella- og antibiotikafrie kyllinger forblev et nicheprodukt i form af en økologisk kylling.

Dermed være ikke sagt, at vi i Danpo løste alle problemerne i kyllingeproduktionen – med vi tog dog et kvantespring videre. Og det næste kvantespring venter lige omkring hjørnet. Derfor skal Verdens Bedste Fødevarer godt fra land ved generalforsamlingen 23. maj på Erhvervsakademi Lillebælt i Odense, og det vil jeg gerne hjælpe til med via en mulig bestyrelsespost.

Jens G. Friis slutter sig til andre medlemmer som:

Torsten Arendrup (stiller op til bestyrelsen)

Tidligere økoformand Uffe Bie,

Kristian Kølln (stiller op til bestyrelsen)

Thomas Clausen og Storkedal

Hans Beck Gregersen

Food from Denmark

Dansk Planteværn

Klimaforsker Jørgen E. Olesen

Svinebaronen Kim Kjær Knudsen og aspargeskongen Søren Brandt Wiuf

Tænketankstifter Marie-Louise Thøgersen

Landmad.dk

Og seniorforsker Mads Bennedsen

Felix Bekkersgaard Stark
Skriv til stifter af græsrodsorganisationen Verdens Bedste Fødevarer, Felix Bekkersgaard Stark, hvis du vil være medlem. https://verdensbedstefodevarer.dk/wp-content/uploads/2019/02/farvede-gulerodder-scaled-11.jpgark@verdensbedstefodevarer.dk

Men vi har brug for mange flere medlemmer. Her kan du melde dig ind.

Man kan også melde sig ind ved at skrive direkte til initiativtager Felix Bekkersgaard Stark på https://verdensbedstefodevarer.dk/wp-content/uploads/2019/02/farvede-gulerodder-scaled-11.jpgark@verdensbedstefodevarer.dk

Priser:

Virksomhedsmedlemmer: 5.000 kr. årligt

Privatmedlemmer 300 kr. årligt

Studerende: 150 kr. årligt

Læs mere om foreningen her: “Om Verdens Bedste Fødevarer

(Visited 135 times, 1 visits today)

Del artikel