Restfisk giver klimavenlig smør på brødet i udkantskommuner

Restfisk giver klimavenlig smør på brødet i udkantskommuner

Restfisk giver klimavenlig smør på brødet i udkantskommuner, når danske fiskemel og -olieproducenter årligt skaber 150.000 tons afskær fra fiskeindustrien om til blandt andet fiskefoder. 1 kg protein- og restfisk = 4,5 kg fisk til middagsbordet. 

Restfisk giver klimavenlig smør på brødet
Restfisk giver klimavenlig smør på brødet, skriver Anne Mette Bæk, adm. direktør i EUfishmeal og Marine Ingredients Denmark. Her på besøg hos organisationens færøske medlem Havsbrun. 

Af Anne Mette Bæk, adm. direktør i EUfishmeal og Marine Ingredients Denmark, medlem i Verdens Bedste Fødevarer.

Tilmeld nyhedsbrev!

Det kommer måske som en overraskelse for nogen, men Danmark er faktisk blandt verdens førende producenter af både fiskemel og fiskeolie. Fra fabrikker i blandt andet Hanstholm, Skagen og Esbjerg producerer og eksporterer virksomheder som TripleNine og FFSkagen fiskemel og fiskeolie for næsten 4 mia. kr. Danmark var i 2017 verdens 7. største producent og 2. største eksportør af både fiskemel og fiskeolie.

Produktionen er til dels baseret på friskfangede fisk landet direkte til fabrikkerne. Fiskene, der anvendes til fiskemel og fiskeolie er små, olieholdige stimefisk som tobis, blåhvillling og sperling, som ikke har en efterspørgsel til direkte konsum. De er fanget af europæiske fiskere, som kommer det 14. af FN’s 17 verdensmål i møde ved at undgå overfiskeri. Samt ved at leve op til en række standarder og certificeringer, der blandt andet sikrer fuld sporbarhed. Dermed bidrager de til målet om at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Læs også: Verdens Bedste Verdensmål

Bidrager til bæredygtighed i fiskeriet

Derudover køber fiskemels og -oliefabrikkerne også årligt op imod 150.000 tons afskær fra konsumindustrien. Branchen bidrager derved til bæredygtigheden i fiskeriet, idet der udnyttes både småfisk og dele af fisk, som ikke bliver indtaget direkte af mennesker. På den måde går bl.a. de sunde aminosyrer og omega-3-fedtsyrer i fiskene ikke til spilde, men kan bringes videre som sunde foderingredienser til gavn for dyr og mennesker.

Med en forventet stigning i behovet for animalsk protein er det vigtigt at udnytte alle råvarer og biprodukter for at sikre en fortsat bæredygtig fødevareproduktion. Her er fiskeprodukter gode kilder til omega-3 og protein til enten direkte indtagelse eller som foder til fiskeopdræt eller landbrugsdyr.

Mens fiskeolie kan spises af og gavne mennesker direkte, kan fiskemel bruges som foder i fiskeopdræt. Derved bidrager det også til opdræt af sunde fisk til middagsbordet.

Verden over produceres en stadigt større andel af fiskemel (i øjeblikket 34 %) af genanvendte bi- og restprodukter. Ressourcer der ellers var gået til spilde. Gennem fiskeopdræt opnås en effektiv ressourceudnyttelse og større værdi. Især fordi 1 kg restprodukter og vilde proteinfisk, som ellers ikke ville blive spist af mennesker, kan blive til foder til 4,5 kg fisk, der er klar til middagsbordet.

Fiskemel bidrager med en række helbredsfordele, da det har en unik sammensætning af essentielle aminosyrer, mineraler, vitaminer og omega-3-fedtsyrerne EPA og DHA. Sidstnævnte er centrale dele i alle cellemembraner og øger funktionen af både hjertet og immunsystemet. Fiskemel er derved en yderst værdifuld foderingrediens til både akvakultur og landbrugsdyr.

Læs også: Replik: Opdrætsfisk er et sundt og ansvarligt madvalg

Arbejdspladser i udkantsområder

FF Skagen
FF Skagen A/S er en af verdens
største producenter af fiskemel og
fiskeolie.

Ud over at levere sunde og miljørigtige produkter er fiskeriet og fiskemelsfabrikkerne på land også en branche, der skaber mange arbejdspladser i danske udkantsområder.

Flere af disse lokalsamfund har oplevet nedgang i befolkningstal og arbejdspladser, og det er derfor essentielt at fastholde og udvikle de jobmuligheder, som bl.a. både fiskeriet og fiskeindustrien kan bidrage til. Denne værdiskabelse spreder sig som ringe i vandet i områderne, hvor det lokale forbrug øges, og også underleverandører på havnene og i transportbranchen kan få mere at se til.

Dermed bidrager branchen også til Verdensmål nummer 8, der er at ”fremme vedværende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst.” Dykker man længere ned i det ottende verdensmål, hedder det desuden også, at ”den globale ressourceudnyttelse inden for forbrug og produktion skal forbedres, og økonomisk vækst skal forsøges afkoblet fra miljøforringelse.”

Mere udvikling gør verden bedre og Danmark rigere

Den danske fiskemelsbranche er verdensførende på dette felt, og den dansk udviklede viden og teknik kommer allerede verden til gavn. Fx er de danske fabrikker førende i at rense miljøgifte som fx dioxin ud af fiskene. Dioxin forekommer især i Østersøen – blandt andet på grund af tidligere tiders udledninger fra papirproduktionen i Sverige og Finland og på den måde er industrien altså med til at mindske mængden af dioxin i havet.

I samarbejde med universiteter, GTS-institutter og andre aktører investerer branchen hele tiden i udvikling af nye og endnu mere bæredygtige løsninger, der blandt andet nedbringer energiforbruget. Det arbejde vil fortsætte, og vi vil gerne invitere hele Danmark med i arbejdet.

Derfor har Marine Ingredients Denmark meldt sig ind i Verdens Bedste Fødevarer. Vi kan kun bakke op om foreningens ambition om at bidrage til forskning og udvikling. Det kan hjælpe vores medlemmer og andre fødevareaktører med at tage endnu større hensyn til natur, miljø, klima, dyrevelfærd og arbejdsmiljø.

Marine Ingrediens Denmark slutter sig til medlemmer som DI Fødevarer, biolog Mette Cristine Schou Frandsen, foreningen Abildgaardkredsen og en række andre. Men vi skal være mange flere. Derfor håber vi, du også vil blive medlem

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

Tilmeld nyhedsbrev!

(Visited 251 times, 1 visits today)

Del artikel