Økolog prøver pløjefri dyrkning

Økolog prøver pløjefri dyrkning – for naturens – og pengenes – skyld

Hanne Schønning glæder sig til dialogen
Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent i FRDK

Økolog prøver pløjefri dyrkning. For biodiversiteten, for jorden og for økonomien. Han sparer fx på gylleudbringning, fordi markerne er blevet mere farbare.

Af Hanne Schønning, kommunikationskonsulent hos FRDK – Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark.

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

Jens Møller Sørensen driver 78 ha økologisk planteavl i Andst ved Vejen. Siden 2018 har han dyrket arealerne uden brug af plov. Argumenterne for at gå over til pløjefri dyrkning er at opnå en større biodiversitet, en sundere jord og ikke mindst en bedre økonomi.

– Jeg kan allerede nu spare omkring 10- 15 pct. på regningen til gylleudbringning, fordi markerne er blevet meget mere farbare og derfor kan gyllen udbringes i et højere tempo. Og så hæfter jeg mig ved kun at få en regning udover den på gylleudbringning, nemlig en for mejetærskning, siger Jens Møller Sørensen.

På arealerne dyrkes havre, vårhvede, vårbyg, hestebønner og hvidkløverfrø til fremavl og næste step i udvikling af bedriften bliver at få en flok får til at afgræsse både hvidkløverudlæg og eventuelt efterafgrøder.

Udover de nævnte afgrøder, vil Jens afprøve forskellige former for samdyrkning. I den allerede etablerede hestebønnemark, er der sået dels havre, dels boghvede og dels honningurt.

– Det er interessant om jeg allerede nu her i foråret kan etablere både pligtige og frivillige efterafgrøder. Det vil fordele arbejdet, for til høst er der altid meget travlt, siger han.

Læs også: FRDK glæder sig til dialogen med Verdens Bedste Fødevarer

 

Ukrudt fjernes med harven

økolog prøver pløjefri dyrkning
Hestebønner sået 10. april 2020. Det ses på billedet, at de er ved at spire nede i jorden, som stadig er godt fugtig, trods manglende nedbør.

De altoverskyggende udfordringer i økologisk planteavl er rodukrudt, kvik og græsukrudt.

– Ved at harve et par gange før såning, er det lykkedes at få rigtig mange udløbere af kvik til at tørre ud her i det regnfattige forår. Det bliver spændende at se, hvor meget der er bekæmpet og hvor meget, der eventuelt vil spire igen, siger Jens Møller Sørensen.

Foruden at drive gården i Sydjylland, er Jens Møller Sørensen også driftsleder på et 2000 hektar stort landbrug i Polen. Her dyrkes vinterraps, vinterhvede, vårbyg og hestebønner, det hele pløjefrit og med masser af efterafgrøder.

Selvom rejseaktiviteten lige nu er indstillet, er der stadig nok at se til, for ved siden af landbruget er han også importør af den direkte såmaskine Weawing, som kommer fra England.

– Vi har i år haft en maskine til at køre i både Nordjylland og i Sydjylland. Grib fat i mig på telefon 31 55 99 16, hvis du til efteråret vil prøve maskinen af på din jord, slutter Jens Møller Sørensen.

Artiklen har også været bragt i nyhedsbrev fra foreningen frdk 

Bliv medlem

Jens Møller Sørensens iværksættervirksomhed Low-Till er medlem i Verdens Bedste Fødevarer.

Vi tror på, at danskerne vil støtte massivt op om danske fødevarer. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer.

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 176 times, 1 visits today)

Del artikel