sæt tal på bæredygtighed

Landboforening opfordrer: Sæt tal på jeres bæredygtighed

Vi landmænd har ikke tradition for at fortælle omverden om daglige tiltag. Sæt tal på jeres bæredygtighed, opfordrer Nordsjællands Landboforening.

Tina Bjerregaard, AGROVI
Tina Bjerregaard er RISE-certificeret bæredygtighedskonsulent i Agrovi.

Af Tina Bjerregaard, RISE-certificeret bæredygtighedskonsulent i Agrovi og Lars Jonsson, formand Nordsjællands Landboforening, medlem i Verdens Bedste Fødevarer.

Tilmeld nyhedsbrev!

Verdens samlede behov for fødevarer stiger, og alternativet til en landbrugsproduktion i Danmark er at sende produktionen til andre steder i verden, som i stor udstrækning ikke er ligeså langt fremme med den bæredygtige udvikling og produktion af sunde fødevarer under kontrollerede forhold, som vi er i Danmark.

Derfor giver det god mening at værne om at bevare fødevare- og landbrugsproduktion i Danmark. Og det skal den øvrige del af det danske samfund i højere grad gøres opmærksom på.

Men i en tid, hvor debatten mest af alt handler om klimakrise og landbruget er udnævnt som klimasynder, kan det være svært at få øje på, hvad bæredygtighed også er.

Det er en skam!

Bæredygtighed favner vidt

For hvad er op, og hvad er ned, når vi taler om klima og bæredygtighed?

Der er stor forskel på at tale om det ene og det andet, for begrebet bæredygtighed indeholder meget mere end klimafokus alene. Ja faktisk er bæredygtighed så vidtfavnende et begreb, at det kan være svært at rumme og italesætte for de fleste.

Og måske netop derfor fokuserer så mange på klimaet, når de taler om bidrag og indsatser hen mod en mere bæredygtig verden.

Men med ordene fra Brundtlandrapporten fra 1987 defineres bæredygtighed som det, der “skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov”.

Udtrykt på en mere enkel måde vil bæredygtighed skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid.

Alle skal ind i kampen

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015.

Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os på en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. De udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Dermed også sagt at bæredygtighed er et altomfattende begreb, som af bl.a. FN tolkes som det vigtigste punkt på hele Verdens dagsorden.

Ingen kan med andre ord sige sig fri for at melde ind i kampen.

Læs også: Verdens Bedste Verdensmål

Sæt tal på jeres bæredygtighed

Det mærker vi også i landbruget, hvor krav fra samfundet, politikerne og samarbejdspartnere (eksempelvis banker og andelsselskaber) trækker i netop dén retning.

Men i landbruget har vi ikke en tradition for at fortælle overfor vores omverden, hvad det er vi gør og hvorfor det falder os naturligt.

Det er vi helt klart nødt til at blive bedre til.

Med en såkaldt RISE bæredygtighedsanalyse kan graden af bæredygtighed dokumenteres på den enkelte landbrugsbedrift. Den hjælper landmanden med at sætte ord og tal på 10 bæredygtighedstemaer med en lang række underliggende indikatorer, og den kan udvides med en beregning af bedriftens Carbonfootprint/CO2 aftryk.

Metoden er anvendt på tværs af hele verden, og gør det muligt at sammenligne bedrifter og italesætte bæredygtighed ud fra en fælles forståelse.

Erfaringerne viser, at analyseprocessen booster den enkelte landmands indsigt og lyst til at arbejde målrettet og strategisk med bæredygtighed. Samtidig kan den danne grundlag lagt for både dokumentation, dialog og det strategiske arbejde med bæredygtighed i bredt perspektiv.

Her finder du kontakter til RISE-certificerede bæredygtighedskonsulenter i hele landet 

Medansvar og fælles mål

Landbruget er et meget synligt erhverv. Det gør det let for den brede befolkning og politikerne at angribe, når frustration og klimakrise råder.

Men dansk landbrug tager medansvar og anerkender, at vi sammen har et fælles mål.

Det skal vi huske, det skal vi dokumentere ved at sætte tal på vores bæredygtighed, og det skal vi udnytte i den fælles sags tjeneste.

Bliv medlem

Vi tror på, at danskerne vil støtte massivt op om danske landmænd. Derfor håber vi, du også – ligesom Nordsjællands Landboforening og Agrovi vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer.

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 82 times, 1 visits today)

Del artikel