retssager og bøder

Chauffører forlader dyretransporter – frygter retssager og bøder

Både vognmænd og chauffører er de senere år stoppet med at transportere grise. Det skyldes den daglige risiko for retssager og bøder, vurderer brancheorganisationen ATL.

Af Felix Stark, på baggrund af nyhed fra ATL: Professor: Anklagerne bør hive færre chauffører i retten

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

For snart to år siden besluttede Folketinget, at det primære ansvar for grisetransporterne ligger hos landmændene og transportvirksomhederne.  Hvis en gris ankommer til slagteriet med sygdomme eller skader, er det altså kun i grove tilfælde chaufførens ansvar.

Alligevel rejser anklagemyndigheden fortsat tiltale mod chaufførerne. Professor i forvaltningsret Sten Bønsing opfordrer anklagemyndigheden til at begrænse tiltalerne mod chaufførerne.

– Folketinget har ikke ønsket helt at friholde chaufførerne for ansvar.  Men de har signaleret, at chaufførerne kun skal straffes i de grove tilfælde. Derfor virker det mærkeligt og kritisabelt, at anklagemyndigheden bliver ved med at rejse sager mod chaufførerne i de mindre alvorlige sager, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.

Læs også: Svin går opad

Landsret lov straffen bortfalde

Chaufførerne ser kun grisene i få sekunder, når de er på vej op ad læsserampen, og det kan være svært at se sår og skader, mens grisene passerer forbi. Siden Folketinget besluttede, at det primære ansvar ligger hos landmænd og transportvirksomheder har dyrlægerne i vidt omfang undladt at politianmelde chaufførerne. Alligevel fortsætter anklagemyndigheden med at rejse tiltale.

I august i år afsagde Vestre Landsret dom i en ankesag mod en chauffør. Han havde transporteret en gris til slagteriet, som viste sig at være springhalt. I byretten var han blevet dømt og havde fået en bøde på 5.000 kroner.

Vestre Landsret lod straffen bortfalde – blandt andet med henvisning til, at det er et politisk ønske, at chauffører kun bliver straffet ved grove overtrædelser af loven.

– På den måde signalerer domstolen, så tydeligt den kan, at chaufførerne bør gå fri. Det bør anklagemyndigheden lytte til. Med den dom, mener jeg, at der er grundlag for at opfordre anklagemyndigheden til at begrænse tiltalerne mod chaufførerne, siger professor Sten Bønsing.

 

Til stor skade for branchen

ATL er bekymret for de mange sager mod chaufførerne. I de senere år har der været flere eksempler på, at vognmænd og chauffører har forladt branchen, fordi hverdagen er blevet for broget med den daglige risiko for at blive trukket i retten og få store bøder.

– Som arbejdsgivere har vi et ansvar for de chauffører, der arbejder for os. Og der er talrige eksempler på, at chauffører har fået en bøde på en 1-2 månedslønninger uden, at de reelt har kunnet gøre noget for at undgå det. Det er urimeligt og til stor skade for branchen, siger Lars William Wesch, direktør i ATL.

Når der falder dom i sagerne, får chaufføren typisk en bøde på op til 25.000 kroner, mens vognmændene præsenteres for bøder på 50-100.000 kroner. 99,999 % af de grise, der kommer til slagterierne, bliver i øvrigt godkendt som transportegnede af Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger.

Læs mere hos ATL: Transportør af grise: Chaufførernes retssikkerhed er truet

Forbedret arbejdmiljø er en mærkesag for VBF

retssager og bøder
HC Gæmelke (i forgrunden) er en af de landmænd, der leverer grise til danske slagterier.

HC Gæmelke, medlem i VBF (link til facebook), er en af de landmænd, der leverer grise til danske slagterier. Han finder det også helt urimeligt, at chaufførerne risikerer bøder for at passe deres arbejde.

– Når 99,99 procent af de grise, der ankommer til slagteriet, bliver bedømt som transportegnede, vidner det om, at alle led i kæden gør alt, hvad de kan for at bedømme dyrenes tilstand ordentligt. Det er helt urimeligt, at chauffører i de sjældne tilfælde, hvor noget er gået galt, pålægges personligt ansvar, siger HC Gæmelke.

Både forbedret dyrevelfærd og arbejdsmiljø er blandt de områder, Verdens Bedste Fødevarer arbejder for at gøre endnu bedre i Danmark. Vi tror på, at danskerne vil støtte massivt op om danske fødevarer. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer.

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 56 times, 1 visits today)

Del artikel