Børnelærdom

Børnelærdom

Af “Børnenes nye leksikon” fra 1955 fremgår det:

“Danmark er et gammelt landbrugsland, og trods det, at industrien nu beskæftiger flere mennesker end landbruget, skaffer dette sidstnævnte erhverv dog landet ca. 2/3 af dets indtægter. Da landet praktisk taget helt mangler de almindeligste råvarer for industrien, dvs. kul, malme, vandkraft og skov, hviler den i hovedsagen på landbrugets produkter. Der lægges især vægt på dyrkning af foderplanter, der anvendes til husdyropfodring. Levnedsmiddelindustrien er meget betydelig. Dansk smør, ost, kød, flæsk øl m.m. er berømte varer på verdensmarkedet.”

Siden er det gået ned af bakke for fødevareerhvervet, så det i dag “kun” er hver femte eksportkrone, der kommer fra erhvervet. Det er “kun” omkring 150.000 danskere, der har arbejde som følge af erhvervet, og andelen af ansatte i landbruget er efterhånden temmelig ubetydelig. Men råvarerne, smør, ost, kød, flæsk øl m.m, er stadig ekstremt vigtige for dansk økonomi. Landbrugsstøtte eller ej.

Det vigtige i denne sammenhæng er dog historien. At en ret så betydelig del af den danske velfærdsudvikling er baseret på landbrugets produktion. Vi skylder landmændene vores rigdom, og det burde være banket ind i knolden på enhver folkeskoleelev, når han eller hun forlader folkeskolen, at det har kostet blod, sved, tårer og inddæmmede moser at bygge den velfærdsstat, vi med rette kan være stolte af. Den velfærdsstat, der har givet os mulighed for at stille ekstraordinære krav til produktionen af vores fødevarer.

Byg på danske marker bliver til 9 mia. liter øl årligt. http://www.foodculture.dk/Produktion/Agroindustri/2012/9_mia_liter_ol_paa_danske_marker.aspx#.UlRPFlC-2So
Byg på danske marker bliver til 9 mia. liter øl årligt. http://www.foodculture.dk/Produktion/Agroindustri/2012/9_mia_liter_ol_paa_danske_marker.aspx#.UlRPFlC-2So

Det betyder ikke, at vi ikke skal stille krav til fødevarerne. Men vi skal stille kloge krav, der gør erhvervet bedre og atter øger dets betydning for samfundet. Krav, der atter kan gøre os stolte af at se vores sønner og døtre arbejde i erhvervet. Det er nemlig værd at være stolt af at være et land, der sætter den højeste standard for verdens fødevareproduktion, og det er en indsats værd at sørge for, at erhvervet kan udvikle sig, så teknologi, viden og maskineri sammen med smør, ost, kød, flæsk, øl m.m. kan give flere arbejdspladser til både danskere og udlændinge.

For at det skal lykkes, er det ikke nok, at vi har fødevarevirksomheder som Arla, Danish Crown og DLG, selv om de står for den altovervejende del af den danske eksport.  Der skal skabes nye virksomheder, og der skal være en betydelig råvareproduktion, hvor der kan eksperimenteres og fornys. En råvareproduktion, som får plads til at fejle, så længe den bestræber sig på at gøre det bedst muligt.

Den mulighed er der ikke nu. For det første fordi enhver fejl bliver taget frem og sat i gabestok. For det andet fordi økonomien hos mange landmænd er helt ad helvede til. Landbrugsstøtte eller ej. For det tredje, fordi det ikke er et attraktivt erhverv at søge ind i, og det holder mange af dem, der kunne forny det, væk. Det er derfor, det er vigtigt, at vi som folk støtter op om erhvervet og skaber en ny virkelighed. En virkelighed, hvor de stræke unge søger erhvervet og skaber en forretning, der gør dem til https://verdensbedstefodevarer.dk.

Støt tanken ved at synes godt om projektet på facebook. Og del denne børnelærdom med dine venner, dine unger og dine forældre.

For mere information om dette projekt læs https://verdensbedstefodevarer.dk – åbent brev

(Visited 117 times, 1 visits today)

Del artikel