Landbrugets klimabelastning

Bonnesen: Landbrugets klimaregnskaber står og flimrer på skærmen

Erling Bonnesen landbrugets klimabelastning
Erling Bonnesen, Venstres landbrugsordfører.

Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen har brug for faglige input, før han for alvor kan tage stilling til, hvordan landbrugets klimaregnskaber skal gøres op, lød det, da han var i dialog med netværket Farmvison.

Af Felix Stark, kommunikationsansvarlig for netværket Farmvision. Teksten må frit downloades, kopieres, redigeres og gengives med behørig kildeangivelse og efter god journalistisk praksis. Billede af Bonnesen kan hentes her.

Tilmeld gratis nyhedsbrev!

”Send mig noget info om det, så kigger jeg på det”

Sådan lød svaret fra Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen, da han torsdag den 25 november var i dialog med netværket farmvision. Her havde landbrugskonsulent Vagn Lundsten (medlem i Verdens Bedste Fødevarer) netop spurgt ham, om den CO2, som afgrøder optager under væksten, skal tælles med i landbrugets klimaregnskab. Vagn Lundsten henviste i sit spørgsmål til virksomheden CarbonSpace, der med hjælp fra satelitter netop kan dokumentere, hvor meget CO2 afgrøderne optager.

Anledningen til spørgsmålet kom af, at netværksdeltager Susanne Pejstrup spurgte ordføreren, hvordan det danske folketing arbejder med udformningen af kravene til, hvordan landbrugets klimaregnskaber skal gøres op.

– Det er selvfølgelig blevet drøftet. Men svaret står og flimrer lidt på skærmen og bliver som oftest noget med, at det skal opgøres efter internationale regler, som ikke rigtig findes endnu. Så det er i høj grad noget, der er behov for en konkretisering af, svarede Erling Bonnesen.

Derfor tog han også velvilligt imod input fra Vagn Lundsten, som han altså opfordrede til at sende information om mulighederne.

Læs også: Asger Christensen: Vi kommer til at prikke lidt til vores landmandskollegaer

Alle kan skrive og ringe

Erling Bonnesen var inviteret til netværket for at oplyse om det nyligt overståede arbejde med forhandling af landbrugsreform og samtidig give indspark til god lobbyisme.

Det sidste punkt var relativt nemt besvaret.

– Alle kan både ringe og skrive til både mig og andre ordførere på landbrugsområdet. Det hjælper meget, hvis henvendelsen er fagligt velfunderet og politikønsket ligeledes klart formuleret. Jeg kan ikke være den politiker, jeg er, hvis jeg ikke får faglige input, sagde Erling Bonnesen.

Udredningen omkring arbejdet med landbrugsreformen tog lidt længere tid, og det stod klart, at Erling Bonnesens vigtigste indgangsvinkel til arbejdet var at sikre, at der fortsat er mulighed for at ”drive et stort og eksportorienteret landbrug i Danmark.”

– Det var mit indtryk fra forhandlingerne, at regeringens støtte partier fint kunne leve med, at der blev mindre landbrug i Danmark, og at de fleste midler skulle gå til omstilling til plantebaseret produktion. Jeg og Venstre ville ikke lægge stemmer til en aftale, der forringer vilkårene for at producere kød i Danmark, sagde Erling Bonnesen.

Han glædede sig i den forbindelse over, at aftalen fik afværget, at landbrugsstøtte skulle gå til at betale for udtagning af landbrugsjord.

– Samtidig fik vi med, at et flertal kan tilføre flere penge til udtagning af landbrugsjord eller til tiltag til kvælstofreduktion som fx muslingeopdræt. Og endelig var det vigtigt for os at påpege, at sagsbehandlingen af de mange ansøgninger om minivådoimråder skal effektiviseres, så langsommeligt bureaukrati ikke om fem år kan være begrundelse for at indføre politiske tiltag til at sætte hindringer i vejen for dansk produktion, sagde landbrugsordføreren.

Læs også: Muslingefoder skal rense dansk vandmiljø og erstatte udenlandsk soja

Axelgaard sender advarsel til landmænd

I den efterfølgende debat blev ordføreren blandt andet spurgt, hvordan dansk landbrug kan komme frem på verdensscenen igen.

– Jeg mener, dansk landbrug er helt fremme på verdensscenen. Men for at blive der er det helt afgørende, at vi bliver ved med at have forskning og udvikling helt i top. Nye løsninger til klimareduktion er helt nødvendige, hvis vi skal undgå reduktioner i produktionen, sagde Erling Bonnesen.

Det fik Tom Axelgaard, stifter af netværket, til at pointere vigtigheden af, at landmænd ikke sælger ud af de klimareduktioner, de skaber.

– Mange landmænd er i tvivl om, hvad de skal gøre på klimaområdet. Især fordi de har fået muligheder for at sælge ud af de CO2-reduktioner, de skaber. Men hvis vi sælger ud af dem, bliver det rigtig skidt, for så når vi ikke de reduktionskrav, der bliver lagt på landbruget, og så bliver der indført afgifter på udledningen, der i bedste fald går lige op med prisen på de reduktioner, der er solgt, sagde Tom Axelgaard med henvisning til en artikel, han har medvirket i hos LandbrugsAvisen.

Mødet blev afsluttet med aftale om nyt netværksmøde den 16 december (flytter fra 23. december), hvor farmvision netværkets stifter, Tom Axelgaard, vil holde oplæg om klima og økologi.

Bliv medlem

I Verdens Bedste Fødevarer tror vi på, at danskerne vil støtte massivt op om danske kvalitetsfødevarer. Ligesom vi støtter op om et bæredygtigt og velfungerende fødevareerhverv. Derfor håber vi, du også vil blive medlem i Verdens Bedste Fødevarer

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Mindre virksomheder 1000 kr.
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

(Visited 117 times, 1 visits today)

Del artikel