Afrikanere

Verdens Bedste hjælper afrikanere

Hvad får man ud af at “like” Verdens Bedste Fødevarer og dermed støtte ideen om at sende forsknings- og udviklingskroner der hjælper til udvikling af et mere bæredygtigt fødevareerhverv med respekt for dyrevelfærden? Jeg har været inde på de mange fordele, det vil medføre indenfor Danmarks grænser. Flere arbejdspladser, bedre miljø, bedre klima, bedre dyrevelfærd, bedre arbejdsmiljø.

Men projektet kan også få betydning for fødevareproduktionen i andre lande, idet de løsninger, der udvikles i Danmark, vil kunne eksporteres som teknologi og rådgivningsvirksomhed. Desuden foreslår jeg, at man afsætter 25 pct. (forhåbentlig mindst en kvart mia. årligt) af midlerne fra vores indsamlinger til forskning i fødevareproduktion i udviklingslande, der kan have god gavn af det høje danske vidensniveau. Pengene vil også kunne bruges til udviklingsprojekter, hvor der skabes løsninger, der er tilpasset forholdene i udviklingslandene.

© Bill & Melinda Gates Foundation
© Bill & Melinda Gates Foundation

Vækst og velstand

Mon ikke det kunne lokke et par ressourcestærke unge ind i erhvervet, hvis de kunne tage dansk viden med til Afrika, udvikle en fornuftig forretning og skabe vækst og velstand i nogle af verdens fattigste områder?

Når hele det danske folk hjælper med udviklingen af et globalt fødevareerhverv, der tager større hensyn til miljø, klima, natur, dyrevelfærd og arbejdsmiljø, vil det give genklang i hele verden, styrke danske fødevarers brand, tiltrække ressourcestærke til erhvervet fra ind- og udland og genrejse danskernes stolthed ved dansk fødevareproduktion.

Læs også: Færre negre i Danmark og læs mere at om foreningen Verdens Bedste Fødevarer

(Visited 68 times, 1 visits today)

Del artikel