Money

Follow the money

I min journalistiske skoling har jeg ladet mig belære om, at en kritisk journalist altid skal følge pengestrømmen. Follow the money, som det hedder på nydansk. Frasen betyder, at det altid er pengene, der bestemmer og afgør folks handlinger.

F.eks. har jeg lige læst en artikel fra BRF Kredit, hvor der argumenteres for, at stigende grundskyld er en bombe under boligmarkedet. Temmelig frækt synes jeg fra et erhverv, der har hævet bidragssatserne på deres produkter betydeligt i de sidste år.

Pengestrømmene har også haft betydelig indflydelse på udviklingen af det fødevareerhverv, vi har i dag. Det kan ikke være anderledes er mit argument. Meget få vil drive landbrug,  eller noget andet erhverv, hvis de ikke tjener på det. Dem, der tjener mest, opkøber dem, der tjener mindst. Heraf udviklingen mod ét dominerende slagteri og ditto mejeri og grovvareselskab i Danmark. Og den stadig udvikling mod større og større landbrug.

Derfor er vi nødt til at gøre det erhverv, vi gerne ser fremmet, til et profitabelt erhverv. Derfor foreslår jeg, at vi, forbrugerne, sender penge til forskning i fødevareproduktion, der tager større hensyn til miljø, klima, dyrevelfærd, arbejdsmiljø mm.

Hvis produktion, der i højere grad tager disse hensyn, får ekstra midler til udvikling, får den en konkurrencefordel og tjener dermed flere penge og tiltrækker flere og bedre producenter. Dermed får vi producenter, der gør deres yderste for at finde på tiltag, der skærper deres konkurrenceevne, så de kan overtage produktionen fra andre, der er mindre gode til at udnytte de nye muligheder. Det kan ikke blive meget bedre, synes jeg.

 

Læs mere om hvordan vi sammen skaber Verdens Bedste Fødevarer

(Visited 107 times, 1 visits today)

Del artikel