Seksdoble

Vil du hjælpe med at seksdoble den økologiske forskning?

Jeg får tit og ofte skudt i skoene, at jeg er imod økologi. Det er ærgerligt, al den stund, at jeg faktisk gerne vil seksdoble de (offentlige) midler, der anvendes til økologisk forskning og udvikling. Ikke med offentlige penge men med frivillige bidrag fra befolkningen. Jeg har henvendt mig til ICROFS for at høre, hvor mange offentlige midler, der går til forskning på økologiområdet. Jeg fik en artikel fra marts 2012 fra dem, hvoraf det fremgår:

“Forsknings- og Innovationsstyrelsen anslår1,at der i 2008 anvendtes ca. 1 mia. kr. til offentlig fødevareforskning. På denne baggrund udgør de midler, der i dag anvendes til forskning på økologiområdet, en relativt lille andel af fødevareforskningen,især sammenlignet med økologiens nuværende og fremtidige rolle for landbrug og fødevarer i Danmark. Det vil være mere realistisk at nå målene for økologiens udvikling, hvis forsknings- og udviklingsbevillingerne stiger til omkring 100 mio. kr. per år.”

Jeg forestiller mig, at det ikke vil blive mindre realistisk, hvis dette beløb i stedet bliver 250 mio. kr.

Kilde: ICROFS
Kilde: ICROFS

årligt. Det er nemlig potentialet, hvis du vil give en plasticpose for en bedre verden.  Igen i følge ICROFS artikel fra marts 2012:

“Nytteværdi af øget R&D i økologisk jordbrug Forskning, udvikling og demonstration, der øger produktivitetenog konkurrenceevnen, skaber nye højværdiprodukter og fremmer miljø og dyrevelfærd i den økologiske sektor, vil:

• fjerne barrierer for omlægning

• medvirke til at sikre konkurrenceevnen af økologi

• fremme det tosidige marked med muligheder for både nicheproduktion af høj kvalitet, lokal forarbejdning og produktion af dagligvarer i stor skala

• reducere behovet for import af økologiske produkter

• forøge eksporten af økologiske produkter

• forbedre lønsomheden i planteavl og udvalgte specialproduktioner”

Det allerbedste ved investeringen er, at alle pengene og en hel del flere kommer ind igen. Hver krone, virksomheder investerer i forsknings- og udviklingsaktiviteter, kommer i gennemsnit 1,66 gange igen (side 3). Det svarer til en forrentning på 66 pct, og den type investering vil de fleste økonomer bifalde.

Men der er selvfølgelig en pris at betale. For hver krone, du giver til https://verdensbedstefodevarer.dk vil der – udover 25 øre til økologisk forskning – gå 25 øre til forskning i fødevareproduktion i udviklingslande og 50 øre til forskning i fødevareproduktion i almindelighed.

Hvorfor nu det, spørger du måske. Det skyldes, at langt hovedparten af både den danske og den udenlandske fødevareproduktion i dag er konventionel, og det danske fødevareerhverv og Danmark som samfund er ekstremt afhængigt af at kunne opretholde sin markedsandel på de globale markeder. Skulle (og kunne) man forestille sig, at Danmark blev 100 pct. økologisk, ville store dele af verden stadig producere konventionelt. Derfor er der også i denne produktionsmåde et kæmpe potentiale for at gøre tingene bedre, og hvorfor skulle det ikke være Danmark og den danske befolkning, der høstede frugterne af udviklingen mod en mere bæredygtig fødevareproduktion i hele verden?

Husk i den forbindelse, at Det bedste er det godes værste fjende. Jeg håber, du vil hjælpe mig med at seksdoble den økologiske forskning med et like på https://verdensbedstefodevarer.dk. For mere information om projektet læs https://verdensbedstefodevarer.dk – åbent brev

(Visited 82 times, 1 visits today)

Del artikel