vejret på Bregentved gods

Alle taler om vejret – vi gør noget ved det

Vejret Bregentved
Driftsleder Lars Erik Nielsen, Bregentved Gods, fortæller om brugen af data om vejret på godset 31. maj i Vejle

Arrangement om vejrdata er desværre aflyst pga lavt deltagerantal. 

I 12 år har Bregentved Gods gjort brug af data om vejret for at optimere driften på godsets jorde i Danmark og udlandet. Med vejrstationer og computeropsamling af data gennem virksomheden Cumulus kan driften styres og optimeres, så der bliver mindre spild og bedre udbytter år for år.

– Et eksempel er, at vi kan se, hvor regnen falder helt lokalt. Det kan være meget forskelligt selv inden for et ret begrænset geografisk område. Over et år bliver mængderne udjævnet, men på en enkelt dag kan det betyde, at vi kan køre på en mark men ikke på en anden, og jeg kan se det hjemme fra computeren, så jeg kan styre vores indsats, fortæller driftsleder Lars Erik Nielsen, Bregentved Gods.

Sammen med direktør Torben Klausen fra vejrstationsvirksomheden Cumulus kommer driftslederen til Food Innovation House i Vejle 31 marts, hvor de fortæller om erfaringer og mulighederne i vejrstationernes mange forskellige data.

DMI sætter data fri

Dertil kommer Claus Kern-Hansen og Kim Sarup fra DMI og fortæller om de muligheder, det giver, at instituttets vejrdata bliver frit tilgængelige.

– Ved fri tilgængelighed af DMI’s vejr og klimadata forventer vi store muligheder for landbruget mht. udviklingen/videreudvikling af allerede eksisterende værktøjer rettet mod Landbruget. Et hurtigt eksempel er brug af radarfremskrivning til svar på: Hvornår stopper/kommer nedbøren, indenfor de nærmeste timer? Eller radardata som virtuel nedbørsmåler til estimering af variationen af nedbør henover større arealer, siger Kim Sarup fra DMI.

Verdens Bedste Fødevarer glæder sig til arrangementet, der falder i halen på foreningens generalforsamling. Herunder kan du se dagsorden for generalforsamlingen. Tilmelding til begge arrangementer (generalforsamling kun for medlemmer) skal ske til Felix Stark på mail https://verdensbedstefodevarer.dk/wp-content/uploads/2019/02/farvede-gulerodder-scaled-11.jpgark@verdensbedstefodevarer.dk

Hvor: Food Innovation House, Lysholt Allé, 7100 VEJLE

Tid: 18:30-20

Tilmelding eller spørgsmål til: https://verdensbedstefodevarer.dk/wp-content/uploads/2019/02/farvede-gulerodder-scaled-11.jpgark@verdensbedstefodevarer.dk

Arrangementet er gratis, men vi ville glæde os over det, hvis I vil melde jer ind hos os 

Generalforsamling i Verdens Bedste Fødevarer kl 17

Dagsorden

 

 1. Velkommen ved formand Louise Dolmer
 2. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Jens G. Friis)
 3. Beretning ved Louise Dolmer
 4. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Louise Bünemann
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Afstemning om vedtægtsændringer
 7. Suppleringsvalg til bestyrelse
 8. Planer for det kommende år ved Felix Stark
 9. Status på fondsansøgninger ved Henriette Varming
 10. Indkomne forslag
 11. Diverse
(Visited 72 times, 1 visits today)

Del artikel