Robotterne

Mange flere munde skal mættes: Robotterne kan hjælpe

UR3 - lillebror fra Universal Robots
UR3 – lillebror fra Universal Robots, der oprindelig startede med at udvikle en robot, der  kunne lægge pepperoni på en pizza.  

Gæsteindlæg af Leif Nielsen, Branchedirektør, DI Fødevarer
 & Per Kloster Poulsen, Regional Sales Director, Universal Robots A/S

Verdens befolkning er vokset massivt; og i 2050 er vi 9 milliarder mennesker, der skal brødfødes. Ifølge The Economist skal vi derfor i løbet af de næste 40 år producere flere fødevarer end i de foregående 10.000 år tilsammen.

Det siger sig selv, at det er en stor udfordring. En udfordring, der ikke bare kræver mere af det samme, men som også kræver nytænkning hele vejen fra jord til bord. For der bliver stadig færre hektar landbrugsjord pr. person. Vi skal minimere spild og blive endnu mere effektive til at producere fødevarer.

 

Nemmere bliver det ikke af, at nutidens forbrugere med de skiftende modeluner og madvaner bliver mere og mere krævende at stille tilfredse. Den udvikling betyder, at fødevareproduktionen bevæger sig mod mindre stykserier og flere produktvarianter. Det kræver hurtig omstilling og øget fleksibilitet.

 

Den danske fødevaresektor udgør omkring 25% af Danmarks eksport og beskæftiger ca. 10% af den private sektors ansatte. Men vi har desværre set mange danske arbejdspladser i fødevaresektoren flytte til udlandet og med dem kostbar viden og erfaring.

 

Udfordringerne er således mange. Heldigvis kan vi også vælge at se denne udfordring som en gylden mulighed netop her i Danmark. Vi har nemlig 4 særdeles vigtige ingredienser, som i det rette blandingsforhold kan rumme nogle af svarene på udfordringerne.

  1. Fødevareproduktion: Med Danmarks styrkeposition som en af verdens største fødevareeksportører har vi i forvejen masser af erfaring med at optimere vores produktion i alle led.
  2. Fødevareekspertise: Vi har ca. 140.000 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i vores fødevareklynge, som har en ekstra stærk motivation for at udvikle og fastholde fødevareproduktionen her i landet gennem fornyelse og innovation.
  3. Fødevareteknologi: Danmark er global storleverandør af ingeniørmæssigt raffinerede produktionsteknologier, som er overlegne inden for driftssikkerhed, energiforbrug og fødevaresikkerhed. Den hastigt fremvoksende middelklasse i Asien, Sydamerika og Afrika medfører, at der bygges et svimlende antal nye mejerier, slagterier og fabrikker til fødevareforarbejdning. I dag eksporterer Danmark fødevarer og produktionsteknologi til mere end 130 markeder, og den samlede værdi af eksporten beløb sig til 152 mia. kr. i 2015.
  4. Fødevare-automation: Sidst men ikke mindst, huser Danmark også en robotproducent, der opfandt verdens første samarbejdende robot: Cobotten. Den er svaret på mange af fødevareindustriens udfordringer, fordi den i 2005 blev opfundet på baggrund af netop fødevareindustriens udfordringer med at automatisere på en kosteffektiv måde. Idemændene bag Universal Robots valgte at fokusere på opgaven med at lægge pepperoni-skiver på en pizza, og de konstaterede, at det slet ikke fandtes nogen rentabel og brugbar løsning på markedet. Klassiske industrirobotter var for dyre og pladskrævende til opgaven – og deres omstillingsparathed kom til kort, når der næste dag skulle produceres pizza med skinke. Nu bruger pionerer i den skandinaviske fødevareindustri i stigende grad cobots til at automatisere produktion med mange produktvarianter, store sæsonudsving og høje krav til friskhed og gennemløbstid.

 

Vores opfordring er derfor, at vi i dette lille land sætter alle sejl til for at blive verdensmestre i højteknologisk fødevareproduktion. Her i landet har vi en unik og stærk tradition for at arbejde tværfagligt og skabe innovation og synergier. Så lad os arbejde sammen – og samarbejde med robotterne – i hele fødevareklyngen. Så kan vi drive det vidt både i vores hjemlige produktion og på eksportmarkedet.

Verdens Bedste Fødevarer vil kunne finansiere udvikling af robotteknologi til fødevareindustrien. Læs mere om det her: Verdens Bedste udvider sit formål og læs mere om projektet her: Om Verdens Bedste Fødevarer

(Visited 47 times, 1 visits today)

Del artikel