Rejse

Må børn rejse syd for Danmark?

DR har her til aften bragt dokumentaren “Bag facaden: Den hemmelige bakterie“. Om en multiresistent stafylokokbakterie, MRSA, der findes i hver sjette svineproduktion i Danmark. Glimrende, at der sættes fokus på udviklingen af multirestente bakterier. Det er bekymrende, at der bliver flere og flere af dem, og der er næppe tvivl om, at den massive brug af antibiotika er årsag til udviklingen.

Er det sikkert at besøge svinestald? Ja, mener Sundhedsstyrelsen.
Er det sikkert at besøge svinestald? Ja, mener Sundhedsstyrelsen.

Ærgeligt er det til gengæld, at udsendelsen dramatiserer og skaber frygt i stedet for at oplyse sagligt. Den underforståede skurk i udsendelsen er landbruget, og det er da også dybt kritisabelt, at der er svineproducenter, der ikke oplyser deres medarbejdere om, at der findes MRSA på deres bedrift.

Men hvis der er en skurk, og det mener jeg faktisk ikke, der er, må det være Sundhedsstyrelsen, der er kommet frem til konklusionen, at MRSA ikke er så stort et problem, at vi skal gå rundt og frygte det. De har i november forfattet en opdateret vejledning om MRSA: Indsats mod den resistente stafylokokbakterie MRSA. I vejledningen hedder det bl.a. “Med den nuværende viden har Sundhedsstyrelsen vurderet, at besøg (På svinebesætninger) af kortere varighed indebærer en minimal risiko for at besøgende bliver bærere af MRSA. At forbyde besøg i svinebesætninger anser Sundhedsstyrelsen for at være et alvorligt indgreb, der skal være velbegrundet. Alle dyr kan bære bakterier og lignende, der potentielt er langt farligere end MRSA.”

Desuden gøres der også i udsendelsen opmærksom på, at der er større sandsynlighed for at støve en MRSA op i udlandet, end der er ved at besøge en svinebesætning i Danmark. Dokumentaren har fundet kilder, der tydeligvis mener noget andet. F.eks. har de benyttet sig af en mikrobiolog, der ikke ville lade sine børnebørn besøge en svinebesætning.

Måske kunne man have spurgt ham, om de heller ikke må rejse. Det kunne også have været interessant at høre de kilder, Sundhedsstyrelsen har benyttet sig af til at nå frem til deres konklusioner, som er i så åbenlys strid med programmets konklusioner. Men dem var der ikke tid til. I stedet skulle vi se stikprøver af anonyme udenlandske ansatte i landbruget, der lod sig teste for MRSA, selv om ingen betvivler, at der er mange bærere af bakterien. Og vi skulle se betændte sår og amputerede ben, selv om amputationen skyldtes diabetes.

Programmet forsøger også at problematisere det faktum, at Sundhedsstyrelsen ikke vil offentliggøre, hvilke besætninger, der er bekræftet positive. Lidt sært, at man starter med at se en ung mor fortælle, hvor stigmatiseret hun er blevet, efter det er blevet kendt, at hun var bærer af MRSA, og at man så forsøger at tale for en offentliggørelse af alle de andre.

Nogle i programmet sammenligner det med, at der er smileys på restauranter og andre fødevaresælgere. Det er en absurd sammenligning. Hvor mange vil begynde at isolere, og mobbe  en pizzariaejer, fordi han ikke har gjort ordentligt rent? ikke mange. Men der er en hel underskov af mennesker, der hader svineproducenter af et godt hjerte, og de vil ikke betænke sig to gange på at køre hetz på dem. Og dertil kommer reaktionerne fra lokalsamfundet, hvor børnene kan risikere at blive isoleret og mobbet i skolen pga noget, som Sundhedsstyrelsen altså vurderer er af mindre farlig karakter.

(Visited 24 times, 1 visits today)

Del artikel