Farligt

Kølln vil med i bestyrelsen

Kristian Kølln Brillegård Agronatur
Kristian Kølln (th) bor på Brillegård lidt uden for Svendborg og er nyt medlem i Verdens Bedste Fødevarer.

På Brillegården i Skårup lidt uden for Svendborg bor Kristian Kølln i et stråtækt fredet bindingsværkshus fra begyndelsen af 1800-tallet. Han driver firmaet AgroNatur, der tilbyder pasning af grønne arealer og rådgivning til landmænd, der vil skabe mere natur på deres arealer. Den sidste del af forretningen har haltet lidt, siden finanskrisen i 2008.

– Jeg startede i 2003 og havde nogle gode år, fordi støtten til naturplansprojekter gjorde, at det var omkostningsfrit for landmændene at få udarbejdet en naturplan. Men i 2007 blev reglerne lavet om, og siden har landmændene haft mindre interesse for det, fordi de føler sig usikre på, hvad det betyder for deres økonomi og af frygt for at komme i konflikt med reglerne for EU’s støtteordninger, fortæller Kristian Kølln.

Det ærgrer ham, at reglerne står i vejen for natur, som de landmænd, han har rådgivet, har fået lidt af en øjenåbner ud af.

– Mange steder kan det både være godt for driften og for biodiversiten at undlade at dyrke noget. Det kan være ved at skabe vådområder i de lavtliggende områder, der alligevel tit oversvømmes. Eller ved at lade spidser, der er besværlige at opdyrke med nutidens store maskiner, stå som engareal eller med tilplantning af forskellig art. Men jeg forstår godt, at landmændene tøver, når de risikerer at tabe penge ved naturtiltag, fordi reglerne kan være uigennemskuelige, siger Kristian Kølln.

Hans ambition og vision i AgroNatur har været at bygge bro mellem natur og landbrug. Det passer særdeles godt ind i formålet med ”Verdens Bedste Fødevarer”.

– Jeg har meldt mig ind i foreningen lidt i frustration over den skyttegravskrig, man oplever i debatten. Hvor landbruget og de grønne organisationer står i hver sin side og råber lidt af hinanden i stedet for at samarbejde om den grønne udvikling, siger Kristian Kølln.

Han har samtidig meddelt, at han stiller op til bestyrelsen i foreningen, og er sammen med blandt andre Henrik Pihl Winterø  og Michael Bøtker Møller Nielsen gået i gang med at arrangere generalforsamling, der vil løbe af stablen på Fyn formentlig i maj måned.

Vil du også være medlem? Se mere om hvordan, du melder dig ind under videoen

 

 

Dermed slutter Kristian Kølln sig til andre medlemmer som:

Thomas Clausen og Storkedal

Hans Beck Gregersen

Food from Denmark

Dansk Planteværn

Klimaforsker Jørgen E. Olesen

Svinebaronen Kim Kjær Knudsen og aspargeskongen Søren Brandt Wiuf

Tænketankstifter Marie-Louise Thøgersen

Landmad.dk

Og seniorforsker Mads Bennedsen

Flere medlemmer er på vej til andelsforeningen “Verdens Bedste Fødevarer”. Her kan du melde dig ind.

Man kan også melde sig ind ved at skrive direkte til initiativtager Felix Bekkersgaard Stark på https://verdensbedstefodevarer.dk/wp-content/uploads/2019/02/farvede-gulerodder-scaled-11.jpgark@verdensbedstefodevarer.dk

Medlemskaber for 1 år
Studerende og pensionister 150 kr
Private 300 kr
Virksomheder 5000 kr.
Iværksættervirksomheder (under fem år) 500 kr.
Unge under 18 år – Gratis

Meld dig til her: Tilmelding

Læs mere om foreningen her: “Om Verdens Bedste Fødevarer

(Visited 43 times, 1 visits today)

Del artikel