Vognmænd

Hjælp til landbruget er en hånd til vognmænd

Af underdirektør Ove Holm, DTL – Danske Vognmænd

Nu er det sjældent, at en branche meget direkte støtter op om andre end sine egne. Men nøgternt set kan regeringens påtænkte håndsrækning til dansk landbrug i starten af maj måned meget vel smitte positivt af på andre erhverv – herunder transporterhvervet.

Det er en kendsgerning, at landbruget samlet set producerer fødevarer til mere end tre gange den danske befolkning, og at Danmark i dag eksporterer fødevarer til mere end 130 markeder. Den samlede eksport af fødevarer og agroindustrielle produkter udgør således næsten en fjerdedel af den samlede danske vareeksport.

Den mængde produktion kræver jo i sagens natur noget transport – både i produktionsleddet og i afsætningsleddet. Og det er så her, at landets vognmænd kommer ind i billedet.

Vognmand Tage Fjord. Fotograferet af Finn Bjerremand ved Fuglsang Bryggeri, Haderslev, med sin Volvo FM 420 8x4 tridem med VDL wirehejs og Albjerg Suge- Blæseanlæg VDL hejselad med trevejs tip leveret af SVF Skelhøje Vognfabrik og Skjern Bremser
Vognmand Tage Fjord.
Fotograferet af Finn Bjerremand ved Fuglsang Bryggeri, Haderslev, med sin Volvo FM 420 8×4 tridem med VDL wirehejs og Albjerg Suge- Blæseanlæg
VDL hejselad med trevejs tip leveret af SVF Skelhøje Vognfabrik og Skjern Bremser.

For selv om landbruget har en del egen-transport, så er rigtig mange af landets vognmænd, der lever af kørsel for fremmed regning, beskæftiget i større eller mindre grad med aktiviteter, der udspringer fra landbruget.

Kørsel med foderstoffer og gødning er en stor aktivitet, ligesom kørsel med levende dyr til slagterier og avl er med til at holde hjulene i gang hos vognmændene. Hertil kommer transport af afgrøder til forarbejdning, halmtransporter, gylletransporter, døde dyr til destruktion, maskindele til landbrugsmaskiner og entreprenørkørsel. Alt sammen sideeffekter af, at der findes et landbrug i vækst og aktivitet. For ikke at tale om alle de færdigvarer, der skal distribueres som følge af landbrugsproduktionen.

Siden finanskrisen i 2008 har landbrugssektoren ifølge Danmarks Statistik ligget støt på en fjerdeplads i andelen af danske lastbilers nationale transportarbejde. Ja, med en faldende andel hos industrien gennem årene på grund af udlægning af produktionen til andre dele af verden, er landbruget faktisk ved at komme i nærheden af tredjepladsen!

I 2013 var landbrugets andel af det nationale transportarbejde således 18 procent mod industriens 19 procent. Og så skal man her tage med i betragtning af transport af foderstoffer i statistisk henseende slet ikke ligger hos landbrugssektoren men under detailhandelen.

Hos DTL – Danske Vognmænd vurderer vi, at mellem 1.000 og 1.500 af landets vognmænd kører landbrugs- og gartneriprodukter til og fra landbrugsvirksomheder. Og går det godt for landbruget, så smitter det af på transportaktiviteten, for vognmændene får mere at køre med.

DTL – Danske Vognmænds konjunkturundersøgelse fra dette forår viser, at ud af de adspurgte virksomheder kører knap 25 pct. med landbrugs- og gartneriprodukter, og godt 63 pct. af denne transport udgør mere end 25 pct. omsætningen – altså en vigtig del af forretningen.

Samtidig angiver næsten 6 pct. af vognmændene i undersøgelsen, at de kører med levende dyr, og for knap 81 pct. af disse vognmænd er denne form for transport en vigtig del af omsætningen.

Når omtrent en fjerdedel af landets godsvognmænd på en eller anden måde er i direkte berøring med landbruget, så er det klart, at hvis de kan få bedre tider ved, at man giver landbruget et ”boost”, så er det noget, der batter i vognmandserhvervet.

Verdens Bedste Fødevarer takker mange gange for indlægget. Læs mere om, hvordan projektet vil kunne give vognmændene endnu mere at køre med her: https://verdensbedstefodevarer.dk

Underdirektør Ove Holm, DTL – Danske Vognmænd
Underdirektør Ove Holm, DTL – Danske Vognmænd
(Visited 78 times, 1 visits today)

Del artikel