mælk fra grise

Grisene ville grynte, hvis de kendte galtens nød

Der er forskel på, hvordan en pattegris hyler, afhængigt af, om den er ved at blive løftet op af grisestien, eller om den er ved at få skåret klokkeværket af. Det er blot en de konlusioner et schweizisk forskerhold er nået frem til. Det kan den tyskkyndige forvisse sig om i programmet Was Schweine glücklich und Rinder zufrieden macht. 

Jeg har set nogen smågrise blive kastreret, men jeg skal blankt erkende, at jeg ikke har tænkt over, om der var forskel på lydene under optagning og under afskæring. Jeg har blot konstateret, at dyret ikke var begejstret for nogle af delene, men at det jævnt hurtigt derefter lignede sig selv igen.

Forskerne har også kigget på, om de schweiziske køer var generet af koklokkelarmen. Det var de. Så det her er altså lidt dyrplageri:

I hvert fald holder køer med klokker hovedet mere stille end køer uden klokker. Kalve får adfærdsforstyrrelser af at blive taget fra deres mor. Og det er jo ikke rart at tænke på, når det er jævnt nødvendigt, hvis man hellere selv vil have mælken, end give den til kalven.

Nå, det skægge er, at forskningen ikke nødvendigvis er udført med det formål at finde ud af, at man skal lade være med at kastrere, give koklokker på eller tage kalvene fra køerne. Det er forskning, der er lavet, så man kan forstå, hvad der gør dyrene glade, så man kan give dem det gode liv, uden at det skader produktiviteten. F.eks. har forskerne fundet ud af, at kalvene er fint tilfredse, hvis de bare får ti minutters daglig berøring. Det er til at overkomme.

Forskningen er speciel, fordi der ikke er forsket så meget i dyrs følelser. Og den viser, at dyrene har følelser, der kan sammenlignes med mennesker. De kan blive stressede, være pessimistiske eller have positive forventninger og meget andet. Ikke så voldsomt overraskende hvis man har haft blot lidt omgang med dyr, hvor man i de fleste tilfælde godt kan fornemme, om køteren skal til at bide eller gerne vil kæles med.

Men der er altså nuancer, som Robert Redford jo også viste det i Hestehviskeren :-). Det er godt at vide. Og det kunne være godt,  hvis landets landbrugsskoler underviste i dyreadfærd, og hvordan man får dem til at have det godt. Ligesom det kunne være godt, hvis vi vidste noget mere om, hvad dyr føler. Det kan vi komme til, hvis flere mennesker synes godt om https://verdensbedstefodevarer.dk. Læs mere om projektet, der vil skabe verdens bedste fødevareproduktion

(Visited 160 times, 1 visits today)

Del artikel