Negre

Færre negre i Danmark

Hvad enten du klikkede dig herind i forargelse eller forhåbning som følge af den provokerende overskrift, skal du som det første vide det følgende: Jeg bruger ikke ordet negre nedsættende, og jeg har ingen ambition om at forhindre folkevandringer. Ordet er alene brugt for at lokke så mange som muligt til at læse nedenstående:

© Bill & Melinda Gates Foundation
© Bill & Melinda Gates Foundation

Afrika bliver i løbet af de næste 30-40 år beriget med yderligere 1,3 mia. mennesker. Antallet kan ikke ændres væsentligt af hverken prævention, etbarnspolitik, hungersnød eller naturkatastrofer. Det er nærmest uomgængeligt.

Hvad skal de lave, og hvad sker der, hvis de ikke får noget at lave? Svaret på det første spørgsmål er temmelig usikkert, og jeg kan i hvert fald ikke besvare det. Svaret på det andet er simpelt: De flytter. Til Europa og alle mulige andre steder, hvor de kan gøre sig håb om at finde noget at lave, så de kan forsørge sig selv og deres børn.

 

Derfor er det mere end nogensinde i de rige landes interesse, at der i Afrika sker en massiv forøgelse af det forkætrede udtryk: Vækst!

Afrika skal have mere velstand at fordele mellem de mange mennesker, for der er ikke nok i forvejen. Heller ikke selv om den bliver mere ligeligt fordelt. Hvad skaber vækst? Det gør det, hvis afrikanerne producerer noget, som resten af verden vil købe. Helst meget af det. Til det formål har Afrika den massive fordel at være velsignet med en stor del af verdens kendte ressourcer og – ikke mindst – en stor del af de landområder, der kan bruges til fødevare- og foderproduktion.

Hvad Afrika til gengæld ikke har voldsomt meget af, er lang tradition for industriproduktion, vidensopbygning, fødevaresikkerhed, erhvervsrettet forskning og … penge. Det har til gengæld Danmark, danskerne og danske virksomheder. Ikke så voldsomt mange penge i forhold til de mange mennesker, at der er nok af dem til at dele ud som velfærdsydelser. Men nok til at der kan investeres i udbygning af afrikanernes industriproduktion, viden, fødevaresikkerhed og erhvervsrettet forskning. Og hvis vi investerer dem i Afrika forebygger vi en situation, hvor vi skal bruge pengene på at betale velfærdsydelser til afrikanere, der forvilder sig til Danmark.

https://verdensbedstefodevarer.dk kan potentielt donere 250 mio. kr. til forskning i fødevareproduktion i udviklingslande. Pengene vil være ekstremt godt givet ud. Ikke kun fordi de kan bidrage til, at færre afrikanere finder til Danmark, men også fordi de vil skabe eksportindtægter til danske virksomheder, give danskere lejlighed til at etablere forretning i Afrika og styrke samarbejdet og forståelsen mellem Europa og Afrika. Det vil formindske nødvendigheden af at yde udviklingsbistand og katastrofehjælp. Det vil mindske problemerne med underernæring og øge afrikanernes mulighed for at uddanne sig. Det vil kort sagt gøre afrikanerne rigere. Ikke blot målt i penge men også målt i vidensniveau og menneskeligt overskud. På den måde kan afrikanere komme til Europa og Danmark som en ressource i stedet for som en byrde. Det er hjælp til selvhjælp!

(Visited 99 times, 1 visits today)

Del artikel