Deprimerende

En deprimerende måned

August har været en deprimerende måned for folkeoplysningen. 15. august bragte Ekstra Bladet en kioskbasker om, at fødevarer fra Danmark er livsfarlige. Her hedder det blandt andet, at der hvert år dør omkring 100 og flere tusinde danskere bliver syge af bakterier fra fødevarer. Det er ifølge artiklen så slemt, at Danmark ifølge en ny rapport fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er et fødevaresikkerhedsmæssigt uland.

Dansk rullepølse. Hvor mange dødsfald har det min på samvittigheden?

 

Bøvlet er, at det er løgn. For det første er rapporten ikke ny. Den er fra 2012. Det er så, hvad det er. Men konklusionen er også så fejlagtig, at det fik DTU til samme dag at gå ud med en pressemeddelelse, der klarlagde de fejlagtige slutninger.

Både jeg, DI og Landbrug & Fødevarer og sikkert også andre prøvede at komme igennem med budskabet både til Ekstra Bladet og de andre medier, der havde viderebragt nyheden. Det kan være forbigået min opmærksomhed, men jeg har intet set fra nogen af medierne, der har dementeret nyheden, og den ligger  jo da også stadig på Ekstra Bladets hjemmeside uden nogen som helst form for henvisning til dementiet fra DTU.

Så  kom turen til Politiken, der kørte forside på udbredelsen af den multiresistente svinebakterie MRSA CC398, der ifølge nye tal fra Statens Serum Institut har smittet tusindvis af danskere. Det er ikke forkert, men det er i min optik ekstremt uredeligt, at man bringer tal fra Statens Serum Institut og ikke samtidig lader samme institut udrede fakta om tallene, som det er sket i artiklen Seruminstitut: De fleste MRSA-dødsfald har intet med svin at gøre fra det noget mindre udbredte medie Medwatch.

Også dette har jeg forsøgt at gøre Politiken opmærksom på, uden at det foreløbig har ført til noget svar eller (så vidt jeg ved) initiativ. For at gøre ondt værre har Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden Danmark valgt at viderebringe nyheden om MRSA i angreb på dansk svineproduktion. Hos WWF med overskriften “Svinsk at svineproduktion skal koste liv” og hos DN med overskriften De danske grise er ikke syge.

Ingen af dem nævner de beroligende udtalelser fra Statens Serum Institut, og DN undlader også behændigt at nævne, at dødeligheden blandt smågrise i den økologiske produktion er væsentligt højere end i den konventionelle (og ja, jeg ved godt, at man påpeger, at man bruger avlsdyr fra konventionel avl, og at det er medvirkende årsag, men de dør sågu stadig).

Det er råddent det hele. Og det er ikke fordi, jeg vil bagatellisere MRSA eller andre bakterier, men det er skidt, at både medier og organisationer kommunikerer med så mange bevidste udeladelser for at gøre et monster ud af dansk svineproduktion. Jeg medgiver gerne, at der er problemer i dansk fødevareerhverv, men det bliver ikke bedre af, at man gør det til uhyre. Det vil kunne gøre det bedre, hvis der kommer stærke unge nye kræfter ind, der kan skabe fornyelse.

Det forsøger jeg med dette projekt, som ikke alene vil forøge hensynet til dyrevelfærden og sænke belastningen af miljø, klima og natur i  Danmark og resten af verden men også vil skabe arbejdspladser og øget velstand, der vil kunne klæde os på til at tage endnu større hensyn til vores verden.

Læs mere om formålet i https://verdensbedstefodevarer.dk – åbent brev.

(Visited 25 times, 1 visits today)

Del artikel