Demokrati

Ægte demokrati?

Hele svineriet” er blevet taget af DR2s hjemmeside. Begrundelsen for det er uklar, men ifølge Maskinbladet er debatten om programmet blevet afsporet, så den kom til at handle om i hvis lomme,  produktionsselskabet er. Det er beklageligt, synes jeg, at programmet ikke længere er tilgængeligt. Så kan man ikke se på indholdet af det, men etikken omkring det kan stadig diskuteres.

Jeg har ikke talt med DR, så jeg kan kun gætte på årsagerne til, at programmet er blevet fjernet. Jeg tror, det skyldes massive klager fra rigtig mange af medlemmerne hos Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse. Jeg synes, klagestormen er helt urimelig. Ikke fordi, det ikke er problematisk, at Landbrug & Fødevarers interesser er så stærkt repræsenteret i programmet. Det er det, og man bør forholde sig kritisk til udmeldinger fra den kant. Men det bør man så sandelig også til udmeldinger fra de “gode” organisationer, og jeg mindes ikke, at der var voldsomme protester over programmet Frank ser rødt, hvor en stærkt venstreorienteret journalist havde Vagn og Ella i parterapi. Selv om der i det program var adskilligt flere faktuelle fejl og journalistisk kritisable metoder, end der var i “Hele svineriet”.

Det får være.

Og det er desværre bare endnu et eksempel på, at DB og DN og andre velmenende mennesker graver kløften dybere mellem land og by. Til skade for udviklingen af et fødevareerhverv, der udvikler sig i en mere bæredygtig retning. Fordi omtale af den slags får færre ressourcestærke mennesker til at søge erhvervet og udvikle det. Det, landmænd og andre, der er beskæftiget med landbrug,  bør huske, når vreden og uretfærdighedsfølelsen har lagt sig en smule, er, at de massive klager og den stærke reaktion på et landbrugsvenligt program er et udtryk for et problem, der stikker dybere end automatreaktionerne fra natur- og dyreværnsorganisationer.

Nemlig,  at der i den brede befolkning er meget mere velvilje overfor disse organisationer og deres mål, end der er for fødevareerhvervets. Hvis man tog en folkeafstemning, der skulle afgøre, om vi i  Danmark til hver en tid skal have en svinebestand på omkring 12 mio. svin, vil svaret formentlig være et rungende nej. Der ville i det hele taget nok blive sat ret så voldsomme begrænsninger på den danske fødevareproduktion,  hvis man spurgte befolkningen om  enkeltdele som: Skal handyr kastreres, skal det være tilladt at visne korn ned med roundup lige før høst, skal hver anden malkeko have problemer med halthed, må kyllinger have trædepudesvidninger, må mink have bidesår? Fortsæt selv.

Nutidens kastrationsværktøjer er forhåbentlig mindre rustne!
Nutidens kastrationsværktøjer er forhåbentlig mindre rustne!

Derfor må fødevareerhvervets udøvere sætte pris på, at der ikke er direkte og ægte demokrati i Danmark. At der findes embedsmænd og lobbyorganisationer, der tænker længere end den blotte følelsesdom, og som laver konsekvensanalyser af politikernes ønsker. Og at de politikere, der vælges, faktisk hører efter, hvad de får fortalt, før de skrider til handling. Ligesom udøverne må sætte pris på, at regulering af landbruget trods alt ikke er det vigtigste emne for de fleste vælgere.

Lige nu er det vigtigste for langt de fleste vælgere, at de har et job i morgen. Og sådan bliver det nok ved med at være et stykke tid endnu. Men når der atter kommer gang i hjulene, og folk igen glemmer, at der skal tjenes penge, før man kan stille krav om forbedringer, så vil kravene til fødevareerhvervet atter blomstre op. Naturligt nok vil jeg mene, for hvem kan være imod, at vi producerer fødevarer på så etisk en måde, som det kan  lade sig gøre?

Og hvorfor ikke gøre netop det til det danske fødevareerhvervs største styrke, at det gør alt, hvad der kan gøres, for at forbedre sig? Og at det gøres med befolkningens opbakning, som det er tanken med https://verdensbedstefodevarer.dk? Hvis det giver mening, vil jeg sætte pris på et like på https://verdensbedstefodevarer.dk. For mere information om projektet læs https://verdensbedstefodevarer.dk – åbent brev

(Visited 41 times, 1 visits today)

Del artikel